Kalite - Personel Bürosu

"https://unikys.uludag.edu.tr/tr/document_categories" adresi üzerinden açılan "UNİKYS" sayfasındaki arama çubuğuna aşağıdaki form adlarından indirmek isteğiniz dokümanı yazarak, ilgili formun güncel halini indirebilirsiniz.

PERSONEL BÜROSU - KALİTE BİRİMİ FORMLARI
DOKÜMAN NO DOKÜMAN ADI
FR 3.1.1_01 Boş Kadro Değişikliği (İdari)
FR 3.1.1_02 Derece_Kademe İlerlemesi Takip Formu
FR 3.1.1_03 Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Formu
FR 3.1.1_04 Arş.Gör,Öğrt.Grv, Dr.Öğr.Üyesi, Atama Teklif Formu
FR 3.1.1_06 Açıktan _Shçek Gazi Şehit Yakını_Atama Başvurusu Değerlendirme Formu
FR 3.1.1_07 Naklen Atama Başvurusu Değerlendirme Formu
FR 3.1.1_08 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırma Bilgi Formu
FR 3.1.1_13 İdari Personel Bilgi Formu
FR 3.1.1_18 Öğretim Üyesi Kadro Başvuru Dilekçe Formu
FR 3.1.1_19 Akademik Kadro Talep Toplama Formu
FR 3.1.2_01 Eğitim İhtiyacı Tespit Formu
FR 3.1.2_02 Yıllık Eğitim Planı
FR 3.1.2_03 Eğitim Programı
FR 3.1.2_04 Eğitim Kayıt Formu
FR 3.1.2_05 Eğitim Katılım Formu
FR 3.1.2_06 Eğitim Faaliyeti Değerlendirme Anketi
FR 3.1.2_07 Personel Eğitim Kayıt Kartı
FR 3.1.2_08 Aday Memur Oryantasyon Değerlendirme Formu
FR 3.1.4_01 İdari Personel Dağılımı Formu
FR 3.1.4_02 Kadro Aktarma Çizelgesi
FR 3.1.4_03 Personel Hareketleri Onayı
FR 3.1.4_04 Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formu
FR 3.1.4_06 Gizli Sicil Dosyası
FR 3.1.4_07 Görev Yeri Değişikliği Kadro Talep Formu
FR 3.1.4_08 Savunma İstem Yazısı
FR 3.1.4_09 İşe İzinsiz Gelmeme İşe Geç Gelme Tutanağı
FR 3.1.5_01 İdari Personel Görevlendirme Onay Belgesi
FR 3.1.5_02 Görev Tebliğ Tebellüğ Belgesi Formu
FR 3.1.5_03 Görev Devir Teslim Belgesi Formu
FR 3.1.5_04 Harcama Birimi Taşınır Kontrol Yetkilisi Görevlendirme Formu
FR 3.1.5_05 Harcama Birimi Taşınır Kayıt Yetkilisi Görevlendirme Formu
FR 3.1.5_06 Akademik Personel Görevlendirme Formu
FR 3.1.6_01 İlişik Kesme Belgesi
FR 3.1.7_01 İdari Personel Haftalık Devam Çizelgesi
FR 3.1.7_02 İdari Personel Aylık Devam Çizelgesi
FR 3.1.7_03 Bilim Sanat Teşvik Ödülleri Aday Öneri Formu 1
FR 3.1.7_04 Bilim Sanat Teşvik Ödülleri Aday Öneri Formu 2
FR 3.1.7_05 Bilim Sanat Teşvik Ödülleri Aday Öneri Formu 3
FR 3.1.7_06 Bilim Sanat Teşvik Ödülleri Aday Öneri Formu 4
FR 3.6.3_01 Promosyon Ücret Talep Formu
FR 3.8.1_01 Toplantı Tutanağı
FR 3.8.1_02 Toplantı İmza Listesi Formu
FR 4.2.2_01 Akademik ve İdari Personel İzin Formu
FR 4.2.2_02 Sürekli İşçi İzin Formu
FR 4.2.2_03 Ücretsiz İzin Talep Formu
FR 3.1.5_07 Yönetim Görevi İzleme Çizelgesi
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [12-Mar-2021 07:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [12-Ara-2022 08:27]

İçerik Görüntüleme : [5.317]