Web Sayfaları - (Web Otomasyonu Kullanan Birimler)
Enstitüler
Eğitim Bilimleri Ens.
Fen Bilimleri Ens.
    Yüzey İşlem ve Teknolojileri Anabilim Dalı
    Bitki Islahı Genetiği ve Biyoteknolojileri Anabilim Dalı
    Biyomalzemeler Anabilim Dalı
    Biyoteknoloji Anabilim Dalı
    Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar ABD
    Eklemeli İmalat Anabilim Dalı
    Adli Bilimler Anabilim Dalı
    Yapay Zeka
    Optik ve Fotonik Mühendisliği Anabilim Dalı
Sağlık Bil. Ens.
    Translasyonel Tıp Anabilim Dalı
Sosyal Bil. Ens.

----------------------------------------------------------------

Fakülteler
Diş Hekimliği Fakültesi
Eğitim Fakültesi
    Rehberlik ve Psikolojik Dan. ABD
    Alman Dili Eğitimi
    Özel Eğitim
    Türkçe Eğitimi
    Sosyal Bilgiler Eğitimi
    Matematik Eğitimi
    İngiliz Dili Eğitimi
    Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
    Okul Öncesi Eğitimi
    Sınıf Eğitimi
    Fransız Dili Eğitimi
    Resim-İş Eğitimi
    Müzik Eğitimi
    Fen Bilgisi Eğitimi
    Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı
    Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı
    Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı
    Hayat Boyu Öğrenme Ana Bilim Dalı
Fen Edebiyat F.
    Biyoloji Böl.
    Coğrafya Bölümü
    Fizik Bölümü
    Kimya Bölümü
    Matematik Bölümü
    Moleküler B. ve Genetik
    Psikoloji Bölümü
    Sanat Tarihi
    Sosyoloji Bölümü
    Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
    Arkeoloji Bölümü
    Felsefe Bölümü
    Tarih Bölümü
Güzel Sanatlar F.
    Endüstri Tasarımı Bölümü
    Grafik Bölümü
    Resim Bölümü
    Sahne Sanatları
    Seramik Cam Bölümü
    Tekstil Moda
    Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Hukuk Fakültesi
    Mali Hukuk Anabilim Dalı
İktisadi ve İdari Bil. F.
    Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı
    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
    Maliye Bölümü
    İktisat Bölümü
    Ekonometri Bölümü
    İşletme Bölümü
İlahiyat Fakültesi
    İslam Tarihi ve Sanatları
    Felsefe Din Bilimleri
    Temel İslam Bilimleri
    İlahiyat Fakültesi Kütüphane
    İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
İnegöl İşletme Fakültesi
Mimarlık Fak.
    Mimarlık Bölümü
Mühendislik Fak.
    Makine Müh.
    Otomotiv Müh.
    Bilgisayar Müh.
    Çevre Mühendisliği
    Elektrik Elektronik M.
    Tekstil Müh.
    İnşaat Bölümü
    Endüstri Mühendisliği Bölümü
    Ekserji 2022
Sağlık Bilimleri Fak.
    Sosyal Hizmet Bölümü
    Acil Yardim ve Afet Yönetimi Bölümü
    Ebelik Bölümü
    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
    Beslenme ve Diyetetik Bölümü
    Hemşirelik Bölümü
Spor Bilimleri Fak.
    Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Tıp Fakültesi
    Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
    Göğüs Hastalıkları ABD
    Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
    İmmünoloji Anabilim Dalı
    Göz Hastalıkları ABD
    Deney Hayvanları Yetiştirme ve Araştırma Birimi
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi
    Bahçe Bitkileri
    Gıda Müh.
    Zootekni
    Bitki Koruma
    Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
    Tarım Ekonomisi
    Biyosistem Müh.
    Peyzaj
    Tarla Bitkileri Bölümü
    Journal of Biological & Environmental Sciences (JBES)

----------------------------------------------------------------

Yüksekokullar
Devlet Konservatuvarı
Yabancı Diller Y.O.

----------------------------------------------------------------

Meslek Yüksekokulları
Büyükorhan MYO
Gemlik Asım Kocabıyık MYO
Harmancık MYO
İnegöl MYO
İznik MYO
Karacabey MYO
Keles MYO
Mennan Pasinli MYO
MustafaKemalPaşa MYO
Orhaneli MYO
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik MYO
    Teknolojik Dönüşüm ile Geleceği Yakalıyoruz
Sağlık Hiz. MYO
Sosyal Bilimler MYO
Teknik Bilimler MYO
Yenişehir İbrahim Orhan MYO

----------------------------------------------------------------

Uygulama Araş. Mer.
Arıcılık Gel.-Uy. ve Araş. M.
Balkan Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bitki Islahı ve Tohum Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çevre Sorunları Merkezi
Dijital Dönüşüm Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
EKLEMELİ İMALAT UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Enerji Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Farabi Türk İslam Düşünce Tarihi Araştırma Merkezi
Garbiyat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Kadın Çalışmaları Uy. ve Araş. M.
Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Malzeme Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sürekli Eğitim Uyg.ve Araş. M.
Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları U.A.M.
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araş. M.
USİGEM
Uzaktan Eğitim Merkezi

----------------------------------------------------------------

Kurullar
B.U.Ü Etik Kurulu

----------------------------------------------------------------

Rektörlük-Bölümler
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü
Beden Eğitimi Bölümü
Güzel Sanatlar Bölümü
Türk Dili Bölümü

----------------------------------------------------------------

Daire Başkanlıkları
Bilgi İşlem D.B.
Hukuk Müşavirliği
İdari Mali İşer D.B.
Kütüphane D.B.
Öğrenci İşleri D.B
Personel D. B.
Sağlık Kültür D. B.
Strateji Geliştirme D.B.
Yapı İşleri D.B.

----------------------------------------------------------------

Kongre&Sempozyum
12. Uluslararası Beden Eğitimi & Spor Öğretmenliği Kongresi
14. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi
Fuat Sezgin Yılı
Hemşirelik Kongresi
Karacabey MYO Öğrenci Kongresi
Lif ve Polimer Araş. Sempozyumu
Müzik Sempozyumu
Sahne ve Görüntü Sanatları Sempozyumu
SULTAN YILDIRIM BAYEZİD VE EMİR TİMUR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
Süs Bitkileri Kongresi
Tarım Öğrenci Kongresi
Uluslararası Öğrenciler İçin Eğitim Sistemine Ve Sosyal Hayata Uyum Rehberi

----------------------------------------------------------------

Projeler
Benlik Laboratuvarı
Çift Odaklı Öğretim
Güvenli İnşaat İçin Bilinçli Kadro
Okulda Gürültü
Teknik Bilimler MYO Uygulamalı Eğitim Merkezi
Topluma Hizmet Uygulamaları
Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni

----------------------------------------------------------------

Koordinatörlükler
100/2000 Doktora Prog.
2244 Sanayi Doktora Programı
Ar-Ge Koordinatörlüğü
Arama & Kurtarma Takımı
Bologna Süreci
BUÜ YLSY Burs Koordinatörlüğü
Değişim 2015 Mevlana Farabi
Erasmus
Farabi Koordinatörlüğü
İç Denetim Birimi Başkanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kalite Birimi
Meslek Yüksek Okulları Koordinatörlüğü
Mevlana Değişim Programı
Öğretim Üyesi Yerleştirme Programı
Orhun Değişim Programı
Secondos Değişim Programı
Spor Koordinatörlüğü
Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü
Uluslararası Ofisi

----------------------------------------------------------------

Birimler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi
Akademik Teşvik
Atık Yönetimi
BAP Birimi
Basımevi Müdürlüğü
Covid-19 İle İlgili Açıklama Sayfası
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Enerji Yönetim Birimi
Engelsiz Öğrenci Birimi
Merkezi Otomasyon Birimi
Özel Güvenlik

----------------------------------------------------------------

Dergiler
Ekonomi, İşletme ve Bilişim Dergis
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Üstad
Ziraat Fakültesi Dergisi

----------------------------------------------------------------