Müdür Sekreteri Görev Tanımı

MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR SEKRETERİ

AD SOYAD / KADRO ÜNVANI

GÖREVLERİ

GÖREV DEVRİ*

Necla CENGİZ

Meslek Yüksekokul Müdür Sekreteri

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak,
 • Müdürlük Makamına gelen misafirleri ağırlamak, randevuları düzenlemek,
 • Müdürlük Makamına, Müdür Yardımcılarına ve Yüksekokul Sekreterliğine gelen telefonlara cevap vermek ve bağlamak,
 • Üniversite Yönetim Kurulu, Senato, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu gibi önemli toplantıları Müdür'e hatırlatmak,
 • Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararlarını yazmak,
 • Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu toplantı duyurularını üyelere bildirmek,
 • Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararlarının üyelerce imzalanmasını sağlamak,
 • Yönetim Kuruluna Sunulmak üzere birimlerden gelen evrakları toplantıya hazırlamak ve toplantıda alınan kararları yazarak ilgili birimlere sunmak,
 • Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu kararlarının arşivleme çalışmasını yapmak,
 • Disiplin Kurul kararlarını yazmak,
 • Akademik Kurul toplantılarını düzenleyip duyurusunu yapmak,
 • MEYOK kararlarını dosyalayıp arşivlemek,
 • Müdüre ait özel ya da gizli yazıları düzenlemek, davetiye, tebrik kartı gibi taleplerini hazırlayarak zamanında ilgililere ulaşmasını sağlamak,
 • Yazı işleri kapsamında gelen yazılara cevap verip ilgili birimlere duyurusunu yapmak,
 • Birimlerden gelen duyuruların Akademik ve İdari personele duyurusunu yapmak,
 • Kalite çalışması kapmasında gerekli evrakların düzenlenmesi ve arşiv çalışmalarını yapmak,
 • Meslek Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

Esma BAHAR

Meslek Yüksekokul Staj İşleri Birimi

 

* Görev tanımı yapılan personelin herhangi bir nedenle (kanuni izin, geçici görev vb.) görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine getirecek kişilerin adı yazılacaktır.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [15-Mar-2021 09:57]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [14-Şub-2024 16:54]

İçerik Görüntüleme : [3.255]