Güvenlik Birimi Görev Tanımı

MESLEK YÜKSEKOKULU KORUMA VE GÜVENLİK BİRİMİ

AD SOYAD / KADRO ÜNVANI

GÖREVLERİ

GÖREV DEVRİ*

Sinan DÖKMEN

Meslek Yüksekokul Koruma ve Güvenlik Görevlisi

 

Hüseyin BOLAT

Meslek Yüksekokul Koruma ve Güvenlik Görevlisi

 

Çağatay AKINCI

Meslek Yüksekokul Özel Güvenlik Görevlisi

 

Ramazan ÇOBAN

Meslek Yüksekokul Özel Güvenlik Görevlisi

 

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak,
 • 5188 sayılı kanun ve yönetmeliğine uygun olarak güvenlik hizmetlerini yürütmek ve gereken yazışmaları yapmak,
 • Görevi ile ilgili diğer yasa ve yönetmelikleri takip etmek,
 • Göreve başlarken görev mahallini kontrol etmek, görülen eksiklikleri rapor etmek,
 • Görevlerinin hassas olduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,
 • Kıyafetlileri Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan özel güvenlik görevlilerine ait üniformalara ilişkin yönergeye uygun olarak giymek,
 • Kampüs içinde panolara, direklere, duvarlara, binalara ya da herhangi bir yere, idarece verilmiş izin olmadan, çıkartma, ilan, afiş, pankart, fotoğraf vs. yapıştırılması, atılması, dağıtılması ve yazılar yazılmasına engel olunup amirlerine rapor etmek,
 • Kampüs içine özel izin olmadan pazarlamacı, satıcı vs. girişine müsaade etmemek,
 • Gece ya da gündüz nöbet sırasında tehlikeli görülen, şüphelenilen durumları ilgililere bildirmek, gerekirse bu durumları tutanakla tespit etmek,
 • Zimmetine verilen araç ve gereçleri usulüne uygun kullanmak ve muhafaza etmek,
 • Devlete ait malzemeyi resmi amacına ve görevine uygun olarak kullanmak,
 • Danışma binalarında bulunan devlete ait malzeme (Telsiz, Telefon, Bilgisayar vs.) resmi amacına ve görevine uygun olarak kullanılmalı, nöbet noktalarına iş ile ilgisi olmayan şahısların girmesine müsaade etmeyip, bu şahıslara ait çanta, kitap, anahtar, paket, zarf vb. malzemeler emanet alınmamalı, danışma önünde ve içinde başkalarının oturmasına izin vermemek,
 • Binaları periyodik aralıklarla dolaşarak gereksiz olarak yanan lamba, açık kalmış ışık, açık kalmış musluk vb. israfa neden olan her şeye müdahale etmek,
 • Özellikle geceleri giriş kapılarını kontrol ederek kapatmak,
 • İzin taleplerini, idarenin çalışma sistemini aksatmayacak şekilde istemek ve kullanmak,
 • Aynı anda birden fazla güvelik görevlisi nöbet tutuyorsa dönüşümlü olarak devriye atmak,
 • Hafta içi mesai bitiminden sonra ve hafta sonu gerektiğinde bina, salon vb. yerleri açmak ve kapatmak,
 • Olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olmak, bunları öncelikle güvenlik birimlerine ve amirlerine bildirmek,
 • Kuruma gelmiş olan herhangi bir evrak, koli vb. malzemeyi teslim alınmamalı, teslim edilmesi gereken birime yönlendirme yapılmalı, şüphe arz eden paket vb. malzeme hakkında geciktirmeden Meslek Yüksekokul Müdürlüğü’ne bilgi vermek,
 • Görev anında vuku bulan, göreve mani bir hal meydana gelmedikçe görev yeri terk etmemek, ancak görev yapılamayacak bir hal meydana geldiğinde güvenlik sorumlusuna bilgi verilerek gerekeni yapmak,
 •  Görev yerine zamanında gelip zamanında ayrılmak ve nöbet bitiş saatinde devir-teslim yapılmadan nöbet yerini terk etmemek,
 • Görev esnasında yerleşke içerisinde düzenli devriye hizmeti yapmak, maddi ve manevi kayıplara yol açabilecek olumsuz durumları önlemek,
 • Ziyaretçilerin kayıtlarını tutmak ve onları istedikleri birimlere yönlendirmek,
 • Meslek Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen görev alanı ile ilgili diğer görevleri yapmak,
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

Hüseyin BOLAT

Meslek Yüksekokul Koruma ve Güvenlik Görevlisi

 

 Çağatay AKINCI

Meslek Yüksekokul Özel Güvenlik Görevlisi

 

Ramazan ÇOBAN

Meslek Yüksekokul Özel Güvenlik Görevlisi

 

 Sinan DÖKMEN

Meslek Yüksekokul Koruma ve Güvenlik Görevlisi

 

 

 

* Görev tanımı yapılan personelin herhangi bir nedenle (kanuni izin, geçici görev vb.) görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine getirecek kişilerin adı yazılacaktır.

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [15-Mar-2021 10:03]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [14-Şub-2024 16:56]

İçerik Görüntüleme : [8.852]