Bölüm Sekreterliği Görev Tanımı

MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM SEKRETERLİĞİ BİRİMİ

AD SOYAD / KADRO ÜNVANI

GÖREVLERİ

GÖREV DEVRİ*

Serdal KUŞELİ

Meslek Yüksekokul Bölüm Sekreteri

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak.
 • Sınavların organizasyonu,

a) Öğretim elemanlarına sınavları resmi yazıyla bildirilmesi,

b) Program panolarına sınav programının ilanı,

c) Meslek Yüksekokulu Web sayfasında sınavların ilanı,

Ders Programlarının Organizasyonu,

a) Ders programlarının tüm öğretim elemanlarına resmi yazıyla bildirilmesi

b) Ders programının program panolarına ilanının yapılması

c) Ders programlarının Meslek Yüksekokulu Web sayfasında yayınlanması ve takibi

 • Ders Planlarının hazırlanmasında yardımcı olmak ve dosyalamasını yapmak,
 • Öğretim elemanlarının duyurularını ve dağıtımını yapmak,
 • Devam-devamsızlık listelerinin tüm öğretim elamanlarından alınıp dosyalanması ve öğrenci panolarına ilanlarının yapılmasını sağlamak,
 • Ders telafilerinin takibi ve öğrencilere duyurulması,
 • Teşekkür yazılarının yazılması,
 • Yetkili organlarca görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak,
 • Meslek Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

Gül TOSUN

Meslek Yüksekokul Taşınır Kayıt Yetkilisi

 

* Görev tanımı yapılan personelin herhangi bir nedenle (kanuni izin, geçici görev vb.) görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine getirecek kişilerin adı yazılacaktır.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [15-Mar-2021 09:58]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [09-Ara-2022 07:30]

İçerik Görüntüleme : [2.582]