Bölüm Sekreterliği Görev Tanımı

MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM SEKRETERLİĞİ BİRİMİ

AD SOYAD / KADRO ÜNVANI

GÖREVLERİ

GÖREV DEVRİ*

Serdal KUŞELİ

Meslek Yüksekokul Bölüm Sekreteri

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak,
 • Sınavların organizasyonu,

a) Öğretim elemanlarına sınavları resmi yazıyla bildirilmesi,

b) Program panolarına sınav programının ilanı,

c) Meslek Yüksekokulu Web sayfasında sınavların ilanı,

 • Ders Programlarının Organizasyonu,

a) Ders programlarının tüm öğretim elemanlarına resmi yazıyla bildirilmesi,

b) Ders programının program panolarına ilanının yapılması,

c) Ders programlarının Meslek Yüksekokulu Web sayfasında yayınlanması ve takibi,

 • Ders Planlarının hazırlanmasında yardımcı olmak ve dosyalamasını yapmak,
 • Öğretim elemanlarının duyurularını ve dağıtımını yapmak,
 • Devam-devamsızlık listelerinin tüm öğretim elamanlarından alınıp dosyalanması ve öğrenci panolarına ilanlarının yapılmasını sağlamak,
 • Ders telafilerinin takibi ve öğrencilere duyurulmasını sağlamak,
 • Teşekkür yazılarının yazılmasını sağlamak,
 • Yetkili organlarca görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak,
 • Meslek Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

Ali ŞİMŞEK

Meslek Yüksekokul Tahakkuk İşleri Birimi

 

* Görev tanımı yapılan personelin herhangi bir nedenle (kanuni izin, geçici görev vb.) görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine getirecek kişilerin adı yazılacaktır.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [15-Mar-2021 09:58]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [14-Şub-2024 16:48]

İçerik Görüntüleme : [3.056]