Evrak Kayıt Birimi Görev Tanımı

MESLEK YÜKSEKOKULU EVRAK KAYIT/FOTOKOPİ BİRİMİ

AD SOYAD / KADRO ÜNVANI

GÖREVLERİ

GÖREV DEVRİ*

Halil DAĞLI

Meslek Yüksekokul Evrak Kayıt/ Fotokopi Birimi

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak,
 • Kurum dışından gelen evrakların UDOS sistemine kaydını ve takibini yapılmasını sağlamak,
 • UDOS otomasyon sisteminden gelen evrakların Meslek Yüksekokul Sekreterine sevkini sağlamak,
 • UDOS otomasyon sisteminden gelen evraklarla ilgili fiziki eklerin ilgili birimlere teslimi sağlamak,
 • Kurum dışına gidecek olan evrakların 5070 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmış olanların yazdırılması, kaşelenmesi, imzalanıp postaya hazırlanmasını sağlamak,
 • Islak imzalı olarak gidecek evrakların zimmet karşılığı ilgili kişi veya birimlere teslim edilmesi sağlamak,
 • Gelen-giden evrakların arşivlenmesini sağlamak,
 • İdari ve akademik personelden gelen resmi evraklarla ilgili fotokopi işlemelerini yürütmek,
 • Yüksekokulumuz akademik personelden gelen sınav sorularının çoğaltılmasını sağlamak,
 • Santrala gelen aramaları ilgili birimlere aktarmak,
 • Meslek Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

Vedat YILMAZOĞLU

Meslek Yüksekokul Kütüphane Birimi

 

* Görev tanımı yapılan personelin herhangi bir nedenle (kanuni izin, geçici görev vb.) görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine getirecek kişilerin adı yazılacaktır.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [15-Mar-2021 09:59]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [14-Şub-2024 16:48]

İçerik Görüntüleme : [4.332]