İç Hizmetler Birimi Görev Tanımı

MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK İŞLER (ELEKTRİK) BİRİMİ

AD SOYAD / KADRO ÜNVANI

GÖREVLERİ

GÖREV DEVRİ*

Muzaffer ESKİCİ

Meslek Yüksekokul Teknik İşler Birimi

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak,
 • Yüksekokulumuzdaki elektrik işleri ile ilgili küçük ölçekli arızaları tamir etmek, büyük arızlar ile ilgili Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’na bildirimde bulunmak,
 • Meslek Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

 

 

* Görev tanımı yapılan personelin herhangi bir nedenle (kanuni izin, geçici görev vb.) görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine getirecek kişilerin adı yazılacaktır.

 

MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK İŞLER (BİLGİ İŞLEM) BİRİMİ

Serdal KUŞELİ

Meslek Yüksekokul Bölüm Sekreteri

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak,
 • Yüksekokulumuzdaki bilgisayar ve projeksiyonların bakım ve onarımlarını sağlamak,
 • İnternet arızası ile ilgili arızaların giderilmesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile koordinasyonda bulunmak,
 • Meslek Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

 

* Görev tanımı yapılan personelin herhangi bir nedenle (kanuni izin, geçici görev vb.) görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine getirecek kişilerin adı yazılacaktır.

 

MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK İŞLER (GAZ VE SIHHI TESİSAT) BİRİMİ

Murat ÇİFTER

Meslek Yüksekokul Teknik İşler Birimi

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak,
 • Yüksekokulumuzun ısıtma sistemleri ile ilgili iş ve işlemeleri yürütmek,
 • Yüksekokulumuzda meydana gelen küçük ölçekli tadilat işlerini yapmak, büyük arızlar ile ilgili Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’na bildirimde bulunmak,
 • Meslek Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

 

* Görev tanımı yapılan personelin herhangi bir nedenle (kanuni izin, geçici görev vb.) görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine getirecek kişilerin adı yazılacaktır.

 

 

MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ İŞLER ŞEFİ

AD SOYAD / KADRO ÜNVANI

GÖREVLERİ

GÖREV DEVRİ*

Ali OKTAY

Meslek Yüksekokul İdari İşler Şefi

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak,
 • Meslek Yüksekokulu temizlik personelinin görevleri ile ilgili denetimini yapmak, çizelgelerinin takibini ve kontrolünü yapmak,
 • Meslek Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

Ali ŞİMŞEK

Meslek Yüksekokul Tahakkuk İşleri Birimi

 

* Görev tanımı yapılan personelin herhangi bir nedenle (kanuni izin, geçici görev vb.) görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine getirecek kişilerin adı yazılacaktır.

 

MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK HİZMETLERİ BİRİMİ

 

AD SOYAD / KADRO ÜNVANI

GÖREVLERİ

GÖREV DEVRİ*

Havva KORKMAZ

Meslek Yüksekokul Temizlik Hizmetleri Birimi

 

Serkan DEMİRKAN

Meslek Yüksekokul Temizlik Hizmetleri Birimi

 

Furkan DEĞER

Meslek Yüksekokul Temizlik Hizmetleri Birimi

 

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak,
 • Mesai başlangıcında görev yerinde kılık kıyafet yönetmeliğine uygun, kurum tarafından belirlenmiş iş kıyafetlerini giymiş olarak hazır bulunmak,
 • Mesaisine zamanında ve devamsızlık yapmadan gelmek,
 • Tüm temizlik uygulama ve işlemlerinde uygun kişisel koruyucu kullanmak (eldiven, maske vs),
 • İş kıyafetlerini özenli ve temiz kullanmak, beden temizliğine önem vermek,
 • Bina içinde kendisine tanımlanan akademik ve idari personelin odalarını ve sınıfları düzenli olarak temizlemek,
 • Öğrenci ve Personelin kullanımındaki lavaboları düzenli olarak temizlemek,
 • Eksilen temizlik malzemelerinin takviyesini yapmak,
 • Görev alanındaki mobilyaları, mefruşatları ve büro makinelerini çeşitli temizlik araç ve gereçleri ile temizlemek,
 • Görev alanındaki çöpleri toplamak, çöp kovalarını boşaltmak,
 • Kullanılan temizlik araç, gereç ve ekipmanların temizlik ve bakım onarımlarını yapmak, yapılmasını sağlamak, bunları uygun şekilde muhafaza etmek,
 • Meslek Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

Furkan DEĞER

Meslek Yüksekokul Temizlik Hizmetleri Birimi

 

Serkan DEMİRKAN

Meslek Yüksekokul Temizlik Hizmetleri Birimi

 

Havva KORKMAZ

Meslek Yüksekokul Temizlik Hizmetleri Birimi

 

Havva KORKMAZ

Meslek Yüksekokul Temizlik Hizmetleri Birimi

 

 • Akademik ve idari personele çay servisi yapmak, çay ocağını düzenli ve temiz tutmak, çay ocağında gerekli güvenlik önlemlerini alarak hareket etmek,
 • Görev alanındaki kullanılan malzemelerin temizliğini sağlamak,
 • Eksilen temizlik malzemelerinin takviyesini yapmak,
 • Görev alanındaki çöpleri toplamak, çöp kovalarını boşaltmak,
 • Kullanılan temizlik araç, gereç ve ekipmanların temizlik ve bakım onarımlarını yapmak, yapılmasını sağlamak, bunları uygun şekilde muhafaza etmek.

Furkan DEĞER

Meslek Yüksekokul Temizlik Hizmetleri Birimi

 

Furkan DEĞER

Meslek Yüksekokul Temizlik Hizmetleri Birimi

 

 • Bina içinde kendisine tanımlanan akademik ve idari personelin odalarını düzenli olarak temizlemek,
 • Akademik ve İdari Personelin kullanımındaki lavaboları düzenli olarak temizlemek,
 • Eksilen temizlik malzemelerinin takviyesini yapmak,
 • Görev alanındaki mobilyaları, mefruşatları ve büro makinelerini çeşitli temizlik araç ve gereçleri ile temizlemek,
 • Görev alanındaki çöpleri toplamak, çöp kovalarını boşaltmak,
 • Kullanılan temizlik araç, gereç ve ekipmanların temizlik ve bakım onarımlarını yapmak, yapılmasını sağlamak, bunları uygun şekilde muhafaza etmek.

Havva KORKMAZ

Meslek Yüksekokul Temizlik Hizmetleri Birimi

 

Serkan DEMİRKAN

Meslek Yüksekokul Temizlik Hizmetleri Birimi

 • Bina içinde kendisine tanımlanan idari personelin odalarını ve sınıfları düzenli olarak temizlemek,
 • Öğrencinin kullanımındaki lavaboları düzenli olarak temizlemek,
 • Bina dışında kendisine tanımlanan alanların temizliğini yapmak,
 • Eksilen temizlik malzemelerinin takviyesini yapmak,
 • Görev alanındaki mobilyaları, mefruşatları ve büro makinelerini çeşitli temizlik araç ve gereçleri ile temizlemek,
 • Görev alanındaki çöpleri toplamak, çöp kovalarını boşaltmak,
 • Kullanılan temizlik araç, gereç ve ekipmanların temizlik ve bakım onarımlarını yapmak, yapılmasını sağlamak, bunları uygun şekilde muhafaza etmek.

Serkan DEMİRKAN

Meslek Yüksekokul Temizlik Hizmetleri Birimi

 

 

 

 

* Görev tanımı yapılan personelin herhangi bir nedenle (kanuni izin, geçici görev vb.) görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine getirecek kişilerin adı yazılacaktır.

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [15-Mar-2021 10:00]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [18-Mar-2024 08:53]

İçerik Görüntüleme : [3.877]