İç Hizmetler Birimi Görev Tanımı

MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK İŞLER BİRİMİ

AD SOYAD / KADRO ÜNVANI

GÖREVLERİ

GÖREV DEVRİ*

Muzaffer ESKİCİ

Meslek Yüksekokul Teknik İşler Birimi

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak.
 • Yüksekokulumuzdaki elektrik işleri ile ilgili küçük ölçekli arızaları tamir etmek, büyük arızlar ile ilgili Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’na bildirimde bulunmak.
 • Meslek Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

 

Muzaffer ESKİCİ

Meslek Yüksekokul Teknik İşler Birimi

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak.
 • Yüksekokulumuzdaki bilgisayar ve projeksiyonların bakım ve onarımlarını sağlamak.
 • İnternet arızası ile ilgili arızaların giderilmesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile koordinasyonda bulunmak.
 • Meslek Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

 

Murat ÇİFTER

Meslek Yüksekokul Teknik İşler Birimi

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak.
 • Yüksekokulumuzun ısıtma sistemleri ile ilgili iş ve işlemeleri yürütmek
 • Yüksekokulumuzda meydana gelen küçük ölçekli tadilat işlerini yapmak, büyük arızlar ile ilgili Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’na bildirimde bulunmak.
 • Meslek Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

Muzaffer ESKİCİ

Meslek Yüksekokul Teknik İşler Birimi

 

* Görev tanımı yapılan personelin herhangi bir nedenle (kanuni izin, geçici görev vb.) görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine getirecek kişilerin adı yazılacaktır.

 

MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ İŞLER ŞEFİ

AD SOYAD / KADRO ÜNVANI

GÖREVLERİ

GÖREV DEVRİ*

Ali OKTAY

Meslek Yüksekokul İdari İşler Şefi

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak.
 • Meslek Yüksekokulu temizlik personelinin görevleri ile ilgili denetimini yapmak, çizelgelerinin takibini ve kontrolünü yapmak.
 • Meslek Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

Aysel ERDEM

Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Birimi

 

* Görev tanımı yapılan personelin herhangi bir nedenle (kanuni izin, geçici görev vb.) görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine getirecek kişilerin adı yazılacaktır.

 

MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK HİZMETLERİ BİRİMİ

AD SOYAD / KADRO ÜNVANI

GÖREVLERİ

GÖREV DEVRİ*

Havva KORKMAZ

Meslek Yüksekokul Temizlik Hizmetleri Birimi

 

Serkan DEMİRKAN

Meslek Yüksekokul Temizlik Hizmetleri Birimi

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak.
 • Mesai başlangıcında görev yerinde kılık kıyafet yönetmeliğine uygun, kurum tarafından belirlenmiş iş kıyafetlerini giymiş olarak hazır bulunmak.
 • Mesaisine zamanında ve devamsızlık yapmadan gelmek.
 • Tüm temizlik uygulama ve işlemlerinde uygun kişisel koruyucu kullanmak (eldiven, maske vs),
 • İş kıyafetlerini özenli ve temiz kullanmak, beden temizliğine önem vermek.
 • Bina içinde kendisine tanımlanan akademik ve idari personelin odalarını düzenli olarak temizlemek.
 • Bayan öğrenci ve personelin kullanımındaki lavaboları düzenli olarak temizlemek.
 • Büro alanlarında yerleri süpürmek, silmek ve diğer temizlik işlerini yapmak.
 • Eksilen temizlik malzemelerinin takviyesini yapmak.
 • Görev alanındaki mobilyaları, mefruşatları ve büro makinelerini çeşitli temizlik araç ve gereçleri ile temizlemek.
 • Görev alanındaki çöpleri toplamak, çöp kovalarını boşaltmak.
 • Kullanılan temizlik araç, gereç ve ekipmanların temizlik ve bakım onarımlarını yapmak, yapılmasını sağlamak, bunları uygun şekilde muhafaza etmek.
 • Meslek Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

Serkan DEMİRKAN

Meslek Yüksekokul Temizlik Hizmetleri Birimi

 

Havva KORKMAZ

Meslek Yüksekokul Temizlik Hizmetleri Birimi

 

Havva KORKMAZ

Meslek Yüksekokul Temizlik Hizmetleri Birimi

 

 • Akademik ve idari personele çay servisi yapmak, çay ocağını düzenli ve temiz tutmak, çay ocağında gerekli güvenlik önlemlerini alarak hareket etmek.
 • Eksilen temizlik malzemelerinin takviyesini yapmak.
 • Görev alanındaki çöpleri toplamak, çöp kovalarını boşaltmak
 • Kullanılan temizlik araç, gereç ve ekipmanların temizlik ve bakım onarımlarını yapmak, yapılmasını sağlamak, bunları uygun şekilde muhafaza etmek.
 • Meslek Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

Serkan DEMİRKAN

Meslek Yüksekokul Temizlik Hizmetleri Birimi

 

 

* Görev tanımı yapılan personelin herhangi bir nedenle (kanuni izin, geçici görev vb.) görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine getirecek kişilerin adı yazılacaktır.

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [15-Mar-2021 10:00]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [03-Eki-2023 13:56]

İçerik Görüntüleme : [3.198]