İç Hizmetler Birimi Görev Tanımı

MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK İŞLER BİRİMİ

AD SOYAD / KADRO ÜNVANI

GÖREVLERİ

GÖREV DEVRİ*

Muzaffer ESKİCİ

Meslek Yüksekokul Teknik İşler Birimi

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak.
 • Yüksekokulumuzdaki elektrik işleri ile ilgili küçük ölçekli arızaları tamir etmek, büyük arızlar ile ilgili Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’na bildirimde bulunmak.
 • İnternet arızası ile ilgili arızaların giderilmesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile koordinasyonda bulunmak.
 • Meslek Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

Murat ÇİFTER

Meslek Yüksekokul Teknik İşler Birimi

Murat ÇİFTER

Meslek Yüksekokul Teknik İşler Birimi

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan  6-16. Maddelere uymak.
 • Yüksekokulumuzun ısıtma sistemleri ile ilgili iş ve işlemeleri yürütmek
 • Yüksekokulumuzda meydana gelen küçük ölçekli tadilat işlerini yapmak, büyük arızlar ile ilgili Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’na bildirimde bulunmak.
 • Meslek Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

Muzaffer ESKİCİ

Meslek Yüksekokul Teknik İşler Birimi

* Görev tanımı yapılan personelin herhangi bir nedenle (kanuni izin, geçici görev vb.) görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine getirecek kişilerin adı yazılacaktır.

 

MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ İŞLER ŞEFİ

AD SOYAD / KADRO ÜNVANI

GÖREVLERİ

GÖREV DEVRİ*

Ali OKTAY

Meslek Yüksekokul İdari İşler Şefi

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak.
 • Meslek Yüksekokulu temizlik personelinin görevleri ile ilgili denetimini yapmak, çizelgelerinin takibini ve kontrolünü yapmak.
 • Meslek Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

Aysel ERDEM

Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi

* Görev tanımı yapılan personelin herhangi bir nedenle (kanuni izin, geçici görev vb.) görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine getirecek kişilerin adı yazılacaktır.

 

 

MESLEK YÜKSEKOKULU TEMİZLİK HİZMETLERİ BİRİMİ

AD SOYAD / KADRO ÜNVANI

GÖREVLERİ

GÖREV DEVRİ*

Havva KORKMAZ

Meslek Yüksekokulu Temizlik Hizmetleri Birimi

 

Serkan DEMİRKAN

Meslek Yüksekokulu Temizlik Hizmetleri Birimi

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak.
 • Mesai başlangıcında görev yerinde kılık kıyafet yönetmeliğine uygun, kurum tarafından belirlenmiş iş kıyafetlerini giymiş olarak hazır bulunmak.
 • Mesaisine zamanında ve devamsızlık yapmadan gelmek.
 • Tüm temizlik uygulama ve işlemlerinde uygun kişisel koruyucu kullanmak (eldiven, maske vs),
 • İş kıyafetlerini özenli ve temiz kullanmak, beden temizliğine önem vermek.
 • Bina içinde kendisine tanımlanan akademik ve idari personelin odalarını düzenli olarak temizlemek.
 • Bayan öğrenci ve personelin kullanımındaki lavaboları düzenli olarak temizlemek.
 • Büro alanlarında yerleri süpürmek, silmek ve diğer temizlik işlerini yapmak.
 • Eksilen temizlik malzemelerinin takviyesini yapmak.
 • Görev alanındaki mobilyaları, mefruşatları ve büro makinelerini çeşitli temizlik araç ve gereçleri ile temizlemek.
 • Görev alanındaki çöpleri toplamak, çöp kovalarını boşaltmak.
 • Kullanılan temizlik araç, gereç ve ekipmanların temizlik ve bakım onarımlarını yapmak, yapılmasını sağlamak, bunları uygun şekilde muhafaza etmek.
 • Meslek Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

Serkan DEMİRKAN

Meslek Yüksekokulu Temizlik Hizmetleri Birimi

 

Havva KORKMAZ

Meslek Yüksekokulu Temizlik Hizmetleri Birimi

 

Kevser DAĞLI

Meslek Yüksekokulu Temizlik Hizmetleri Birimi

 

Kevser DAĞLI

Meslek Yüksekokulu Temizlik Hizmetleri Birimi

 • Akademik ve idari personele çay servisi yapmak, çay ocağını düzenli ve temiz tutmak, çay ocağında gerekli güvenlik önlemlerini alarak hareket etmek.
 • Eksilen temizlik malzemelerinin takviyesini yapmak.
 • Görev alanındaki çöpleri toplamak, çöp kovalarını boşaltmak
 • Kullanılan temizlik araç, gereç ve ekipmanların temizlik ve bakım onarımlarını yapmak, yapılmasını sağlamak, bunları uygun şekilde muhafaza etmek.
 • Meslek Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Sekreteri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

Havva KORKMAZ

Meslek Yüksekokulu Temizlik Hizmetleri Birimi

 

 

* Görev tanımı yapılan personelin herhangi bir nedenle (kanuni izin, geçici görev vb.) görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine getirecek kişilerin adı yazılacaktır.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [15-Mar-2021 10:00]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [15-Mar-2021 20:32]

İçerik Görüntüleme : [1.942]