Yüksekokul Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜR YARDIMCISI

AD SOYAD / KADRO ÜNVANI

GÖREVLERİ

GÖREV DEVRİ*

Öğr.Gör. Şaban UYAR

Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı

&

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet SERDAR

Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı
 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak,
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda kendisine tanımlanmış görevleri yapmak,
 • Meslek Yüksekokulu Müdürü, görevi başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek,
 • Her akademik yarıyılı başında haftalık ders programlarını yapmak,
 • Her eğitim-öğretim dönemi başında ders öğretim programlarının ilgili öğretim elemanları tarafından hazırlanarak öğrencilere duyurulmasını sağlamak,
 • Sınav programlarını hazırlamak ve duyurulmasını sağlamak,
 • Üniversitemiz ÖYÜK toplantılarına katılmak, ÖYÜK tarafından verilen görevleri yerine getirmek, alınan kararların uygulanmasını sağlamak,
 • Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak,
 • Üniversitemiz kalite faaliyetlerini birim bazında temsil etmek ve yürütülmesini sağlamak,
 • Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Meslek Yüksekokulu Sekreterine yardımcı olmak,
 • Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,
 • Basın ve Halkla İlişkilerin yürütülmesinde Meslek Yüksekokulu Sekreterine yardımcı olmak,
 • Meslek Yüksekokulu Müdürü ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,
 • Dikey geçiş başvuru formlarını kontrolü, imzalanması, teslim alınması, listelenmesi, başvuru formlarını ÖSYM’ye gönderilmesi işleri ve işlemleri yapmak,
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Meslek Yüksekokulu Müdürüne karşı sorumludur.

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet SERDAR

Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı

&

Öğr.Gör. Şaban UYAR

Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet SERDAR

Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak,
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda kendisine tanımlanmış görevleri yapmak,
 • Meslek Yüksekokulu Müdürü, görevi başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek,
 • Üniversitemiz ÖYÜK toplantılarına katılmak, ÖYÜK tarafından verilen görevleri yerine getirmek, alınan kararların uygulanmasını sağlamak,
 • Her yarıyıl sonunda öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapmak,
 • Üniversitemiz kalite faaliyetlerini birim bazında temsil etmek ve yürütülmesini sağlamak,
 • Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Meslek Yüksekokulu Sekreterine yardımcı olmak,
 • Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,
 • Basın ve Halkla İlişkilerin yürütülmesinde Meslek Yüksekokulu Sekreterine yardımcı olmak,
 • Meslek Yüksekokulu Müdürü ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Meslek Yüksekokulu Müdürüne karşı sorumludur. 

Öğr.Gör. Şaban UYAR

Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Öğr.Gör. Şaban UYAR

Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı

 • Anayasanın 129. Maddesi gereği “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmüne uymak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. Bölümünde (ödev ve sorumluluklar) yer alan 6-16. Maddelere uymak,
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda kendisine tanımlanmış görevleri yapmak,
 • Meslek Yüksekokulu Müdürü, görevi başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek,
 • Her akademik yarıyılı başında haftalık ders programlarını yapmak,
 • Her eğitim-öğretim dönemi başında ders öğretim programlarının ilgili öğretim elemanları tarafından hazırlanarak öğrencilere duyurulmasını sağlamak,
 • Sınav programlarını hazırlamak ve duyurulmasını sağlamak,
 • Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek,
 • Basın ve Halkla İlişkilerin yürütülmesinde Meslek Yüksekokulu Sekreterine yardımcı olmak,
 • Meslek Yüksekokulu Müdürü ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak,
 • Dikey geçiş başvuru formlarını kontrolü, imzalanması, teslim alınması, listelenmesi, başvuru formlarını ÖSYM’ye gönderilmesi işleri ve işlemleri yapmak,
 • Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Meslek Yüksekokulu Müdürüne karşı sorumludur.

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet SERDAR

Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı

 

* Görev tanımı yapılan personelin herhangi bir nedenle (kanuni izin, geçici görev vb.) görevinde olmadığı durumlarda görevlerini yerine getirecek kişilerin adı yazılacaktır.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [15-Mar-2021 10:04]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [12-Şub-2024 12:45]

İçerik Görüntüleme : [4.522]