TEK DERS SINAVI (31.MADDE EK SINAV HAKKI) BAŞVURU VE BİLGİLENDİRME

31.Madde Ek Sınav Başvuru Tarihi:  10-13 EYLÜL 2022

31.Madde Ek Sınav Tarihi:  20 EYLÜL 2022


Ek Sınav Başvurusu için aşağıda bulunan BAŞVURU FORMUNUN belirtilen tarihler arasında
doldurulması gerekmektedir. Formu doldurma sırasında büyük harf
ile yazılması ve dersi veren Öğretim Üyelerinin unvan ve isimlerinin doğru
yazılmasına dikkat edilmesi gerekir.

BAŞVURU FORMU

 

Belirtilen linkteki formun dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacak ve elden başvuru kabul edilmeyecektir. 

 

BAŞVURU KOŞULLARI
Ek sınav hakkı talep edecek öğrencilerimiz aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:
BUÜ Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği
MADDE 31 – (1) Lisans veya önlisans programındaki tüm dersleri alan, devam
koşulunu yerine getirerek yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giren öğrenciye, aşağıdaki
koşullarda ek sınav hakkı verilir:
a) Not ortalamasına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan veya bir
dersten çok olmamak şartıyla, kredisiz dersinden (K) alan öğrenciye bir sonraki
yarıyılın/yılın başına kadar ek sınav hakkı verilir.
b) Son iki yarıyılda (FF) veya (FD) notu almadıkları halde, mezun olmaları için,
gerekli 2.00 GANO’yu sağlayamayan öğrencilere, GANO’sunu 2.00’ye yükseltmeleri
için (DD), (DC), (CC) notunu aldıkları kredili en çok iki ders için ek sınav hakkı verilir.
Bu maddede belirlenen ek sınav hakları her öğrenciye sadece bir defa tanınır.
 

EK SINAVLAR ÜNİVERSİTE SENATOSU KARARINCA YÜZ YÜZE YAPILACAKTIR. 
 

İİBF ÖĞRENCİ İŞLERİ İLETİŞİM:

Mail: iibfogis@uludag.edu.tr 

0224 2941100    (Öğrenci İşleri) 

02242940726 (Öğrenci İşleri) 
0224 2941044    (Danışma)

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [08-Eyl-2022 09:05]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [12-Eyl-2022 08:05]

Duyuru Görüntüleme : [3.733]