Yatay-Dikey Geçiş/ÇAD ve Yan Dal

YATAY GEÇİŞ-ÇİFT ANADAL- YANDAL

BAŞVURU-KAYIT-MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ

 

BAŞVURU KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME 

BAŞVURU TAKVİMİ

İLGİLİ FORMLAR

İLGİLİ YÖNETMELİKLER

MUAFİYET BAŞVURUSU

(1)Öğrencilerin, ilk kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen 10 (on) iş günü içinde ilgili birime muafiyet için dilekçeyle başvurmaları gerekir. Bu öğrenciler, sonraki yarıyıl/yıllarda yapacakları muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekte bulunamazlar.

(2)Öğrenci, başvuru formunda, daha önce almış ve başarmış olduğu ders/dersler karşılığında hangi ders/derslerden muaf olmak istediğini belirtir.

(3)Dilekçeye öğrencinin daha önce öğrenim gördüğü derslere ait ders içerikleri ile yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve sıcak imzalı) not belgesi eklenmelidir. Söz konusu belgelerin fotokopi, faks, onaysız ve/veya eksik olması durumunda başvuru işleme alınmaz.

(4)Başvurular elden ve şahsen yapılır. Başvuru süresi dışındaki başvurular kabul edilmez.

Muafiyet isteden derlere ilişkin eşedeğer derslerin belirlenmesinde aşağıda linkte yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi ders planı ve içeriklerini dikkate alınız. 

DERS PLANLARI VE İÇERİKLERİ

ÖRNEK MUAFİYE VE İNTİBAK FORMU

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [15.221]