Program Çıktıları
 1. Temel Bilim, Temel Mühendislik, Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisi bilgilerine sahip olma ve bu bilgileri uygulayabilme becerisi

 2. Gıda mühendisliği ile ilgili karmaşık problemleri saptama, tanımlama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi

 3. Gıda Mühendisliği ile ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi

 4. Gıda mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikleri, modern araçları ve bilişim programlarını kullanma becerisi

 5. Gıda mühendisliği ile ilgili deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

 6. Takım çalışması yapabilme ve iletişim kurabilme becerisi

 7. İnsan ilişkilerinde başarılı, etkin bir biçimde sözlü ve yazılı olarak Türkçe ve İngilizce iletişim kurabilme becerisi

 8. Bilimsel ve teknik alanlarda üretken olabilme, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilme ve güncel bilgileri takip ederek sürekli kendini yenileyebilme becerisi

 9. Mesleki etik değerlerine saygılı olma ve koruma bilinci

 10. Üretim ve yönetimde kalite bilincine, yenilikçi ve girişimci ruha sahip olma

 11. Çağın sorunlarına ve gıda güvenliği uygulamalarına duyarlılık ve bu uygulamaların hukuksal boyutları konusunda farkındalık

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [3.756]