Bölümümüzü Tercih Edecek Öğrencilerin Dikkatine
 Bölümümüzü Tercih Edecek Öğrencilerin Dikkatine

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1981 yılında Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 1982 yılında lisans düzeyinde eğitim vermeye başlayan bölümün ilk ismi “Tarım Ürünleri Teknolojisi Bölümü” olup, daha sonra “Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü” olarak değiştirilmiştir. 1993 yılında “Gıda Mühendisliği Bölümü” adını almış ve 1996 yılında bu ünvanla ilk mezunlarını vermiştir.   

Dört yıllık eğitim, teorik ve uygulamalı derslere dayanmaktadır. Gıda Mühendisliği Bölümü bünyesinde birçok ders, laboratuvar uygulamalı olarak yürütülmektedir. 

Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma Laboratuvarları

Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisi Anabilim Dalları’ndaki temel uzmanlık konuları; gıda mikrobiyolojisi, beslenme ilkeleri, gıda kimyası ve biyokimyası, gıda analizleri, gıda biyoteknolojisi, gıda katkı maddeleri, gıda kalite kontrol, gıda mühendisliğinde temel işlemler, meyve ve sebze işleme teknolojisi, yemeklik yağ teknolojisi, tahıl ürünleri teknolojisi ve hayvansal ürünler (et ve süt ürünleri) teknolojisidir. Program, alanında vermiş olduğu eğitim ve yapmış olduğu araştırmalar ile dünyada kabul görmeyi amaçlamakta ve elde ettiği sonuçları diğer eğitim-sanayi kuruluşları ile paylaşmaktadır. Pratik bilgi ve yeteneğin arttırılması ve endüstriyel işlemlerin gözlenmesi amacıyla öğrenciler,

Gıda Mühendisliği Bölümü’ne ait pilot üretim tesisinde çeşitli uygulama derslerine yönelik gıda maddeleri üretilmektedir. Bunlar arasında, tarhana, domates suyu, biber ve domates salçası, domates konservesi, sirke ve zeytin sayılabilir.

Gıda Bilimi ve Gıda Teknolojisi Anabilim Dalları’ndan oluşan programda 8 Profesör, 9 Doçent ve 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Bölüm bünyesinde yürütülen projeler,  Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Fonu, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. Ayrıca, endüstri ile ortak çalışmalar da yapılmaktadır.

2003 yılından beri uygulanmakta olan ERASMUS/SOKRATES programı çerçevesinde çeşitli AB üniversiteleri ile ikili anlaşmalar yapılmıştır. Bu üniversiteler ile bölüm arasında karşılıklı öğrenci ve öğretim üyesi değişim programı gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler anlaşma yapılmış üniversitelerin Gıda Mühendisliği Bölümü’nün eşdeğeri bir programa kayıt olarak eğitim görebilmektedir. Bu üniversiteler; Bonn University ve KIEL University, Almanya; Wageningen University, Hollanda; Alexander Technological Educational Inst. of Thessaloniki, Yunanistan; Brunel University, İngiltere; Czech University of Life Sciences Praque, Çek Cumhuriyeti; Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego, Polonya; Szent Istvan University, Macaristan.  LLP/ERASMUS kapsamında kabul edilen öğrenciler, yurtdışındaki üniversitelerde (Avrupa ülkelerinde) belirli süre staj da yapabilmektedir. Ayrıca Alman Hükümeti’nin sağladığı Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) bursu ile Bonn Üniversitesi birçok öğrencimize staj hakkı tanımıştır.

FARABİ Değişim Programı kapsamında Yükseköğretim kurumuna kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile tüm öğretim üyeleri, en az bir, en fazla iki yarıyıl süre ile diğer bir Türk Yükseköğretim Kurumu’nda değişimden yararlanabilmektedir. FARABİ programıyla bir öğrencimiz Mersin Üniversitesi’nde bir yarıyıl, Selçuk Üniversitesi’nden bir öğrenci de bölümümüzde iki yarıyıl eğitim görmüştür. 

U.Ü.’nde Kasım 2000’de başlatılan akreditasyon çalışmaları kapsamında (ABET’e başvuru çalışmaları), bölümümüzün ders planları uluslararası tanınmış birçok programla (özellikle Cornell Üniversitesi) karşılaştırılarak güncellenmiş, AKTS uyumlu kredi toplama sistemi uyarlaması yapılmıştır. Ayrıca İngilizce hazırlık sınıfı uygulaması başlatılmış ve bağıl değerlendirme sistemi uygulamaya konmuştur.

Gıda Mühendisliği Bölümü sürekli gelişim ve müşteri (öğrenci, analiz-danışmanlık hizmeti yapılan kişi/kurumlar) memnuniyeti anlayışından hareketle, 2006 yılında büyük özveriyle başlattığı kalite yönetim çalışmalarını 2007 yılında tamamlayarak, “Certification International Ltd.” tarafından yapılan denetim sonucu ISO 9001:2008 Kalite Belgesi’ni almıştır. Ayrıca 2011 yılından itibaren Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite olabilmek için başlatılan çalışmalar sonucu 2014 yılı itibari ile de belge almaya hak kazanmıştır.

Gıda Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretim alanında yaptığı sürekli iyileştirme çalışmalarına bir yandan devam ederken, aynı zamanda bilimsel aktivitelerde de etkinliğini sürdürmekte ve bu alanda da çeşitli başarılar kazanmaktadır. Örneğin 2012 yılında U.Ü. Rektörlüğü tarafından başlatılan “Uludağ'ın Zirvesindekiler Akademik ve İdari Personel Ödülleri" uygulaması kapsamında,  bölüm öğretim elemanları; Fen Bilimleri alanında SCI ve SCI Exp. tarafından taranan dergilerde en fazla yayına sahip olmalarından dolayı, “Grup Başarı Ödülü” kategorisinde birinciliğe layık görülmüştür

Çift Anadal

Çift Anadal Lisans Diploma Programı Yönergesi’nde belirtilen koşulları yerine getiren öğrencilerden isteyenlere, danışman öğretim üyelerinin rehberliğinde, başka bir lisans programının ilgili yönergeye göre belirleyeceği ders planındaki dersleri aynı zamanda alma izni verilebilmektedir.

Her akademik yıl başında üniversitenin ilgili diğer bölümlerinin öğrencilerine Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Çift Anadal yapmaları için bilgilendirme ve teşvik toplantıları düzenlenmektedir.

Yandal

Yandal lisans programına ilişkin Senato tarafından belirlenen esasları yerine getiren öğrencilerden isteyenlere, danışmanlarının rehberliğinde başka bir lisans programının ilgili esaslara göre belirleyeceği ders planındaki dersleri aynı zamanda alma izni verilebilir. Bu tür öğretim "Yan Dal Lisans Programı" olarak isimlendirilmektedir.

Çift Anadal Lisans programından ayrılan bir öğrenci, bir yan dal lisans programının tüm koşullarını yerine getirmiş ise dilekçeyle başvurusu üzerine kendisine Yandal Lisans Programı sertifikası verilmektedir.

Danışmanlık ve İzleme

Her sınıfın öğrencileri için bir öğretim üyesi, akademik sıraya göre Bölüm Başkanı tarafından danışman olarak belirlenmektedir. Bu dağılım her bir öğretim üyesine en fazla 40 öğrenci düşecek şekilde yapılmaktadır. Öğrencinin yarıyılda alacağı dersler, programında yapılacak değişiklikler, ön koşullu ve diğer yarıyıllardan alınacak dersler,  danışmanın tavsiyesi ile gerçekleştirilmektedir. Danışman, öğrencinin bölüme kayıt olmasından itibaren,  başarı performansını takip etmektedir. Danışman,  öğrenciye akademik ve sosyal anlamda yardımcı olmakta, yurtiçi / yurtdışı öğrenci değişimi programları, kariyer planlama, staj, burslar ve lisansüstü eğitim konularında da bilgiler vermektedir. Öğrenci, ilgili danışman öğretim üyesiyle her iki tarafın da uygun olduğu zaman dilimlerinde (sözlü ya da yazılı olarak duyurulan) görüşebilmektedir. Ayrıca, danışman öğretim üyeleri, talep ettikleri takdirde öğrencilerimizin bireysel gelişim, psikolojik ve beden sağlığı konularındaki sorunları ile ilgilenip, gerekli hallerde onları, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren “Gençlik Danışma Merkezi”ne yönlendirmektedir.

Başarı Değerlendirmesi

Öğrenciler, müfredatlarında bulunan her dersten dönem bazında değerlendirilir. Başarı değerlendirmesinde, “Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS)” kullanılmaktadır (http://www.uludag.edu.tr/Icerik/index/konu/196). Öğrenci yarıyıllara göre değerlendirildiğinden her yarıyılda ders planında yer alan her ders için en az bir ara sınav ile bir yarıyıl sonu sınavı ve bir bütünleme sınavı planlanır. Yapılması öngörülen en az bir ara sınava ek olarak; ödev, uygulama sınavı ve haberli küçük sınavlar da yapılabilir. Bu durumda, o dersin yarıyıl içi çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıkları, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Yarıyıl içi çalışmalar ve tüm sınavlar 100 üzerinden verilen notlar ile puanlanır. Bir dersin yarıyıl sonu ham başarı notuna, yarıyıl içi not ortalamasının etkisi, öğretim elemanının uygun gördüğü sınav ağırlıkları üzerinden hesaplanır. Bir dersten başarılı olmak için;  yarıyıl sonu ya da bütünleme sınavına girme mecburiyeti vardır, bunun yanı sıra, yarıyıl sonu ya da bütünleme sınavından en az 30 puan almaları gerekmekte olup, ham başarı notu alt sınırı da 50’dir. Derslerde %70, uygulamalarda ise %80 devam zorunluluğu vardır. Genel anlamda öğrencinin akademik başarısı, her yarıyıl sonunda Yarıyıl Akademik Not Ortalaması (YANO) ve Genel Akademik Not Ortalaması (GANO) hesaplanarak bulunur.

Gıda Mühendisliği Bölümü’nden lisans derecesi ile mezun olabilmek için öğrenciler,  4 yıllık eğitim süresince 240 AKTS ders almak zorundadırlar. Müfredat programında zorunlu ve seçimli dersler yer almaktadır.

Bölüm ile ilgili ayrıntılı bilgi için 0 224 294 14 90 numaralı telefondan öğretim üyelerine ulaşabilirsiniz.

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [11-Tem-2017]

Haber Görüntüleme : [5.350]