Akademik Personel

Akademik Personel

Vedat Pınarlı

Prof. Dr. Yücel TAŞDEMİR


Çevre Teknolojisi

Hava Kirliliği ve Kontrolü, Bacagazı Arıtma Sistemlerinin Tasarımı ve Uygulamaları, Islak ve Kuru Çökelme, Hava-Bitki, Hava-Toprak, Hava-Su Arakesit Taşınımları, Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK’lar), İz Elementler, Klasik Hava Kirleticiler

(224) 294 21 05

tasdemir@uludag.edu.tr
           AVESİS kişisel sayfa        
 
 

Prof. Dr. Feza KARAER


Su Kaynakları Yönetimi, Çevre Sistemleri ve Modelleme, Entegre Su Havzası Yönetimi, Kentsel Planlama, Çevre Yönetimi 

 

 (224) 294 21 08   

karaer@uludag.edu.tr
            AVESİS kişisel sayfa
 
 

 

Prof. Dr. Gökhan Ekrem ÜSTÜN


Çevre Teknolojisi

Su-atıksu arıtımı ve geri kazanımı, temiz üretim, altyapı sistemlerinin projelendirilmesi

 (224) 294 06 40

gokhaneu@uludag.edu.tr
             AVESİS kişisel sayfa 
 
 

 

Prof. Dr. Ayşe ELMACI


Çevre Bilimleri                                                                           

Su kirliliği ve su kalitesi izleme, Yapay sulak alanlarda arıtma, Hidrobiyoloji

 

 (224) 294 21 07

aelmaci@uludag.edu.tr
             AVESİS kişisel sayfa 
 
 

Prof. Dr. Güray SALİHOĞLU


Çevre Teknolojisi ABD Başkanı

Uluslararası İklim Mevzuatı, Çevre Mevzuatı ve Çevresel Etki Değerlendirmesi, Ürünün Karbon Ayak İzi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, Katı ve Tehlikeli Atıkların Yönetimi, Endüstriyel Kirlilik Kontrolü

 (224) 294 21 20

gurays@uludag.edu.tr
www.guraysalihoglu.com
              AVESİS kişisel sayfa
 
 
 

Prof. Dr. S. Sıddık CİNDORUK


Çevre Teknolojisi

Hava kirliliği ve kontrolü, Kalıcı organik kirleticiler, İklim değişikliği, Sera Gazı Envanteri

 (224) 294 21 14

cindoruk@uludag.edu.tr
               AVESİS kişisel sayfa 
 
 

Prof. Dr. F. Olcay TOPAÇ


Bölüm Başkanı | Çevre Bilimleri ABD Başkanı

Arıtma çamurlarının arıtımı ve bertarafı, Çevre kimyası, Toprak kirliliği ve kontrolü

 (224) 294 21 09

olcaytopac@uludag.edu.tr
               AVESİS kişisel sayfa 
 
 

Prof. Dr. Taner YONAR


Çevre Teknolojisi

Elektrokimyasal Koagülasyon ve Oksidasyon, Elektrokimyasal Ozon Üretimi, İleri Oksidasyon Prosesleri, Su ve Atıksuların Arıtımı ve Geri Kazanımı, Yapay Sinir Ağları, Temiz Üretim

 (224) 294 21 13

yonar@uludag.edu.tr
         AVESİS kişisel sayfa 
 
 

Prof. Dr. N. Kamil SALİHOĞLU


Çevre Teknolojisi

Entegre Atık Yönetimi, Arıtma Çamurlarının Yönetimi, Deponi Mühendisliği, Temiz Üretim/Eko-Verimlilik, Yenilenebilir Enerji, Atıksu Arıtımı

 (224) 294 21 18

nkamils@uludag.edu.tr
          AVESİS kişisel sayfa 
 
 

Prof. Dr. Fatma ESEN


Çevre Teknolojisi

Hava Kirliliği ve Kontrolü, İç ve Dış Ortam Hava Kirliliği, Kalıcı Organik Kirleticiler, Islak/Kuru Çökelme

 (224) 294 20 28

payan@uludag.edu.tr
           AVESİS kişisel sayfa 
 
 

Prof. Dr. Melike YALILI KILIÇ


Bölüm Başkan Yardımcısı | Çevre Teknolojisi

Evsel ve endüstriyel atıksu arıtımı, Fiziko-kimyasal arıtma, İleri oksidasyon prosesleri, Adsorpsiyon teknolojisi, Gürültü kirliliği 

 (224) 294 21 17

myalili@uludag.edu.tr
          AVESİS kişisel sayfa 
 
 

Prof. Dr. Gizem ŞANLI


Çevre Teknolojisi

Yarı Uçucu Organik Bileşikler, Hava-Bitki, Hava-Toprak, Hava-Su Arakesit Taşınımları,  Arıtma Çamurları ve Bertarafı

 (224) 294 21 16

geker@uludag.edu.tr
         AVESİS kişisel sayfa 
 
 

                          


Doç. Dr. Ahmet UYGUR


Çevre Bilimleri

Biyolojik Prosesler, Kimyasal Prosesler, Evsel ve Endüstriyel Atıksuların Arıtılrılması, Tuz İçeren Atıksuların Arıtılması, Nutrient Giderimi

 (224) 294 21 12

ahmetuygur@uludag.edu.tr
          AVESİS kişisel sayfa 
 
 

Doç. Dr. Selnur UÇAROĞLU


Çevre Bilimleri

Katı Atık Yönetim, Endüstriyel ve Tehlikeli Atık Yönetimi, Kirlilik Önleme ve Atık Azaltma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetimi

 (224) 294 21 10

selnur@uludag.edu.tr
          AVESİS kişisel sayfa 
 
 

Doç. Dr. Arzu TEKSOY


Çevre Bilimleri

Dezenfeksiyon, İçme Suyu Kalitesi ve Kontrolü, Yüzeysel Su Kalitesi, Çevre Mikrobiyolojisi

 (224) 294 21 21

arzu@uludag.edu.tr
        AVESİS kişisel sayfa 
 
 

Doç. Dr. Efsun DİNDAR


Çevre Bilimleri

Çevre kimyası, Toprak Kirliliği ve Kontrolü, Arıtma Çamurları, Dezentegrasyon

 (224) 294 09 19

efsun@uludag.edu.tr
         AVESİS kişisel sayfa 
 
 

Doç. Dr.  Aslıhan KATİP     


Çevre Bilimleri

Su Kaynakları Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çevresel Modelleme, İklim Değişikliği, Toksikoloji, Yapay Sinir Ağları

 (224) 294 09 18

aballi@uludag.edu.tr
       AVESİS kişisel sayfa 
 
 

Dr. Öğr. Üyesi Berrak EROL NALBUR


Çevre Bilimleri

Evsel ve Endüstriyel Atıksuların Arıtımı, Çevre Biyoteknolojisi, Biyolojik Atıksu Arıtımı, Sentetik Organik Bileşiklerin Arıtımı, Toksisite 

 (224) 294 21 11

bnalbur@uludag.edu.tr
         AVESİS kişisel sayfa 
 
 

Dr. Öğr. Üyesi Sevil ÇALIŞKAN ELEREN                                                             


Bölüm Başkan Yardımcısı | Çevre Bilimleri

Çevre Mikrobiyolojisi, Çevre Biyoteknolojisi, Evsel ve Endüstriyel Atıksuların Arıtılması

 (224) 294  21 15    

sceleren@uludag.edu.tr

            AVESİS kişisel sayfa 
 
 

Dr. Öğr. Üyesi Nihan GÖRAL ÖZENGİN


Çevre Bilimleri

Su kirliliği ve su kalitesi izleme, Yapay sulak alanlarda arıtma, Yapay sinir ağları

 (224) 294 21 19

nozengin@uludag.edu.tr
            AVESİS kişisel sayfa 
 
 

Arş. Gör. Dr. Burcu ŞENGÜL


Çevre Bilimleri

Çevre Mikrobiyolojisi, İçme Suyu Dezenfeksiyonu, Atıksu Dezenfeksiyonu, Fotokimyasal İleri Oksidasyon Prosesleri 

 (224) 294 21 23

burcusen@uludag.edu.tr
          AVESİS kişisel sayfa 
 
 

Arş. Gör. Dr. Burak ÇALIŞKAN


Çevre Teknolojisi

Hava Kirliliği, Yarı Uçucu Organik Kirleticiler                                                                   

 (224) 294 21 60

burakcaliskan@uludag.edu.tr
            AVESİS kişisel sayfa 
 
 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [18-Şub-2020 09:10]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [29-Ara-2023 12:01]

İçerik Görüntüleme : [30.681]