Bölüm Tanıtımı

Çevre Mühendisliği Bölümü, mühendislik ve bilimin prensiplerini uygulayarak çevre kalitesini korumak ve artırmak için çalışan mühendisler yetiştirmek amacıyla 1991 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve ilk lisans öğrencileri 1992 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Bölümümüz Çevre Bilimleri ve Çevre Teknolojisi olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır ve 2020 yılı itibarıyla toplam 21 öğretim üyesi ve 6 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Lisans programının yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programları da devam etmektedir. Yüksek Lisans programına 1994-1995 eğitim-öğretim yılında, Doktora programına 1995-1996 eğitim-öğretim yılında, Tezsiz Yüksek Lisans programına ise 2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında başlanmıştır.

Çevre Mühendisliği Bölümünün 3600 m2’lik kapalı alana sahip binası içerisinde 9 araştırma laboratuvarı (Katı ve Tehlikeli Atık Laboratuvarı, Su Kirliliği Laboratuvarı, Biyoteknoloji Laboratuvarı, Atıksu ve Temel İşlemler Laboratuvarı I, Atıksu ve Temel İşlemler Laboratuvarı II, Çevre Mikrobiyolojisi Laboratuvarı, Model Laboratuvarı, Çevre Kimyası ve Toprak Kirliliği Laboratuvarı, Hava Kirliliği Laboratuvarı) , Genel Öğrenci Laboratuvarı, Öğrenci Bilgisayar Laboratuvarı ve 8 derslik bulunmaktadır. Bölüm binasında 26 kişilik kapasiteye sahip bir toplantı/seminer odası yer almaktadır.

Çevre Mühendisliği Bölümü, 21. yüzyılın ihtiyaçlarına yanıt verebilecek mühendisler yetiştirmek amacıyla programını kalite güvencesi ve uluslararasılaşma kavramları üzerine oturtmuş durumdadır. Bu amaç doğrultusunda, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı itibarıyla Lisans programında %30 İngilizce eğitime geçilmiştir.

Bölümümüz Avrupa’daki çeşitli üniversitelerle yaptığı ikili anlaşmalar ile öğrencilerin Erasmus programı kapsamında yurtdışında eğitim görmesine imkân sağlamakta ve aynı zamanda yurtdışından öğrenci kabul etmektedir. Bölümümüz, dahil olduğu Mevlana Değişim Programı ile dünyanın tüm bölgelerinde eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından bu yana diğer yurtiçi yükseköğretim kurumları ile Farabi Değişim Programı devam etmektedir.

Bölümümüz mühendislik programının bağımsız bir dış kuruluş tarafından akredite edilmesini ve uluslararası ölçekte tanınmasını önemsemektedir. Bu nedenle 2012 yılından itibaren Türkiye’nin yükseköğretimde ilk ulusal akreditasyon kuruluşu olan ve YÖK tarafından resmen tanınan, aynı zamanda Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı’nın (European Network for Accreditation of Engineering Education - ENAEE) ülkemizdeki temsilcisi olan Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından değerlendirilmekte ve akredite edilmektedir. Bugüne kadar 4 kez MÜDEK değerlendirmesi geçirmiş olan Bölümümüz, 30 Eylül 2022 tarihine kadar akredite edilmiş durumdadır. Buna paralel olarak Çevre Mühendisliği Bölümü lisans programımıza uluslararası tanınırlığı gösteren ve Avrupa akreditasyon sisteminin bir göstergesi olan EUR-ACE etiketi verilmiştir. EUR-ACE etiketi ile mezun öğrencilerimizin Avrupa’daki eğitim kurumları ve işverenler tarafından tanınmaları güvence altına alınmış durumdadır.

Çevre Mühendisliği Bölümü MÜDEK akreditasyonu, mezunlarının, temel mühendislik alt yapısı için ulusal ve uluslararası yeterliliklerinin yanı sıra, takım çalışması, tasarım, iletişim, proje yönetimi vb. becerilere sahip olmalarını sağlamaktadır. Bölüm, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirerek toplumun refahını ileri götürmek genel amacıyla sürekli gelişim ilkelerini benimsemektedir. Eğitim amaçlarını, paydaşlarından (sanayi temsilcileri, mezunlar, öğrenciler, akademik personel vb.) aldığı görüşler doğrultusunda belirlemekte, bu hedefler doğrultusunda ders programı oluşturmakta, uygulama sonuçlarını ölçmekte, belgelemekte, değerlendirmekte ve değerlendirme sonuçlarını programını iyileştirmek için kullanmaktadır. Böylece sürekli iyileştirme sürecini çalıştırmaktadır.

 

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [05-Nis-2021 08:17]

İçerik Görüntüleme : [7.920]