Lisansüstü

Bursa Uludağ Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Programı’na 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında, Doktora Programı’na 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılında, II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na ise 2010-2011 Eğitim- Öğretim yılında başlanmış olup, Bütünleşik Doktora Programı ile birlikte lisansüstü eğitimine dört farklı program çerçevesinde devam edilmektedir.

Yüksek Lisans Özel Koşulları:

     1. Mühendislik Fakültelerinin tüm bölümleri ile Biyosistem Mühendisliği, Kimya ve Biyoloji bölümleri lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

     2. ALES puanı en az 55 olmalıdır.

     3. Lisans derecesi Çevre Mühendisliği alanında olmayanlara bilimsel hazırlık programı uygulanır.

     4. Yatay geçiş için Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapıyor olmak şartı aranır.

     5. İngilizce yabancı dil sınavından en az 50 puan almış olmak şartı aranır. (Yabancı dil için YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavı veya BUÜ tarafından yapılan yabancı dil sınavları geçerlidir).

     6. 4'lük sistem için 2,25 (100'lük sistem için 59,16) not ortalaması aranmaktadır.

Tezsiz Yüksek Lisans Özel Koşulları:

     1. Mühendislik Fakültelerinin tüm bölümleri ile Biyosistem Mühendisliği, Kimya ve Biyoloji bölümleri lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

     2. Tezli -Tezsiz Yüksek Lisans programlarında geçiş yapmak isteyen öğrencilerin en az iki dönem geçiş yaptığı programda eğitim görmesi ve Tezli Yüksek Lisans programında 4 adet ders Tezsiz Yüksek Lisans programında 5 adet dersi tamamlaması zorunludur.   

Doktora Özel Koşulları:

     1. Mühendislik Fakültelerinin tüm bölümleri ile Biyosistem Mühendisliği, Kimya ve Biyoloji bölümleri lisans derecesine sahip olmak ve yine bu bölümlerde tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

     2. İngilizce yabancı dil sınavından en az 55 puan almış olmak şartı aranır (YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavı veya BUÜ tarafından yapılan yabancı dil sınavları geçerlidir.)

     3. ALES puanı en az 55 olmalıdır.

     4. En az bir diploma derecesi Çevre Mühendisliği alanında olmayanlara bilimsel hazırlık programı uygulanır.

     5. Yatay geçiş için Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak şartı aranır.

     6. 4'lük sistem için 2,25 (100'lük sistem için 59,16) not ortalaması aranmaktadır.

Bütünleşik Doktora Özel Koşulları:

     1. Çevre Mühendisliği lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

     2. ALES puanı en az 80 olmalıdır.

     3. İngilizce yabancı dil sınavından en az 55 puan almış olmak.

     4. GANO şartı 3.0’dır. 

2019-2020 Lisansüstü Ders Planları

Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Doktora Ders İçerikleri

Bilimsel Hazırlık Ders Planı

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [4.761]