Lisansüstü

Bursa Uludağ Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Programı’na 1994-1995 Eğitim-Öğretim yılında, Doktora Programı’na 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılında, II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı’na ise 2010-2011 Eğitim- Öğretim yılında başlanmış olup, Bütünleşik Doktora Programı ile birlikte lisansüstü eğitimine dört farklı program çerçevesinde devam edilmektedir.

Yüksek Lisans Özel Koşulları: Yüksek Lisans Özel Koşulları:

a) Mühendislik Fakültelerinin tüm bölümleri ile Biyosistem Mühendisliği, Kimya, Biyoloji, Matematik, Fizik, Mimarlık, Şehir Planlama ve Endüstriyel Tasarım bölümleri lisans derecesine sahip olmak.

b) ALES en az 55

c) Lisans derecesi Çevre Mühendisliği olmayanlara bilimsel hazırlık programı uygulanır.

d)Yatay geçiş için Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapıyor olmak.

Tezsiz Yüksek Lisans Özel Koşulları:

a)Mühendislik Fakültelerinin tüm bölümleri ile Biyosistem Mühendisliği, Kimya ve Biyoloji bölümleri lisans derecesine sahip olmak.

NOT: Tezli -Tezsiz Yüksek Lisans programlarında geçiş yapmak isteyen öğrencilerin en az iki dönem geçiş yaptığı programda eğitim görmesi ve Tezli Yüksek Lisans programında 4 adet ders Tezsiz Yüksek Lisans programında 5 adet dersi tamamlaması zorunludur.   

Doktora Özel Koşulları:

a)Mühendislik Fakültelerinin tüm bölümleri ile Biyosistem Mühendisliği, Kimya, Biyoloji, Matematik, Fizik, Mimarlık, Şehir Planlama ve Endüstriyel Tasarım bölümleri lisans derecesine sahip olmak ve yine bu bölümlerde tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

b) ALES en az 55

c)Yabancı dil en az 55

d) En az bir diploma derecesi Çevre Mühendisliği programından olmayan adaylara bilimsel hazırlık programı uygulanır.

e) Yatay geçiş için Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak.

Bütünleşik Doktora Özel Koşulları:

a)Çevre Mühendisliği lisans derecesine sahip olmak.

b) ALES en az 80

c)Yabancı dil en az 55

d)GANO en az 3.00

2021-2022 Lisansüstü Ders Planları

Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Doktora Ders İçerikleri

Bilimsel Hazırlık Ders Planı

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [28-Mar-2023 09:42]

İçerik Görüntüleme : [10.736]