Araştırma Alanları

Su Kirliliği ve Kontrolü

İçme Sularının Arıtılması

Evsel ve Endüstriyel Atıksuların Arıtımı ve Geri Kazanımı

Biyolojik Atıksu Arıtımı

Yapay Sulak Alanlarda Arıtma

Su ve Atık Suların Dezenfeksiyonu

Deniz Kirliliği ve Deniz Deşarjı Sistemleri

Hidrobiyoloji

İleri Arıtma Teknolojileri

Alt Yapı (Su Getirme/Kanalizasyon/Yağmur Suyu Toplama) Sistemlerinde Tasarım

Hava Kirliliği ve Kontrolü

Bacagazı Arıtma Sistemlerinin Tasarımı ve Uygulamaları

İklim Değişikliği

Katı ve Tehlikeli Atıkların Yönetimi

Arıtma Çamurlarının Arıtımı ve Bertarafı

Endüstriyel Atık Yönetimi

Entegre Atık Yönetimi

Çevre Yönetimi

Çevre Sistemleri ve Modelleme

Temiz Üretim/Eko-Verimlilik

Çevre Mevzuatı ve Çevresel Etki Değerlendirmesi

Çevre Yönetiminde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Toprak Kirliliği ve Kontrolü

Çevre Biyoteknolojisi

Çevre Mikrobiyolojisi

Çevre Kimyası

Gürültü Kirliliği

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [10-Mar-2020 07:54]

İçerik Görüntüleme : [3.885]