İdari Personel Görev Tanımları

Yüksekokul Sekreteri

Personel ve Özlük İşleri Birimi
Evrak Kayıt Birimi
Öğrenci İşleri Birimi
İdari ve Mali İşler Birimi
Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
Özel Kalem / Müdür Sekreteri 
Bireysel Çalışma Birimi

Return Home

Add Date : [24-Ara-2020 08:51]

Last Update Date : [07-Nis-2021 12:33]

Counter : [1.338]