Beden Eğitimi ve Spor Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans

Beden Eğitimi ve Spor alanında eğitim-öğretim yaklaşımları ve teknoloji kullanımının her geçen gün artmasıyla birlikte bireylerin, eğitim düzeylerini ve mesleki gelişimlerini artırmak istemesi bu alanda yüksek lisans taleplerini artırmaktadır. Böyle bir program açılması çok sayıda öğretmen adayının ve öğretmenin mesleki konuda derin bilgi kazanmasına ve mevcut bilgiyi uygulamada nasıl kullanacağına yol göstererek ülkemizde beden eğitimi ve spor alanına önemli katkılarda bulunacaktır.

Beden Eğitimi ve Spor alanında yüksek lisans yaparak mesleki gelişimini artırmak isteyen çok sayıda öğretmen okullarda görev yaptığı için örgün bir yüksek lisans programına başlayamamaktadır. Açılması planlanan bu program, öğretmenlerin mesai saatleri dışında programa katılmasını sağlayacaktır. Buda öğretmenlerimizin ve farklı alanlarda spor bilimleri alanında çalışanların da   yüksek lisans yapma imkanına kavuşmalarını sağlayacaktır. Bu sayede çok sayıda öğretmen ve spor alanında çalışanlar, beden eğitimi ve spor alanındaki bilimsel ve yenilikçi bilgilere sahip olarak, alana özgü teknik ve yöntemleri daha etkili öğrenerek uygulamaya dökebileceklerdir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde alanı Beden Eğitimi ve Spor olan 4 profesör, 1 doçent ve 2 Dr. Öğretim Üyesi görev yapmaktadır ve öğretim üyelerinin tamamı Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında çalışmaktadır.

Beden Eğitimi ve Spor Tezsiz Yüksek Lisans Programının açılması ayrıca şu amaçların gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır.

Beden Eğitimi ve Spor uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı 2 dönemden oluşmaktadır. Dersler online olarak Uludağ Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden yapılmaktadır.  Online dersler 90 dakika içerisinde öğretim üyesi ve öğrencilerin canlı etkileşimi içerisinde gerçekleştirilmektedir. Canlı ders kapsamında kuramsal ders anlatımının yanı sıra soru cevap kısmının da olması dersin etkililiğini artırmaktadır. Canlı derslere katılamayan ve dersi tekrar izlemek isteyen öğrenciler için sistem canlı dersi video kaydı alarak daha sonra izlenme imkanı sunmaktadır. Ayrıca her derse ait döküman ve sunum dosyalarına erişebilir, tartışma forumlarında görüş alışverişinde bulunulabilinir. 2 dönem içerisinde yer alan ara sınavlar online, yıl sonundaki final sınavları ise Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Merkez Yerleşkesi'nde  yapılmaktadır. 2. dönem alınan Proje hazırlama dersinde Proje savunmasını başarı ile tamamlayan öğrenciler Beden Eğitimi ve Spor alanında uzman unvanını almaktadır. 

Beden Eğitimi ve Spor Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim - İ.Ö.) Programının açılması ayrıca şu amaçların gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır.

Beden Eğitimi ve Spor Tezsiz Yüksek Lisans programından yüksek lisans derecesini almak için 90 AKTS’ den az olmamak kaydıyla en az 10 adet zorunlu, 2 adet seçmeli ders ve dönem projesini alıp başarılı olmak zorundadır. Seçmeli ders havuzu daha sonra genişletilecektir.

Beden Eğitimi ve Spor Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans derecesini almak için gerekli olan toplam AKTS sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin ( dersin kodu, adı, içeriği ve AKTS ) bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 

Beden Eğitimi ve Spor Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programında 12 zorunlu ders bulunmaktadır. Öğrencilerin bu programdan mezun olabilmeleri için zorunlu derslerin tümünü almaları ve dönem projesi de alarak tümünü başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

Beden Eğitimi ve Spor Uzaktan Eğitim  Tezsiz Yüksek Lisans programında alınabilecek zorunlu ve seçmeli derslerin adları, kodları, AKTS bilgileri, dönemleri ve ders içerikleri aşağıda belirtilmiştir.

 

BİRİNCİ YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

Türü

T

U

L

Kredi

AKTS

BED5301

Beden Eğitimi ve Sporda Araştırma Becerileri 

Z

3

0

0

3

5

BED5303

Beden Eğitimi ve Sporda Güncel Yaklaşımlar 

Z

3

0

0

3

5

BED5305

Sporda Psikolojik Performans 

Z

3

0

0

3

5

BED5307

Yetenek Seçiminde Güncel Yaklaşımlar  

Z

3

0

0

3

5

BED5309

Beden Eğitimi ve Sporda Yaratıcı Drama 

Z

3

0

0

3

5

BED5311

Egzersiz Testi ve Reçetesinin Düzenlenmesi

S

3

0

0

3

5

 

TOPLAM

18

0

0

18

30

               

İKİNCİ YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

Türü

T

U

L

Kredi

AKTS

BED5302

Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Psikolojisi 

Z

3

0

0

3

5

BED5304

Kuvvet ve Kondisyonun Prensipleri 

Z

3

0

0

3

5

BED5306

Beden Eğitimi ve Spor, Fiziksel Aktivite ve Sağlıkta Güncel Yaklaşımlar 

Z

3

0

0

3

5

BED5308

Sporda Liderlik 

Z

3

0

0

3

5

BED5310

Beden Eğitimi ve Sporda Yönetim ve Organizasyon

S

3

0

0

3

5

BED5312

Yenilikçi Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları 

Z

3

0

0

3

5

BED5314

Dönem Projesi

Z

2

0

0

0

30

 

TOPLAM

20

0

0

18

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorularınız için: uzem@uludag.edu.tr / nhasil@uludag.edu.tr   TLF: 0224 29 42 988

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [17-May-2022 08:11]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [08-Haz-2022 13:18]

İçerik Görüntüleme : [11.973]