Komisyonlar

Komisyonlar

Görev Tanımları

Komisyon Üyeleri

 Kalite ve       Akreditasyon Komisyonu 

1. Kalite yönetim sistemi gerekliliklerini yerine getirmek, düzeltici ve önleyici faaliyetleri talep etmek, başlatmak ve takip etmek,

2. Fakülte Akreditasyon Kurulu toplantılarına katılmak, alınan kararlar doğrultusunda çalışmaları organize etmek ve takip etmek,

3. Akreditasyon çalışmaları hakkında Bölüm Başkanı başkanlığında toplantılar yapmak,

4. Verilen görevlerin etkinliğini takip etmek,

5. Akreditasyon ile ilgili dokümanların zamanında komisyon başkanlığına iletilmesini sağlamak,

6. Akreditasyon ile ilgili dokümanların güncelliğini takip etmektir.

 

Prof. Dr. Ömer Utku ÇOPUR

Prof. Dr. Mihriban KORUKLUOĞLU

Prof. Dr. Vildan UYLAŞER

Prof. Dr. Ozan GÜRBÜZ

Prof. Dr. Tülay ÖZCAN

Prof. Dr. Canan Ece TAMER

Prof. Dr. Yasemin ŞAHAN

Prof. Dr. Lütfiye YILMAZ ERSAN 

Prof. Dr. Nihal TÜRKMEN EROL

Prof. Dr. Bige İNCEDAYI

Prof. Dr. Sine ÖZMEN TOĞAY

Prof. Dr. Arzu AKPINAR BAYİZİT

Prof. Dr. Ayşegül KUMRAL

Doç. Dr. Senem SUNA

Doç. Dr. Senem KAMİLOĞLU BEŞTEPE

Doç. Dr. Gülşah ÖZCAN SİNİR

Doç. Dr. Perihan YOLCI ÖMEROĞLU

Araş. Gör. Dr. Ertürk BEKAR

Araş. Gör. Özüm ÖZOĞLU

Araş. Gör. Taha Turgut ÜNAL

Araş. Gör. Ayşe Selin ÖZGÖREN

Araş Gör. Mehmet DİLMENLER

 Laboratuvar   Güvenliği   ve Atık   Yönetimi   Komisyonu

1. Laboratuvar Güvenliği El Kitabını hazırlamak ve güncellenmesini sağlamak,

2. Laboratuvarda çalışacak kişilere laboratuvar güvenliği eğitimi verilmesini sağlamak,

3.  Laboratuvarda çalışan kişilerin iş güvenliğini sağlamak,

4.  Depo-atık sorumlusu tarafından hazırlanan envanteri takip etmek,

5.  Bölüme alınan tüm kimyasalların listesinin güncellenmesini takip etmek,

6.  Bakım faaliyetlerini takip etmek,

7.  Kalibrasyonu yapan firmalar tarafından verilen kalibrasyon sertifikalarını muhafaza etmek,

8.  Bölüm alt yapı eksikliklerini belirleyerek bölüm başkanlığına bildirmek,

9.  Altyapı eksikliklerine ait iyileştirmeleri önermek ve planlanan faaliyetleri takip etmek,

10.Yıllık bakım planını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

11.Arızaları Bölüm Başkanı’na bildirerek zamanında giderilmesini sağlamak,

12.Çıkan atıkların çevreye ve kişilere zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak,

13.Bölümde oluşan kazaların kayıtlarını tutmaktır.

Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR

Prof. Dr. Bige İNCEDAYI

Prof. Dr. Ayşegül KUMRAL

Araş. Gör. Dr. Ertürk BEKAR

Araş. Gör. Özüm ÖZOĞLU

Araş. Gör. Taha Turgut ÜNAL

Araş. Gör. Ayşe Selin ÖZGÖREN

Araş Gör. Mehmet DİLMENLER

  Bilgi Teknolojileri Komisyonu

1.  Bölüm web sayfasını düzenlemek ve güncelliğini sağlamak,

2.  Mezunlar ve öğrenciler için bölüm web sayfasında linkler oluşturmak,

3.  Öğrencilerin ve mezunların haberleşmeleri için web grubu oluşturmak,

4.  Kalite politikasını bölüm web sayfasında yayınlamak,

5.  Teknik gezi takvimi ve kariyer günleri programını bölüm web sayfasında yayınlamak,

6.  Dış kaynaklı dokümanların güncelliğini takip etmektir.

Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR

Prof. Dr. Ozan GÜRBÜZ 

Doç. Dr. Gülşah ÖZCAN SİNİR

Araş. Gör. Taha Turgut ÜNAL

  Eğitim Komisyonu

1.  Yurtiçi ve yurtdışı diğer üniversitelerde okutulan ders programlarını takip etmek,

2.  Takip edilen ders programları hakkında Bölüm Başkanı’na bilgi vermek ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak,

3.  Ders müfredatını (anket ve öneriler doğrultusunda) düzenlenmek,

4.  Danışmanlık hizmetinde çıkan sorunların çözümünde Bölüm Başkanı ile birlikte çalışmak,

5.  Uluslararası öğrenci değişim programları konusunda öğrencileri bilgilendirmek ve yönlendirmek,

6.  Bölüme yeni kayıt yaptıran öğrencilerle iletişim kurmak, öğrenci temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunmak,

7.  Ders dosyalarını revize etmek,

8.  Ders değerlendirme anketini düzenlemek ve sonuçları değerlendirmek,

9.  Öğrenci profili anketini düzenlemek ve sonuçları değerlendirmek,

10.Anket sonuçlarını raporlayarak yönetimin gözden geçirmesi toplantısında sunmak,

11.Öğrencilerin katılımının sağlanacağı sosyal aktiviteler düzenlemek,

12.Uluslararası öğretim elemanı değişim programları hakkında bilgilendirme yapmaktır.

Prof. Dr. Ömer Utku ÇOPUR

Prof. Dr. Mihriban KORUKLUOĞLU

Prof. Dr. Vildan UYLAŞER

Prof. Dr. Ozan GÜRBÜZ

Prof. Dr. Tülay ÖZCAN

Prof. Dr. Canan Ece TAMER

Prof. Dr. Yasemin ŞAHAN

Prof. Dr. Lütfiye YILMAZ ERSAN

Prof. Dr. Nihal TÜRKMEN EROL

Prof. Dr. Bige İNCEDAYI

Prof. Dr. Sine ÖZMEN TOĞAY

Prof. Dr. Arzu AKPINAR BAYİZİT

Prof. Dr. Ayşegül KUMRAL

Doç. Dr. Senem SUNA

Doç. Dr. Senem KAMİLOĞLU BEŞTEPE

Doç. Dr. Gülşah ÖZCAN SİNİR

Doç. Dr. Perihan YOLCI ÖMEROĞLU

Araş. Gör. Dr. Ertürk BEKAR

Araş. Gör. Özüm ÖZOĞLU

Araş. Gör. Taha Turgut ÜNAL

Araş. Gör. Ayşe Selin ÖZGÖREN

Araş Gör. Mehmet DİLMENLER

Endüstri İlişkileri Komisyonu

1.  İşverenlerle iletişimi geliştirmek,

2.  İşverenlerin mezunlarımız ve bölümümüz ders programı hakkındaki görüş ve önerilerini almak,

3.  Analiz/Görüş ve Danışmanlık Hizmetleri Değerlendirme Anketini düzenlenmek, uygulamak ve değerlendirmek,

4.  Öğretim üyelerinin teknik gezi taleplerini alarak teknik gezi takvimini hazırlamak,

5.  İşveren danışma kurulu toplantılarına katılmaktır.

Prof. Dr. Ömer Utku ÇOPUR

Prof. Dr. Tülay ÖZCAN

Doç. Dr. Senem KAMİLOĞLU BEŞTEPE

Araş. Gör. Özüm ÖZOĞLU

İnsan Kaynakları Komisyonu

1.  Bölüm öğrencilerine yönelik kariyer günleri düzenlemek,

2.  Çeşitli seminerler düzenleyerek öğrencileri iş hayatı konusunda bilgilendirmek,

3.  Bölüm öğretim elemanı ihtiyacına ait insan kaynağı yaratmada Bölüm Başkanı’na destek vermek,

4.  Öğretim elemanlarının özgeçmişlerini oluşturmak,

5.  Öğretim elemanları tarafından yapılan yayın ve araştırmaları takip ederek kayıt altına almak ve kayıtların güncelliğini sağlamak,

6.  Akademik personelin, verimli çalışmasını ve sürekli gelişmesini sağlamak üzere uygulanacak eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim faaliyetlerini programlamak, uygulamak, kayıtlarını tutmak ve bunların değerlendirmektir.

Prof. Dr. Ömer Utku ÇOPUR

Prof. Dr. Mihriban KORUKLUOĞLU

Doç. Dr. Gülşah ÖZCAN SİNİR

Araş. Gör. Dr. Ertürk BEKAR

Kütüphane Komisyonu

1.  Öğretim üyesi ve öğrencilerin eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmalarında gerekli olan dökümanı; rektörlük, dekanlık veya bağış yoluyla sağlamak,

2.  Öğrencilerin bölüm kütüphanesinden yararlanabilmesi için gerekli düzenlemeleri planlamak,

3.  Öğrenciyi yayım tarihi yeni, yerli ve özellikle de yabancı kaynak kullanma konusunda yönlendirmek,

4.  Üniversite kütüphanesi ile bölüm kütüphanesi arasında eşgüdümü sağlamak,

5.  Kütüphaneye ait kayıtları tutmak ve takip etmek,

6.  Kütüphaneye yeni gelen yayınlar hakkında bölüm öğretim elemanlarının kullanımı için bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Prof. Dr. Ömer Utku ÇOPUR

Doç. Dr. Senem SUNA

Araş. Gör. Özüm ÖZOĞLU

Mezunlar Komisyonu

1.  Mezunlarla iletişimi artırmak ve toplantılar düzenlemek,

2.  Mezunlarımızın ders programımızla ilgili görüş ve önerilerinin toplantı ve anketler ile almak,

3.  Mezunlara iş bulma konusunda destek olmak,

4.  Mezunlar Danışma Kurulu toplantılarına katılmaktır.

Prof. Dr. Ömer Utku ÇOPUR

Prof. Dr. C. Ece TAMER

Prof. Dr. Ayşegül KUMRAL

Araş. Gör. Ayşe Selin ÖZGÖREN

Staj Komisyonu

1.  Staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapmak ve öğrencileri bilgilendirmek,

2.  Stajların amacına yönelik olarak yürütülmesi için gerekli izlemeyi yapmak,

3.  Staj defterlerini ve/veya ilgili belgeleri incelemek ve stajı değerlendirmek,

4.  ERASMUS+/LLP staj hareketliliğini, ERASMUS+/LLP staj hareketliliği esaslarına göre Bölüm ERASMUS+/LLP koordinatörü ile birlikte düzenlemek,

5.  ERASMUS+/LLP dışında burslu yurtdışı stajlarında öğrencilerin ön değerlendirmesini yapmak,

6.  Öğrencilere, kariyer gelişimi ve planlanması ile ilgili yönlendirmeler yapmaktır.

Prof. Dr. Ömer Utku ÇOPUR

Prof. Dr. Sine ÖZMEN TOĞAY

Araş. Gör. Dr. Ertürk BEKAR

Araş. Gör. Özüm ÖZOĞLU

  

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [18-Nis-2024 06:41]

İçerik Görüntüleme : [4.079]