2020 Yılı Akademik Faaliyetlerimiz

2020 YILI AKADEMİK FAALİYETLERİMİZ

 

Yiğit, Ç., & Özeke, S. (2020). Grafik  Sembol ve Resimlerden Yararlanılarak Oluşturulan Şarkı Haritalarının Okul Şarkılarının Öğretimindeki Başarıya Etkisi. Eğitim ve Bilim45(202), 345–362.

Onuray Eğilmez, H. (2020). Spor Bilimleri  İlahiyat ve Müzik Eğitimi Öğrencilerinin İyi Oluş Durumlarının Karşılaştırılması. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi18(4), 297–310.

Huseynova, E., & Onuray Eğilmez, H. (2020) Ingiliz Kraliyet Müzik Okullari Birleşik Kurulu Uygulamali Piyano Sinavlarinin ÖğrencilerinGörüşlerine Dayali Olarak Incelenmesi, presented at the 2. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik veTeknoloji Eğitimi Kongresi (Çevrimiçi), Bursa.

Demirbatir, R. E., & Ezentaş, R. (2020). A study on 3d geometric model of the Adnan Saygun’ op. 33 demet suite prelud section. In. M. Emek & E. İ. Şahin (Eds.), Current studies at positive sciences (pp. 21-39).

Demirbatir, R. E. (2020). F. J. Haydn’ın Mi Minör Piyano Sonatı Rondo Bölümünün Üç Boyutlu Geometrik Modellemesi. In A. AKBEL BURCU (Ed.), Güzel sanatlar araştırmaları (pp. 43-56).

Demirbatir, R. E., & Ezentaş, R. (2020). A study on 3d geometric modeling of the T.A. Vitali’s sol minor chaconne in variation form works. In A. K. Sönmez (Ed.), Academic studies in educational sciences (pp. 177-198).

Demirbatir, R. E., Gülsoy, F., & Ezentaş, R. (2020). J S  Bach In Eğitim Amaçli Eserlerinden Bwv 784 La Minör Envansiyonunun Geometrik MODELLEMESİ. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi33(2), 326–345.

Demirbatir, R. E., & Aydoğan, M. (2020). GİTAR ÖĞRENCİLERİNİN LİSANS ÖNCESİ GİTAR EĞİTİMLERİ İLE LİSANS GİTAR EĞİTİMLERİNİNKARŞILAŞTIRILARAK İNCELENMESİ. Art-E Sanat Dergisi13(15), 276–300.

Gülsoy, F., Demirbatir, R. E., & Ezentaş, R. (2020). J S  Bach ın BWV 784 La Minör Envansiyon Adlı Müzik Eserinin  Rasyonel Bézier Eğrileri İle Oluşturulan Görsel Modeli. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi9(2), 671–681.

Demirbatir, R. E., Gülsoy, F., & Ezentaş, R. (2020). A  Adnan Saygun Un Op 31  Partita  Adli Solo Viyolonsel  Iv  Bölüm  Eserinin Geometrik MODELLEMESİ. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi21(38), 31–50.

Demirbatir, R. E., & Çabuk, U. (2020). J  S  Bach Solo Viyolonsel Süitlerinin Viyolonsel Eğitimindeki Yeri ve Kullanımına İlişkin Görüşlerin Değerlendirilmesi. Turkish Studies - Educational Sciences15(1), 61–77.

Oğuz Duran, N., & Demirbatir, R. E. (2020). The Mediating Role of Shyness on the Relationship Between Academic Satisfaction and Flourishing among Pre Service Music Teachers. International Education Studies13(6), 163.

Demirbatir, R. E. (2020). Comparison of burnout  vigor and education satisfaction ofmusic and art majors in department of fine arts education. International Journal of Evaluation and Research in Education9(3), 478–485.

Akbulut Demirci, Ş., & Nergiz, E. (2020). One hand piano literature in Turkey. African Educational Research Journal8(2), 49–61.

Alici, S. (2020). Flüt repertuvarinda yunan mitolojisinin yeri ve mitolojik karakter pan in etkileri. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19), 41–66.

Akyol, E. D., & Şenol Sakin, A. (2020). Çağdaş Türk Müziğinde modern viyolatekniklerinin kullanimini “Tag und leben” eseri üzerinden örnekleme. In Y. Ulutürk Sakarya (Ed.), Sosyal bilimlerde yeni araştırmalar III (pp. 227-242). 

Kesendere, Y., Şenol Sakin, A., & Acar, A. K. (2020). Educators  views on online distance violin education at Covid 19 outbreak term. Journal for the Interdisciplinary Art and Education1(1), 1–19.

Çalışkan, Ö., & Şenol Sakin, A. (2020). Türkiye de İlköğretim II  Kademe Müzik Ders Kitaplarında Bulunan Okul ŞarkılarınınProzodi Kuralları Bağlamında Ritim Uyumu Açısından İncelenmesi ve Besteci Görüşleri. Turkish Studies -  Educational Science15(4), 2981–3000.

Gül, G., Mintaş, S., & Engür, D. (2020). Şarkılarla Değerler Eğitiminin Okul ÖncesiÇocukların Farkındalık Düzeyine Etkisi. Değerler Eğitimi Dergisi18(39), 7–29.

Kale, M. N., & Gül, G. (2020). Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Eğitimine Yönelik Öz Yeterlikleri: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Turkish Studies15(4), 2709–2720.

Kale, M. N., & Gül, G. (2020). Devlet okulları ve özel okullarındaki müzik eğitimi uygulamalarına ilişkin bir değerlendirme. Eurasian Journal of Music and Dance, (17), 214–228.

Engür, D. (2020). The Effect of Music Teacher Education on Musical Taste of Music Majors. International Education Studies13(1), 98–103.

Yiğit, Ç., & Özeke, S. (2020). Grafik  Sembol ve Resimlerden Yararlanılarak Oluşturulan Şarkı Haritalarının Okul Şarkılarının Öğretimindeki Başarıya Etkisi. Eğitim ve Bilim45(202), 345–362.

Kara, Z. E., & Bilir Eyüpoğlu, E. (2020). Geatano Donizetti’nin flüt ve piyano sonatinin form, teknik ve müzikal analizi. Sanat Dergisi, (36), 227–242.

Kara, Z. E. (2020). Kaija Saariaho’nun Laconisme de L’aile eserinin estetik, teknik ve müzikal analizi. Eurasian Journal of Music and Dance (Online), (17), 33–47.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [26-Şub-2021 20:04]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [26-Şub-2021 20:14]

İçerik Görüntüleme : [1.605]