2021 Yılı Akademik Faaliyetlerimiz

2021 YILI AKADEMİK FAALİYETLERİMİZ

 

A. MAKALELER

1. Uluslararası Hakemli Dergide Yayınlanan Makaleler

DEMİRBATIR, R. E., & ÖZER, Z. (2021). Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Alanı Özel Gereksinimli Öğrencilerin Öğrenim Süreçlerinin Müzik Öğretmenlerinin Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Cumhuriyet International  Journal of Education10(2), 844–866.

DEMİRBATIR, R. E., & ÖZER, Z. (2021). A Meta-Analysis Study on The Attitudes of Pre-service Music Teachers Towards The Teaching Profession in Turkey. Journal of Education and Learning (EduLearn)15(4), 519–526.

DEMİRBATIR, R. E. (2021). Investigating Entrepreneurship Levels of Pre-service Music Teachers. Journal of Education and Learning (EduLearn)15(3), 352–359.

ÇELİKTAŞ, H., Kivi, A., KONIARI, D., & ÖZEKE, S. (2021). Wie Musiklehrer innen mit den Corona-Bedingungen im Musikunterricht umgehen. Diskussion Musikpädagogik92(4), 51–57.

NERGİZ, E., & AKBULUT DEMİRCİ, Ş. (2021). The Elements of Contemporary Turkish Composers u2019 Solo Piano Works Used in Piano Education. International Education Studies, 14(3), 105–124.

GÜL, G. (2021). Teachers' Views on Music Education Practices in Secondary Education in Distance Education During the COVID-19 Pandemic Process. Yayın Yeri:Journal of Education in Black Sea Region, 6(2), 95-111.

ŞENOL SAKİN, A. & GÜL, G. (2021). An Example of a Study with Instructed Music Listening Activities with Information and Concert Event Content. International Education Studies, 14(8), 14-22.

OKAN, M. & GÜL, G. (2021). PROFESYONEL İŞ HAYATINDA KADIN: KLASİK MÜZİK ORKESTRALARINDA KADIN ŞEF OLMAK. İdil, 78, 197–208.

DİZDAR, B., & ALICI, S. (2021). ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİĞİNDE HORON ÇALIŞMALARI. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(22), 1–15.

OKAN, M., & ALICI, S. (2021). İZLENİMCİLİK AKIMI VE İZLENİMCİ MÜZİĞİN MORCEAUX IMPOSE GELENEĞİ İLE FLÜT REPERTUVARINA YANSIMALARI. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi22(40), 301–330.

ÖZER, Z., & ŞENOL SAKİN, A. (2021). Determining the Views of Music Teachers at BILSEMs on the Music Field Student Diagnosis Process  TheCase of Bursa. Journal of Education in Black Sea Region, 7(1), 144–165.

ŞENOL SAKİN, A. (2021). Flute Education in Turkey in the Process of COVID-19 Pandemic. Journal of Education in Black Sea Region, 6(2), 3–28.

 

2. Ulusal Hakemli Dergide Yayınlanan Makaleler

DEMİRBATIR, R. E., & ÇELİKTAŞ, H. (2021). Müzik Teorisi Ve Müziksel İşitme Eğitimi Odaklı Mobil Uygulamaların İçerikleri Bakımından Değerlendirilmesi. Trakya Eğitim Dergisi11(3), 1717–1734.

ÖZER, Z., & DEMİRBATIR, R. E. (2021). Müzik Eğitimi İle İlgili Tr Dizin Veri Tabanında Yayınlanan Araştırmaların Eğilimlerinin Belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi21(1), 282–304.

ONURAY EĞİLMEZ, H. (2021). MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İYİ OLUŞLARI İLE MÜZİK PERFORMANS KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi22(40), 499–525.

ACAR, D. & ONURAY EĞİLMEZ, H. (2021). MODERN FLÜT TEKNİKLERİNİN DEŞİFRE BECERİSİNE ETKİSİ: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 57, 382-400.

ÖZER, Z. & ONURAY EĞİLMEZ, H. (2021). Türkiye’de Piyano Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Eğilimlerinin Belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(1), 291 – 316.

OKAN, M., & ALICI, S. (2021). DEVLET KONSERVATUVARI FLÜT ANA SANAT DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMA SÜREÇLERİNDE ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME İLE KULLANDIKLARI STRATEJİLER VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi10(58), 88–113.

ESEN, Y. A., & ŞENOL SAKİN, A. (2021). Müzik Öğrencilerinin Çalgı Çalışma Süreçlerinde Pomodoro Tekniği Kullanımına Yönelik Görüşler. ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi6, 413–446.

ŞENOL SAKİN, A., & AKYOL, E. D. (2021). R  KREUTZER VİYOLA ETÜT KİTABINDA BULUNAN 17 NUMARALI ETÜDÜN TEKNİK ANALİZİ VE ETÜT HAKKINDA ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Eurasian Journal of Music and Dance18, 174–197.

 

B. BİLDİRİLER

OĞUZ DURAN, N., DEMİRBATIR, R. E., & ARPAĞ, B. (2021). Investigation of the Academic Motivation Level of Pre-Service Teachers During The Covid-19 Pandemic  The Case of Bursa Uludag University. Presented at the 12th Eurasian Conferences on Language & Social Sciences, Ekaterinburg.

OĞUZ DURAN, N., DEMİRBATIR, R. E., & ARPAĞ, B. (2021). EXAMINATION OF THE ACADEMIC MOTIVATION LEVEL OF MUSIC EDUCATION SENIOR STUDENTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC. Presented at the VI. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Kiev.

KIVI, A., KONIARI, D., ÖZEKE, S., & ÇELİKTAŞ, H. (2021). Reactions and Good Practices to New Corona Conditions for Teaching Music in Schools by Music Teachers in Germany  Greece  and Turkey. Presented at the 28th European Association for Music in Schools Conference.

ÖZER, Z. & ONURAY EĞİLMEZ, H. (2021). Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi. 4th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES SYMPOSIUM.

ONURAY EĞİLMEZ, H. (2021). EVALUATION OF DISTANCE MUSIC LESSONS IN ACCORDANCE WITH MUSIC TEACHER'S OPINIONS DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD. 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES.

 

 

 

C. KİTAP / KİTAP BÖLÜMÜ

Bölüm Adı: 9. Sınıf Müzik Dersi Öğretim Programına İlişkin Uygulamaların Müzik Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, CANDAR ERDİNÇ, DEMİRBATIR RASİM EROL, Yayın Yeri:Duvar Yayınları, Editör:Doç. Dr. Hasan Bakır, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:107, ISBN:978-625-7680-99-8, Bölüm Sayfaları:73 -95

Bölüm Adı: MEB 2018 Ortaokul Müzik Dersi Öğretim Programının Revize Edilmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi, DEMİRBATIR RASİM EROL, ÖZER ZEYNEP, Yayın Yeri:Duvar Yayınları, Editör:Doç. Dr. Ali ÇETİN, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:410, ISBN:978-625-7502-70-2, Bölüm Sayfaları:305 -320

Bölüm Adı: Viyolonsel Eğitiminde Türk Müziği Öğeleri Kullanılarak Bestelenmiş/Düzenlenmiş Viyolonsel Eserlerinin Yeri ve Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, DEMİRBATIR RASİM EROL, ÖZER SERAY, Yayın Yeri:Duvar Yayınları, Editör:Doç.Dr. Aydın KIZILASALAN, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:203, ISBN:978-625-7680-63-9, Bölüm Sayfaları:161 -182

Bölüm Adı: Reactions and Good Practices to New Corona Conditions for Teaching Music in Schools by Music Teachers in Germany, Greece, and Turkey, KIVI ALEXIS, KONIARI DIMITRA, ÖZEKE SEZEN, ÇELİKTAŞ HATİCE, Yayın Yeri:The European Network of Music Teacher Associations, Editör: Ziegenmeyer A. & Pabst-Krueger, M. (Eds.), Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:74, ISBN:NA, Bölüm Sayfaları:5 -17

Bölüm Adı: ABEL CARLEVARO’NUN SERIA DIDACTICA CUADERNO 2 NUMARALI ETÜT KİTABININ GİTAR EĞİTİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ, KOÇAK Doğukan Hazar, GÜL GÜLNİHAL, Yayın Yeri:Gece Kitaplığı, Editör:Arapgirlioğlu Hasan, Yazıcı Tarkan, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:172, ISBN:978-625-8002-36-2, Bölüm Sayfaları:1 -16

Bölüm Adı: ÖZENGEN KEMAN EĞİTİMİNDE “SUZUKİ KEMAN OKULU METODUNUN” ÖĞRENCİ GELİŞİM DÜZEYİNE ETKİSİ, KUTNU Merve, GÜL GÜLNİHAL, Yayın Yeri: Duvar Yayınevi, Editör: Çetin, Ali, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:410, ISBN:978-625-7502-70-2, Bölüm Sayfaları:173 -188

Bölüm Adı:MUSIC TEACHERS’ METAPHORICAL PERCEPTIONS REGARDING THE CONCEPT OF “MUSIC CLASS”, ÇAKAN UZUNKAVAK MELİKE, GÜL GÜLNİHAL, Yayın Yeri: Gece Kitaplığı, Editör:Koca Şehriban, Erten Pınar, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:211, ISBN:978-625-8075-25-0, Bölüm Sayfaları:19 -34

Bölüm Adı: The Importance of Different Strategies, the Effects of Speed and Number of Repetitions in Flute Practising, ALICI SEZİN, ŞENOL SAKİN AJDA, KARA ZEHRA EZGİ, GENÇEL ATAMAN ÖZGE, YAYLA AYŞEGÜL, SARIBOĞA AKCA BAHAR, Yayın Yeri:Eğitim Yayınevi, Editör: Doç. Dr. Begüm Aytemur, Dr. Evrim Onay, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:342, ISBN:978-625-8468-46-5, Bölüm Sayfaları:207 -244

Bölüm Adı:TÜRKİYE’DEKİ FLÜT TOPLULUKLARI VE FLÜT EĞİTİMİNE KATKILARI/FLUTE ENSEMBLES IN TURKEY AND CONTRIBUTION TO FLUTE TRAINING, ŞENOL SAKİN AJDA, Yayın Yeri:Eğitim Yayınları, Editör:Aytemur, Begüm; Onay, Evrim, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:15, ISBN:978-625-8468-46-6,

 

D. LİSANSÜSTÜ TEZ DANIŞMANLIĞI

ÇELİKTAŞ, H. (2021). Kodály temelli müzik öğretim programının çocuk korosu eğitiminde müziksel işitme ve okuma becerilerine etkisi. Doktora Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi.                            (Danışman: Prof. Dr. Sezen ÖZEKE)

YILMAZ SAVAŞ, B. (2021). Koro çalışmalarının ortaokul öğrencilerinin okul aidiyet düzeylerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi. (Danışman: Doç. Dr. Gülnihal GÜL)

OKAN, M. (2021). Flüt öğrencilerinin öz düzenlemeli deşifre stratejileri. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi. (Danışman: Doç. Sezin AZLICI)

AKYOL, E. D. (2021).  Necdet Levent'in Elele, Yemeni ve Efe eserlerinin düzenlenerek viyola eğitiminde kullanılabilirliğine yönelik öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi. (Danışman: Doç. Dr. Ajda ŞENOL SAKİN)

BÜTÜN, T. (2021) Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından derlenen Bursa türkülerinin müzikal analizi ve müzik eğitiminde kullanılabilirliği. Yüksek Lisans Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi. (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aydın ATALAY)

 

E. SANATSAL - BİLİMSEL FAALİYETLER ve TOPLANTILAR

Bağlama Resitali –  Araş. Gör. Tugay Bütün  -  29-06-2022  -  Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Piyano Resitali - Hakan Koparanoğlu  - 28-06-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Piyano Resitali - Deniz Tan - 27-06-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Çello Resitali - Dilan Azad -  17-06-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Piyano Resitali - Ecehan Arslanhan - 15-06-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Klarnet Resitali - Ali Taha Damar -  10-06-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Çello Resitali - Mert Gültekin - 08-06-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Oda Müziği Konseri - 07-06-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Lisansüstü Seminerleri - 03-06-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Viyola Resitali - Salih Açar -  02-06-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Müzik, Dans, Doğaçlama - Saynur Eren - 02-06-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Yarıyıl Sonu Konseri - 01-06-2022 - Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi

Şan Resitali - Nur Didem Taşkıran - 31-05-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Şan Resitali - Murat Mevlütoğlu - 26-05-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Piyano Resitali - Eda Işık - 24-05-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Şan Resitali - Melike Çakan Uzunkavak - 23-05-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Geleneksel 4. Sınıflar Konseri - 18-05-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

3. Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası - 17-05-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı

Orkestra Konseri - 13-05-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Geleneksel 3. Sınıflar Konseri - 11-05-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Geleneksel II. Sınıf Konseri - 27-04-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Gülsin Onay – Söyleşi - 27-04-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Oda Müziği Konseri - 26-04-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Yücel Paşmakçı Derlemelerinden Türkü Konseri 22.04.2022 – Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi

Viyola Sınıfı Bahar Konseri - 21-04-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Geleneksel 1. Sınıf Konseri - 13-04-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Tel Değişimi - 06-04-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı

Tel Değişimi - 04-04-2022 - Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Müzisyen Öğretmenlik – Zerrin Mete - 01-04-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

SINIFTAN EZGİLER - 30-03-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Söyleşi - Doç. Dr. Hatice Doğan Sevinç - 30-03-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Konser - 29-03-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Flüt Resitali - 23-03-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Yay Temizliği ve Bakımı - 21-03-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Hamza Serdar Turan Piyano Resitali -18-03-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Aslı Özsoy Keman Resitali - 16-03-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi Müzik Dinletisi - 09-03-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Dresden & Bursa Müzik Öğretmen Adayları Buluşması - 07-03-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Daha İyi Bir Eğitim İçin Söz Sizde - Öğrenci Toplantısı - 02-03-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Piyano Resitali - Şenay Savaş Ceyhan - 03-02-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Türk Müziğinin Senfoniyle Bağlantısı ve Çoksesli Hale Getirilmesi -16-11-2021 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Gitar Resitali -11-10-2021 - Online - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

1. Sınıflar Tanıtım ve Çalgı Belirleme Toplantısı -04-10-2021 - Müzik Eğitimi A.B.D. Binası - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

Mezuniyet 2021 - 29-06-2021 - Online

Piyano Resitali - 24-06-2021 - Online

Piyano Resitali - 18-06-2021 - Online

Viyola Resitali -10-06-2021 -Online

Lisansüstü Öğrenci Seminerleri - 04-06-2021 - Online

Flüt & Piyano Resitali - 03-06-2021 - Online

Oda Müziği Konseri - 02-06-2021 - Online

Tanıtım Toplantısı -15-05-2021 - Online

Müzik Okulları Ekseninde Erasmus - Avrupa Öğretim Hareketliliği - 08-04-2021 - Online

Müzik Eksenli Uluslararası Yayınlarda Süreçler - 07-04-2021 - Online

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Piyano Resitali - 08-03-2021 - Online

@Clubflute Concert Series #1 - 23-02-2021 - Online

Şan Resitali - 29-01-2021 - Online

Stamitz Oda Orkestrası - Solist Flüt: Z. Ezgi Kara - 08-01-2021 - Online

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [15-Eyl-2022 15:15]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [15-Eyl-2022 15:15]

İçerik Görüntüleme : [1.131]