2022 Yılı Akademik Faaliyetlerimiz

2022 Yılı Akademik Faaliyetlerimiz

 

A. Makaleler

1. Uluslararası Hakemli Dergide Yayınlanan Makaleler

Çeliktaş, H. Demirbatır R. E. (2022). Effect Of Online Quizzes On Music Theory Achievement Of Freshman Music Teaching Students. Journal Of Education And Learning (Edulearn), 16(1), 130-136.

Çeliktaş, H., Engür, D., Özeke, S. (2022). A Thematic Review Of The Studies On The Music Teacher Competencies İn Turkey. International Education Studies, 15(1), 1-15.

Onuray Eğilmez, H. (2022). Covid-19 Fears And Psychological Well-Being Of Pre-Service Music Teachers. Educational Policy Analysis And Strategic Research.

Çalışır, Ç., Onuray Eğilmez H. (2022). Investigation Of The Relationship Between Self-Perceptions Of Fine Arts High School Students Towards Their Instruments And Their Music Performance Anxiety. Asian Institute Of Research.

Recepli, E. Onuray Eğilmez, H. (2022). The Effect Of Piano Education On Visual Memory. International Education Studies.

Aydın, E., Gül, G. (2022). Evaluation Of Distance Musical Instrument Education Of Amateurs İn Terms Of Teachers’ Opinions During The Pandemic. Journal Of Education İn Black Sea Region, 7(2), 59-77.

Çakan Uzunkavak, M., Gül, G. (2022). Using Voice Training Practices To Improve Stuttering: Example Of Guidance And Research Center (Ram). International Journal Of Education & Literacy Studies.

Çakan Uzunkavak M., Gül, G. (2022). The Contribution Of The Activities Prepared With Web 2.0 Technologies To The Level Of Learning. Gist Education And Learning Research Journal.

Çeliktaş, H. (2022). Proposal Of A Melodic Sequence For Music Literacy İn Turkey İn The Light Of Turkish School Music And Kodály Philosophy. International Journal Of Education And Literacy Studies.

2. Ulusal Hakemli Dergide Yayınlanan Makaleler

Arslanhan, E.Onuray Eğilmez, H. (2022). Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Ve Diğer Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Etkili İletişim Becerileri İle Duygusal Zekâlarının İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 908-933.

Özer, Z. Onuray Eğilmez, H. (2022). Meb 2017 Ortaokul Müzik Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi. 

Taşkıran, N. D., Şenol Sakin, A.  (2022). Sosyal Bilimler Liselerindeki Öğrencilerin Müzik Dersine Yönelik Görüşleri: Bursa İli Örneği. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi.

B. Bildiriler

Özer Z.Demirbatır, R. E. (2022). Determınıng The Tendencıes Of Stem/Steam Educatıon Research Carrıed Out For Gıfted Students In Turkey. Iı. Baskent Internatıonal Conference On Multıdıscıplınary Studıes, 1, 225-226.

Koparanoğlu H., Akbulut Demirci Ş. (2022). An Investigation of the Piano Lessons Repertoire Applied in the Music Education Departments Based on the Views of Teaching Instructors. 12th International Tbilisi Multidisciplinary Annual Conference.

Çakan Uzunkavak, M. Gül, G. (2022). Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümlerinde Gerçekleştirilen Teknoloji Destekli Bireysel Ses Eğitimi Derslerinin Hedef Davranışlara Ulaşma Durumuna Katkısı. Bursa 2nd International Scientific Research Congress.

Çakan Uzunkavak, M., Gül, G. (2022). Çalgı Eğitimi Kapsamında Kullanılmak Üzere Hazırlanmış Dijital Kitaplar ve Kullanılabilirliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri. 2. International Cappadocia Scientific Research Congress.

Taşkıran, N. D., Gül, G. (2022). Görsel ve İşitsel Destekli Öğretimin Mutasyon Dönemi Öğrencilerin Ses Farkındalıklarına Katkısı. 2. International Cappadocia Scientific Research Congress.

Şenol Sakin, A. (2022). Müzik Öğretmeni Adaylarının Batı Müziği Tarihi Dersine Yönelik Görüşleri ve Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi. 2. International Cappadocia Scientific Research Congress.

Damar A. T., Şenol Sakin, A.  (2022). Bir Müzik Türü Olarak Etüt ve Bulgar Besteci Hristo Spasov Tsanoff’un Konser Etütleri. Bursa 2 nd International Scientific Research Congress.

Taşkıran, N. D., Şenol Sakin, A.  (2022).  Türk Kadın Klasik Batı Müziği Ve Şan Sanatçısı Esin Özsan: Hayatı, Sanatı ve Metodik Şan Eğitimi Kitabı Üzerine Bir İnceleme. Bursa 2 Nd Internatıonal Scıentıfıc Research Congress.

Urcan, A., Şenol Sakin, A.  (2022). Claude Debussy’nin Syrinx (La Flute De Pan) Eserinin Flüt Eğitimindeki Yerine Yönelik Öğretim Elemanı Görüşleri. International Ankara Multidisciplinary Studies Congress.

C. Kitap / Kitap Bölümü

Kitap Adı: Eğitim Bilimleri Alanındaki Gelişmeler. Bölüm Adı: Pandemi Döneminde Özel Eğitim Meslek Okullarında Yürütülen Uzaktan Müzik Eğitimi Sürecinin İncelenmesi, Aksoy Münevver Gökçe, Demirbatır Rasim Erol, Yayın Yeri: Duvar Yayınları, Editör: Doç.Dr. Rasim Erol Demirbatır, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı:374, Isbn:978-625-8109-15-3, Bölüm Sayfaları:353 -372

Kitap Adı: Soli ve Fadi ile Piyano Öğreniyorum II, Onuray Eğilmez Hatice, Yayın Yeri:Aktüel 16, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı:144, Isbn:978-975-253-423-0.

Kitap Adı: Müzikte Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Bölüm Adı: 5. Bölüm: Problem, Baş Metin, Gül Gülnihal, Yayın Yeri: İzge Yayınevi, Editör:Emel Funda Türkmen, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı:266, Isbn:978-605-9763-53-0, Bölüm Sayfaları:86 -97

Kitap Adı: Müzikte Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Bölüm Adı: 13. Bölüm Sunum Teknikleri, Gül Gülnihal, Yayın Yeri:İzge Yayınevi, Editör:Emel Funda Türkmen, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı:266, Isbn:978-605-9763-53-0, Bölüm Sayfaları:225 -229

Kitap Adı: Müzikte Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Bölüm Adı: 11. Bölüm: Özet, Yargı Ve Öneriler, Gül Gülnihal, Yayın Yeri:İzge Yayınevi, Editör:Emel Funda Türkmen, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı:266, Isbn:978-605-9763-53-0, Bölüm Sayfaları:200 -205

Kitap Adı: Eğitim Bilimleri Alanındaki Gelişmeler. Bölüm Adı: Necdet Levent’in Viyola için Düzenlenmiş Elele, Yemeni ve Efe Eserlerine Yönelik Çalışma Önerileri, Akyol Ebru Duygu, Şenol Sakin Ajda, Yayın Yeri:Duvar Yayınları, Editör: Doç. Dr. Rasim Erol Demirbatır, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı:17, Isbn:978-625-8109-15-3, Bölüm Sayfaları:25 -42.

D. Lisansüstü Tez Danışmanlığı

Nergiz, E. (2022). Kadın Bestecilerin Solo Piyano Eserlerinin Ters Yüz Öğrenme Modeli İle Piyano Eğitiminde Kullanılabilirliği. Doktora Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi.          (Danışman: Prof. Şirin Akbulut Demirci)

Dizdar, B. (2022). Web Tabanlı Uzaktan Eğitim İle Verilen Bağlama Dersinin Konservatuvar Lisans Düzeyi Bağlama Dersi Kazanımlarına Etkisi. Doktora Tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi.

(Danışman: Dr. Öğr. Üyesi M. Aydın Atalay)

 

E. Sanatsal - Bilimsel Faaliyetler ve Toplantılar

 

Viyolonsel Resitali - İrem Avgın - 30-01-2023 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

 

Viyolonsel Resitali - Arda Aras - 20-01-2023 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

 

Oda Müziği Konseri - Yüksek Lisans - 17-01-2023 -  Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

 

Oda Müziği Konseri - Lisansüstü Öğrencileri -16-01-2023- Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

 

Keman Resitali - Çağrı Çalışır -  11-01-2023 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

 

Piyano Resitali - Mustafa Eren - 10-01-2023- Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

 

Flüt Resitali - Aleyna Urcan - 09-01-2023 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

 

Küçük Bir Blok Flüt Dinletisi - 30-12-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı

 

Güz Yarıyılı Konseri - 28-12-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

 

Dört El Piyano Konseri - Bursa Türküleri - 23-12-2022 - Merinos Akkm Orhangazi Salonu

 

Kariyer Planlama Dersi Sektör Buluşmaları - Mine Pakel - 19-12-2022 Müzik Eğitimi A.B.D. Cz 15 Sınıfı

 

Müzik Öğretmenleri İçin Kodally Temelli Müzik Eğitimi Yaklaşımı - 09-12-2022 -

Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokulu

 

Konser - Beyazıt Akhundov, Mesut Çaşka, Çağdaş Özkan - 30-11-2022 -

Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Kariyer Planlama Dersi Sektör Buluşmaları - Oya Yasdıman Dinçer - 28-11-2022 -

Müzik Eğitimi A.B.D.  Cz15 Sınıfı

 

Derin Müzik Öğrenimi / Yaşam İçin Müzisyenlik - Prof. Dr. Richard Cangro - 23-11-2022- Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Öğrenme Ve Öğretme Modelleri - Prof. Dr. Richard Cangro - 21-11-2022 -

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Cz16 Sınıfı

 

Clarissa Kanske & Mikolaj Suchanek Workshop Grupları Konseri - 11-11-2022 -

 Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu 

 

Müzik Eğitimine Adanmış Bir Yaşam - Prof. İsmail Bozkaya - 09-11-2022 -

Buü Eğitim Fakültesi Uğur Mumcu Konferans Salonu

 

Sınıf Toplantıları - 12-10-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı

 

Achille Succi – Workshop - 07-10-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Cz13 Sınıfı

 

Bağlama Resitali – Araş. Gör. Tugay Bütün - 29-06-2022 -   Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

 

Piyano Resitali - Hakan Koparanoğlu - 28-06-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

 

Piyano Resitali - Deniz Tan - 27-06-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

 

Çello Resitali - Dilan Azad - 17-06-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Piyano Resitali - Ecehan Arslanhan - 15-06-2022 -  Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

 

Klarnet Resitali - Ali Taha Damar-  - 10-06-2022 - Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

 

Çello Resitali - Mert Gültekin - 08-06-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Oda Müziği Konseri - 07-06-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Lisansüstü Seminerleri - 03-06-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Viyola Resitali - Salih Açar - 02-06-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Müzik, Dans, Doğaçlama - Saynur Eren - 02-06-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Yarıyıl Sonu Konseri - 01-06-2022 - Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi

 

Şan Resitali - Nur Didem Taşkıran - 31-05-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Şan Resitali - Murat Mevlütoğlu - 26-05-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Piyano Resitali - Eda Işık - 24-05-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Şan Resitali - Melike Çakan Uzunkavak - 23-05-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Geleneksel 4. Sınıflar Konseri - 18-05-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

3. Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası - 17-05-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı

 

Orkestra Konseri - 13-05-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Geleneksel 3. Sınıflar Konseri - 11-05-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Geleneksel Iı. Sınıf Konseri - 27-04-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Gülsin Onay – Söyleşi - 27-04-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Oda Müziği Konseri - 26-04-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Yücel Paşmakçı Derlemelerinden Türkü Konseri - 22-04-2022 - Mete Cengiz Kültür Merkezi

 

Viyola Sınıfı Bahar Konseri - 21-04-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Geleneksel 1. Sınıf Konseri - 13-04-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Tel Değişimi - 06-04-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı

 

Tel Değişimi - 04-04-2022 - Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

 

Müzisyen Öğretmenlik - 01-04-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Sınıftan Ezgiler - 30-03-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Söyleşi - Doç. Dr. Hatice Doğan Sevinç - 30-03-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Konser - 29-03-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Flüt Resitali - 23-03-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Yay Temizliği Ve Bakımı - 21-03-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Hamza Serdar Turan Piyano Resitali - 18-03-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Aslı Özsoy Keman Resitali - 16-03-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi Müzik Dinletisi - 09-03-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Dresden & Bursa Müzik Öğretmen Adayları Buluşması - 07-03-2022- Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Daha İyi Bir Eğitim İçin Söz Sizde - Öğrenci Toplantısı - 02-03-2022 - Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Konser Salonu

 

Piyano Resitali - Şenay Savaş Ceyhan - 03-02-2022 -  Müzik Eğitimi A.B.D. Konser Salonu

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [22-Şub-2023 21:38]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [10-Nis-2023 18:51]

İçerik Görüntüleme : [928]