2019 Yılı Akademik Faaliyetlerimiz

2019 YILI AKADEMİK FAALİYETLERİMİZ

 

Çeliktaş, H., & Özeke, S. (2019). Müzik öğretmenliği lisans düzeyi öğrencilerinin dikte stratejileri. Turkish Studies-Educational Sciences14(5), 2255–2273.

Çeliktaş, H., & Özeke, S. (2019). An Evaluation of Educational Music in Turkey Based on Composers Opinions. Journal of Education and Learning8(5), 106–124.

Özeke, S. (2019). Traditional Turkish Music Therapy. Presented At The Asia Pacific Music Therapy Conference, Pekin.

Özeke, S., & Çeliktaş, H. (2019). Kodaly müzik pedagojisi: Türk müzik eğitiminde kullanımna yönelik öneriler, Presented at Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı 83. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri, Ankara.

Sakarkaya, S., Onuray Eğilmez, H., & Engür, D. (2019). Müzik Eğitiminin Hafif Düzey Zihinsel Engelli Öğrencilerin Sosyalleşme Düzeylerine Etkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi7, 35–43.

Arslanhan, E., Onuray Eğilmez, H., & Engür, D. (2019). Analysis of the Parental Support Preceived by Pre-service Music Teachers in Instrumental Education in Line with some Variables Uludag University Sample. European Journal of Educational Research8(2), 535–543.

Huseynova, E., Onuray Eğilmez, H., & Engür, D. (2019). Effect of piano education on the attention skills of 7 12 year old children. Educational Research and Reviews14(10), 327–339.

Onuray Eğilmez, H., Engür, D., & Nalbantoğlu, E. (2019). The Communication Skills, Self-esteem and Attitude towards the Music Teaching of Candidates Studying in the TRNC. Universal Journal of Educational Research7(1), 190–197.

Helvaci, A., Demirbatir, R. E., Kurtaslan, H., & Kurtaslan, Z. (2019). Türkiye deki Müzik Eğitimi ve Sanat Kurumlarının Günümüzdeki Durumuna Yönelik Azerbaycanlı Müzik Eğitimcilerinin ve Sanatçılarının Görüşleri. Yeni Türkiye25(107), 321–327.

Demirbatir, R. E., & Acar, S. (2019). İtalyan Bestecilerinin Modern Dönem Kontrbas Eserleri Üzerine Bir Araştirma. SDÜ ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi12(24), 339–358.

Demirbatir, R. E., & Ezentaş, R. (2019). A  Adnan Saygun Un Op  33 Demet Suiti Prelud Bölümünün 3d Geometrik Modeli Üzerine Bir Çalişma. Presented At The Xi. International Congress On Social Sciences, China To Adriatic, Bursa.

Aydoğan, M., & Demirbatir, R. E. (2019). KLASİK GİTAR İÇİN YAZILMIŞ BAŞLANGIÇ METOTLARINA İLİŞKİN GİTAR EĞİTİMCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ. Presented at the 5. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara.

Demirbatir, R. E., & Ezentaş, R. (2019). J S  Bach III. solo viyolonsel suiti prelüd bölümünün 3D geometrik modeli üzerine bir çalişma. Presented at the XI. International Congress On Social Sciences, China To Adriatic, Bursa.

Kardeş, B., & Akbulut Demirci, Ş. (2019). Müzik Derslerinde Eşlik Kullanımının Müzik Öğretmenleri Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (42), 157–172.

Alici, S. (2019). The Rythm Of Turkey  HORON. Presented at the University of Szeged ”Juhasz Gyula” Faculty of Education Music Education Department, SZEGED.

Şenol Sakin, A. (2019). Türk Flüt Literatüründen Elektro Akustik Eser Örneği  Biçimsiz Yansimalar. Çukurova Araştırmaları5(2), 202–212.

Şenol Sakin, A. (2019). Öğretim Teknolojileri ve Materyal tasarım  Öğretim Teknolojileri  Dersi Uygulaması  Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği . Presented at the 6. Uluslararası Multidisilpliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep.

Şenol Sakin, A. (2019). Flute ensembles in turkey and contribution to flute training. Presented at the The 5th International Congress on Education Sciences and Learning Technology (ICESLT), Sarajevo.

Çakan, M., & Gül, G. (2019). Lise öğrencilerinin müzik kavramina ilişkin metaforikalgilari. Atlas International Refereed Journal on Social Sciences5(20), 481–494.

Aksoy, M. G., & Gül, G. (2019). Müzik Öğretmeni Adaylarının Özel Eğitim Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI5(1), 53–62.

Arslan, S., & Gül, G. (2019). Müzik öğretmenlerinin ortaokuldaki etkili müzikeğitimine ilişkin görüşleri. Turkish StudiesEducational Sciences14(4), 1061–1076.

Dilber, F. B., & Gül, G. (2019). Carl Joachim Andersen Op 15 Etüt Kitabi 2 Numaralietüdünün Teknik Ve Biçimsel Analizi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi21(Ek Sayı), 65–78.

Mintaş, S., & Gül, G. (2019). Çizgi Filmlerdeki Şarkıların Değerler Eğitimine Katkısı Yönünden Değerlendirilmesi  Pepee Örneği. Presented at the 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi.

Aksoy, M. G., & Gül, G. (2019). Müzik Öğretmeni ve Müzik Öğretmeni Adaylarının Enstrüman Çalmaya İlişkin Metaforik Algıları. Presented at the Taras Şevçenko 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, KİEV.

Arslan, S., & Gül, G. (2019). Sivil Toplum Kuruluşları Korolarının Kültürel Yaşama Katkıları  Bursa İli Örneği. Presented at the 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi .

Çakan, M., & Gül, G. (2019). Güzel Sanatlar Liseleri Yenilenen Bireysel Ses Eğitimi Ders Kitabının İçerik Bakımından Yeterliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Presented at the Taras Şevçenko 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, KİEV.

Dilber, F. B., & GÜL, G. (2019). Meslekı  Çalgı Eğı tı mı  Kapsamında Flüt Eğı tı mı nde Kullanılabı lecek Caz Müzı ğı  Lı teratürünün İncelenmesi. Presented at the 6. Uluslararası Güzel Sanatlar Uluslararası Sempozyumu .

Çakan, M., & Gül, G. (2019). 2017 2018 ve 2018 2019 Yılları 9 Sınıf Müzik Dersi Müfredat Programlarının Karşılaştılması. Presented at the Karadeniz 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi .

Gül, G., & Çakan, M. (2019). Music Teachers Metaphorical Perceptions Regarding The Concept Of Music Lessons. Presented at The International Congress on Education Sciences And Learning Technology.

Eren, B., & Engür, D. (2019). Özel eğitim öğretmeni adaylarinin müzik öğretimine yönelik özyeterlik inançlarinin farkli değişkenler açisindan incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi18(72), 1911–1928.

Kara, Z. E. (2019) Music in the Soviet Union: Sofia Gubaidulina’s flute works. Scholoars’ Press. 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [26-Şub-2021 20:04]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [26-Şub-2021 20:15]

İçerik Görüntüleme : [1.617]