Mimarlık_2021

Bahareh JOOSHANI / Mimarlık

Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Bahareh JOOSHANI, “Sağlıklı Kentler İçin Atıl Kamusal Mekanları Dönüştürmek: Kentsel Akupunktur Yaklaşımı” konulu Yüksek Lisans tezini Doç. Dr. Sibel POLAT danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Tuba SEYHAN / Mimarlık

Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Tuba SEYHAN, “Kırsal Yaşamın Desteklenmesinde Bir Araç Olarak Toplum Merkezleri: Bursa Örneği” konulu Yüksek Lisans tezini Doç. Dr. B. Ece ŞAHİN danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Mario Lodeweik LIONAR / Mimarlık

Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Mario Lodeweik LIONAR,  “Fraktal Boyuta Dayalı Çok Katmanlı Bir Analiz: Eldem ve Doshi Mimarlığı ” konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Özgür EDİZ danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Doğukan GÜLDÜ / Mimarlık

Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Doğukan GÜLDÜ, “Ahşap Minarelerin Taşıyıcı Sistem Özellikleri ve Deprem Davranışlarının İncelenmesi” konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. M. Bilal BAĞBANCI danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Büşra CANBAKIŞ / Mimarlık

Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Büşra CANBAKIŞ,  “Gelenekselden Moderne Sürdürülebilir Mimari Mekan Üretimi: Bursa Örneği ” konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Murat TAŞ danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Sinem OKTAY / Mimarlık

Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Sinem OKTAY, “Kültürel Miras Alanlarında Afet Yönetimi: İznik Örneği” konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Nilüfer TAŞ danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Şeyma HACIOĞLU / Mimarlık

Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Şeyma HACIOĞLU, “Türkiye'deki Teknokent/TGB Binalarının Mimari Mekan Kalitesinin Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi” konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Nilüfer TAŞ danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Safiyye ŞAHİN / Mimarlık

Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Safiyye ŞAHİN, “Betonarme Sistemle İnşa Edilen Konutlarda Kullanılan Döşeme Kaplama Malzemeleri ve Bu Malzemelerin İnsan Sağlığı Açısından İrdelenmesi” konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Filiz ŞENKAL ŞENER danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Elmas UZUNER / Mimarlık

Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Elmas UZUNER, “Deprem Sonrası Konut Tercihlerinde Kullanıcı Bilincinin Değerlendirilmesi: Gölcük/ Değirmendere Örneği ” konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Nilüfer AKINCITÜRK danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Sebahattin Emre KILIÇ / Mimarlık

Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Sebahattin Emre KILIÇ, “Okul Öncesi Eğitim Yapılarında Enerji Etkin İyileştirme Stratejileri” konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Filiz ŞENKAL SEZER danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Bengü KASIMOĞLU / Mimarlık

Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Bengü KASIMOĞLU, “Dijital Çağda Yapı Üretim Sürecinde Risk Odaklı Yönetim: Blockchaın Teknolojisi” konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Nilüfer TAŞ danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Meryem ODABAŞI / Mimarlık

Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Meryem ODABAŞI, “Toplu Konut Üretiminde Bütünleşik Bina Tasarımı Yöntemi: Bursa Örneği ” konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Murat TAŞ danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Israa MOHTASIB / Mimarlık

Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Israa MOHTASIB,  “Çok Katmanlı Fraktal Analiz Yöntemi: Şehzade Camisi Örneği” konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Özgür EDİZ danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Mevlüde AYDIN / Mimarlık

Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Mevlüde AYDIN, “Kadın Mimarların Kariyer Engellerinin İncelenmesi” konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Yasemin ERBİL danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Yiğitcan YARDIMCI / Mimarlık

Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Yiğitcan YARDIMCI, “Mimarların İş Tatmini ve Çalışma Ortamındaki Konfor Koşulları ile Verimlilik İlişkisinin İncelenmesi” konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Yasemin ERBİL danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Simge YILMAZ / Mimarlık

Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Simge YILMAZ, “Afet Sonrası Sürdürülebilir Barınma” konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Nilüfer TAŞ danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Hande SAVAŞ / Mimarlık

Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Hande SAVAŞ , “Erken Cumhuriyet Dönemi Mimari Mirasın Korunması, Yorumu ve Sunumu: Arifiye Köy Enstitüsü Yerleşkesi” konulu Yüksek Lisans tezini Doç. Dr. Figen KIVILCIM ÇORAKBAŞ danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

H. Kübra ŞİMŞEK / Mimarlık

Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz H. Kübra ŞİMŞEK, “Geleneksel ve Yerel Ev Mimarisinin Değerlerini Modern ve Evrensel Konut İle Bütünleştirmek: Bursa Örneği ” konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Murat TAŞ danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Ece ÇEMREK / Mimarlık

Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Ece ÇEMREK,  “Işığın Bina Kabuğuna Etkisinin Günümüz Müze Binaları Üzerinden İncelenmesi” konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Özgür EDİZ danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Fatma Nur ÖZÜPAK / Mimarlık

Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Fatma Nur ÖZÜPAK, “Katılımcı Yaklaşımla Kültürel Rota Önerisi: Bursa Tarihi Kentsel Peyzajında Hisar Örneği” konulu Yüksek Lisans tezini Doç. Dr. Arzu Ispalar ÇAHANTİMUR danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Melis ÇATIKKAŞ KARADAĞ/ Mimarlık

Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Melis ÇATIKKAŞ KARADAĞ, “Tarihi Sosyokültürel Yapıların Günümüze Uyarlanmasında Yangın Güvenliğinin Sağlanması” konulu Yüksek Lisans tezini Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ŞİMŞEK danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Kutsal Ebrar BARTU / Mimarlık

Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Kutsal Ebrar BARTU, “Kırsal Yerleşmeler ve Eko köyler Arasındaki Etkileşimin Sürdürülebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi: Çanakkale Örneği” konulu Yüksek Lisans tezini Doç. Dr. Arzu Ispalar ÇAHANTİMUR danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Sevde KARA/ Mimarlık

Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Sevde KARA, “Planlama Kararları ve Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Timsah Arena/Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun Değerlendirilmesi” konulu Yüksek Lisans tezini Doç. Dr. Miray GÜR danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Tuğba Hümeyra BİLİR / Mimarlık

Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Tuğba Hümeyra BİLİR, “Çok Katlı Konut Bloklarında Sosyal Yaşam ve Mekân İlişkisinin İncelenmesi: Bursa, Odunluk Bölgesi Örneği” konulu Yüksek Lisans tezini Doç. Dr. Arzu ISPALAR ÇAHANTİMUR danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Başak GENÇOĞLU / Mimarlık

Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Başak GENÇOĞLU, “Mudanya Kentsel Sit Alanı Üzerine Morfolojik Değerlendirme konulu Yüksek Lisans tezini Doç. Dr. Özlem KÖPRÜLÜ BAĞBANCI danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [29-Mar-2022 10:13]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [29-Mar-2022 10:13]

İçerik Görüntüleme : [225]