Makine Mühendisliği_2021

Fatih DEMİR / Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Fatih DEMİR , "Lineer Silindirik Aküatörde Kullanılan Boruların Burkulma Davranışlarının İncelenmesi" konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Ali DURMUŞ danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Ufuk PENEKLİ / Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Doktora öğrencimiz Ufuk PENEKLİ , Metal-Kauçuk Bileşenli Parçaların Torsiyonel Yük Altında Mekanik Davranışının İncelenmesi konulu Doktora tezini Prof. Dr. Agah UĞUZ danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Mehmet AYDIN/ Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Mehmet AYDIN , Lazer Kaynak İle Birleştirilmiş Çelik Sacların Üç Nokta Büküm Testi Performansının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesikonulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Fatih KARPAT danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Ecenur ÖZTÜRK / Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Ecenur ÖZTÜRK , Talaşlı İmalatta Dik Kesme Modelinin Sonlu Elemanlar Metodu ile İncelenmesi konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Yahya IŞIK danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Gürhan MUTLU / Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Gürhan MUTLU, Çevresel Parametrelerin Güneş Santrallerinin Verimine Etkisnin Parametrik İncelenmesi konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Abdulvahap YİĞİT danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Neslihan AYDIN / Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Doktora öğrencimiz Neslihan AYDIN, Bio Esinlenmeli Kanat Modelinde Aerodinamik Karakteristiklerin İncelenmesi konulu Doktora tezini Prof. Dr. İrfan KARAGÖZ danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Hüseyin VATANSEVER / Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Hüseyin VATANSEVER, Kontrol Kirişin Burulma İle Eğilme Altında Mekanik Davranışının İncelenmesikonulu Yüksek Lisans tezini Doç. Dr. Murat REİS danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Muhammed ÇÜREN / Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Muhammed ÇÜREN, Lazer Profil Kesim Makinesi İçin Sürtünmeli Delik Delme Ünitesinin Geliştirilmesi konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Nurettin YAVUZ danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Ayşe KIRBIŞ / Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Ayşe KIRBIŞ, Titreşimli Bir Konsol Kirişinin Dalga Yayılımına Dayanan Yılan Benzeri Bir Yüzme Hareketi Yapan Mekanizma konulu Yüksek Lisans tezini Doç. Dr. Murat REİS danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Arif Emrah ALGÜL / Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Arif Emrah ALGÜL, Gerilme Giderme Deliklerine Sahip Düz Dişli Çarklarda Eşdeğer Gerilme Analizi konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Fatih KARPAT danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Yunus DOĞAN/ Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Yunus DOĞAN , Ticari Araç Sürücü Koltuklarında Omuz Ayarı ve Emniyet Kemeri Yükseklik Ayarı Opsiyonlarının Tasarımı ve Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Fatih KARPAT danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Saliha DOĞDU/ Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Saliha DOĞDU, Çelik Malzemelerde Kimyasal Bileşimin Kaplamaya ve Korozyona Etkisnin İncelenmesi konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Nurettin YAVUZ danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

İsmail Hakkı SALDAMLI / Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz İsmail Hakkı SALDAMLI , Bir Portatif Hava Temizleme Cihaznın Performansının İncelenmesi konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Muhsin KILIÇ danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Rümeysa YALINDAĞ/ Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Rümeysa YALINDAĞ , Doğal Gaz Kullanılan Endüstriyel Bir Tesiste Trijenerasyon Uygulamasının Enerji ve Ekonomik Analizikonulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Atakan AVCI danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Dilek ŞENGÜL NİŞANCI / Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Dilek ŞENGÜL NİŞANCI , Şase Yorulma Parçalarından Olan Motor Beşiğinin Alüminyum Ekstrüzyon Metodu İle Tasarımı ve Kaynak Edilmesinin İncelenmesi konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Fatih KARPAT danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Faruk KAYNAKLI / Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Doktora öğrencimiz Faruk KAYNAKLI , Soğuk Depoda Nümerik Yöntemler İle Hava Akışı Optimizasyonu konulu Doktora tezini Doç. Dr. Nurettin YAMANKARADENİZ danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

A. Göksel ALTINTAŞ / Makine Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz A. Göksel ALTINTAŞ , Ekstra Çıkışlı ve Rezervuarlı Bir PEM Yakıt Hücresi Kanalındaki Damlacık Hareketlerinin VOF Yöntemi İle İncelenmesikonulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. İrfan KARAGÖZ danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Mustafa ANJRINI/ Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Doktora öğrencimiz Mustafa ANJRINI, Mekanik ve Termal (Adsorpsiyonlu) Sıkıştırmalı Hibrit Soğutma Çevrimlerinin Tasarımı ve Optimizasyonu konulu Doktora tezini Prof. Dr. Muhsin KILIÇ danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Tayfun GÜLER / Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Tayfun GÜLER , Klimatik Kontrollü Treyler İçerisindeki Hava Akışının Optimizasyonu konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Muhsin KILIÇ danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

İbrahim Emrah SÖZER/ Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Doktora öğrencimiz İbrahim Emrah SÖZER , Otomotiv Aydınlatma Ürünleri Alt Parçalarının Farklı Alaşımlar Kullanılarak PVD Kaplama Metodu İle Alternatif Renklerde Reflektör İçeren ve Aydınlatma Regülasyonlarına Uygun (ECE) Arka Stop Üretilmesi konulu Doktora tezini Prof. Dr. Mustafa Cemal ÇAKIR danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Ayşe Fidan ALTUN / Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Doktora öğrencimiz Ayşe Fidan ALTUN, Şebekeden Bağımsız, Güneş ve Rüzgar Kaynaklı, Batarya ve Hidrpjen Depolamalı Hibrit enerji Sistemlerinin Dinamik Modellemesi, Enerji, Ekserji ve Seviyelendirilmiş Maliyet Analizi konulu Doktora tezini Prof. Dr. Muhsin KILIÇ danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Nisan Esin MUTLU GÜNHAN/ Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Nisan Esin MUTLU GÜNHAN, Dikey Eksenli Rüzgar Türbinlerinin Ekstrem Koşullar Altında Sayısal Analizi konulu Yüksek Lisans tezini Doç. Dr. Erhan PULAT danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Sedat ARSLAN/ Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Sedat ARSLAN, Çarpan Jet Termoakışlarda İki Denklemli Türbülans Modelleri İçin Model Sabitlerinin Modifikasyonu konulu Yüksek Lisans tezini Doç. Dr. Erhan PULAT danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Ebubekir BEYAZOĞLU / Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Doktora öğrencimiz Ebubekir BEYAZOĞLU, Akışkan Yataklı Gazlaştırma İşleminin Hesaplamalı Olarak Modellenmesi ve Araştırılması konulu Doktora tezini Doç. Dr. Erhan PULAT danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Dilara ERGİN/ Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Dilara ERGİN, Sac Metal Birleştirmelerinde Lazer Kaynak Dikiş Formlarının Kaynak Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Nurettin YAVUZ danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Murat VAROL/ Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Murat VAROL , Ticari Araçlarda Euro-7 Normuna Uyum İçin EGR Soğutma Suyu Sıcaklığını Regüle Eden Karışım Termostatı Tasarım ve Geliştirmesikonulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. A. Alper ÖZALP danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Özgür SARIBATUR/ Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Özgür SARIBATUR, Perde Kullanımının Savonius Türbini Performansına Etkisnin Sayısal Olarak İncelenmesi konulu Yüksek Lisans tezini Doç. Dr. Mehmet Özgün KORUKÇU danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Ferda MİNDİVAN / Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Ferda MİNDİVAN , "AISI 316L Paslanmaz Çeliğin Yüzey Özelliklerine Akımsız Ni-B, Ni-P/Ni-B ve Ni-B/Ni-P Kaplamaların Etkisi" konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Ali BAYRAM danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Ahmet TUZER / Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Ahmet TUZER , Farklı Mekan,k Özelliklerdeki Dökme Demirlerin İşlenebilirliklerinin Karşılaşırılması konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Yahya IŞIK danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Şevval FERAZOĞLU / Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Şevval FERAZOĞLU , Tek Silindir İle Farklı Görünüm Oranlarına Sahip Elipsler Etrafındaki Blokajlı Laminer Akışta Momentum ve Termal Mekanizmaların Nümerik İncelenmesi konulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. A. Alper ÖZALP danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Ali Hüsnü BADEMLİOĞLU / Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Doktora öğrencimiz Ali Hüsnü BADEMLİOĞLU , Jeotermal Enerji Kullanılarak Sıvı Hidrojen Üretimi İçin Geliştirilen Orc Destekli Çok Fonksiyonlu Bir Sistemin Modellenmesi, Termodinamik Optimizasyonu ve Eksergoekonomik Analizikonulu Doktora tezini Prof. Dr. Ömer KAYNAKLI danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Tufan Gürkan YILMAZ / Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Doktora öğrencimiz Tufan Gürkan YILMAZ, Çift Malzemeli Yeni Nesil Hafifletilmiş Düz Dişlilerin Yapısal Analizi konulu Doktora tezini Doç. Dr. Gültekin KARADERE danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Hakan TÜRKMEN/ Makine Mühendisliği

 Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencimiz Hakan TÜRKMEN , 3 Boyutlu Yazıcıda Üretilen Polimer Malzemelerin Kuru Kayma ALtındaki Tribolojik Davranışlarının Deneysel Olarak Araştırılmasıkonulu Yüksek Lisans tezini Prof. Dr. Fatih KARPAT danışmanlığında başarı ile tamamlayarak mezun olmuştur. Tez özeti ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [18-Mar-2022 10:00]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [18-Mar-2022 10:54]

İçerik Görüntüleme : [474]