Birim İç Kontrol Sistemi

İç Kontrol Sistemi

İÇ KONTROL

TANITIM BROŞÜRÜ

MEVZUATLAR

ÜNİVERSİTEMİZCE HAZIRLANAN

YASAL DÜZENLEMELER

EYLEM PLANI VE EYLEMLER

 

İç Kontrol Sistemi nedir?

 

 Bilgilendirme Sunumu 
B.U.Ü. Strateji Geliştirme D. B.

5018 Kamu Mali Yönetimi ve

Kontrol Kanunu

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Yönergesi

Uyum Eylem Planı

Tanıtım Broşürü
B.U.Ü. Strateji Geliştirme D. B
.

6085 Sayılı Sayıştay Kanunu

Etik Kurulu ve Etik Davranış İlkeleri Yönergesi

Çalışma Ekibi

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole

İlişkin Usul ve Esaslar

Kurumsal Risk Yönetim Strateji Belgesi

Teşkilat Şeması

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yetki Belgesi 
(Yazışma Kuralları Yönergesi)

Akademik Personel İş Tanımları

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve

Esasları Hakkında Yönetmelik

İdari Personel İş Tanımları

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

 

Etik Davranış İlkeleri

 

 

 

 

Süreç İşlem Adımları

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [12-Ara-2022 07:30]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [12-Ara-2022 14:17]

İçerik Görüntüleme : [1.478]