Hakkımızda

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

1984 yılında 2547 Sayılı Kanun'un değişik 58. maddesi gereğince kurulmuş olan Araştırma Fonu kaldırılmış, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik'in 4.maddesi uyarınca "Bilimsel Araştırma Projelerinin Kabulü, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi ve İzlenmesi Komisyonu" kurulmuş ve bu komisyonun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere, Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 14 Mayıs 2002 gün ve 2002-12 sayılı oturumunda alınan 18 no' lu karar ile Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü oluşturulmuştur.
 

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar ve kabul edilen yeni yönetmelikler çerçevesinde, Bilimsel Araştırma Projelerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslarda değişikliklerin yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu çerçevede BAP Koordinasyon Birimi'nin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen ilk yönerge olan Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun Çalışma Yönergesi Ekim 2011 tarihinde Senato tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

 

Zaman içerisinde yapılan mevzuat değişikliklerine uyum sağlamak amacıyla birimimiz 14 Ekim 2020 tarihli Senato toplantısında alınan 1 numaralı karar gereği "Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi" hükümleri çerçevesinde görev yapmaktadır.

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİNİN AMACI

 

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PERSONELİ

 

Ad-Soyad

Görevi

*Dahili Tel

e-posta

Prof. Dr. Mehmet CANSEV

BAP Koordinatörü

40054

ulubap@uludag.edu.tr

Emine ASLAN

Birim Sorumlusu

40457

ekaratas@uludag.edu.tr

Eser USLU

Proje Ofisi

40456

bilimar3@uludag.edu.tr

Elvan YILMAZ

Harcama Ofisi

40458

bilimar3@uludag.edu.tr

Aylin ÜZEÇ

Harcama Ofisi

40279

aylinuzec@uludag.edu.tr

Sevdiye ERİM

Harcama Ofisi

40274

bilimar9@uludag.edu.tr

Zeynep TOKMAK KOÇ

Harcama Ofisi

40098

bilimar10@uludag.edu.tr

Deniz ÖZAY

Harcama Ofisi

40454

denizozay@uludag.edu.tr

İbrahim BALMUMCU

Dış Kaynaklı Projeler

42978

balmumcu@uludag.edu.tr

Dilek AKALİ

Dış Kaynaklı Projeler

40291

dilekakali@uludag.edu.tr

Öğr. Gör. Ceyda UĞUREL

Proje Destek Ofisi

40459

ceydaugurel@uludag.edu.tr


* Kurum dışından aramak için dâhili numaranın başına 29 sayısı eklenmelidir.

 

İletişim: 

Posta Adresi: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Görükle Kampüsü, 16059, Nilüfer/BURSA
Telefon: +90 224 294 0457 Fax: +90 224 294 0459
E-posta: bilimar3@uludag.edu.tr
Vergi Dairesi: Nilüfer Vergi No: 8880506423
BAPSİS

AVESİS

DAPSİS
 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [11-Kas-2020]

İçerik Görüntüleme : [5.591]