Hakkımızda

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

1984 yılında 2547 Sayılı Kanun'un değişik 58. maddesi gereğince kurulmuş olan Araştırma Fonu kaldırılmış, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik'in 4.maddesi uyarınca "Bilimsel Araştırma Projelerinin Kabulü, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi ve İzlenmesi Komisyonu" kurulmuş ve bu komisyonun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere, Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 14 Mayıs 2002 gün ve 2002-12 sayılı oturumunda alınan 18 no' lu karar ile Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü oluşturulmuştur.
 

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar ve kabul edilen yeni yönetmelikler çerçevesinde, Bilimsel Araştırma Projelerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslarda değişikliklerin yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu çerçevede BAP Koordinasyon Birimi'nin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen ilk yönerge olan Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun Çalışma Yönergesi Ekim 2011 tarihinde Senato tarafından kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

 

Zaman içerisinde yapılan mevzuat değişikliklerine uyum sağlamak amacıyla birimimiz 14 Ekim 2020 tarihli Senato toplantısında alınan 1 numaralı karar gereği "Bursa Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi" hükümleri çerçevesinde görev yapmaktadır.

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİNİN AMACI

 

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PERSONELİ

 

Ad-Soyad                                    Görevi                         *Dahili Tel    e-posta

Prof. Dr. Mehmet CANSEV     BAP Koordinatörü     40054     ulubap@uludag.edu.tr
Emine ASLAN                      Birim Sorumlusu       40457     ekaratas@uludag.edu.tr
Eser USLU                           Proje Ofisi                40456     bilimar3@uludag.edu.tr
Elvan YILMAZ                      Harcama Ofisi           40458     bilimar3@uludag.edu.tr
Aylin ÜZEÇ                          Harcama Ofisi           40279     aylinuzec@uludag.edu.tr
Sevdiye ERİM                      Harcama Ofisi           40274     bilimar9@uludag.edu.tr
Zeynep TOKMAK KOÇ           Harcama Ofisi           40098     bilimar10@uludag.edu.tr
Deniz ÖZAY                         Harcama Ofisi           40454     denizozay@uludag.edu.tr
İbrahim BALMUMCU             Dış Kaynaklı Projeler  42978     balmumcu@uludag.edu.tr
Dilek AKALİ                         Dış Kaynaklı Projeler  40291     dilekakali@uludag.edu.tr


* Kurum dışından aramak için dâhili numaranın başına 29 sayısı eklenmelidir.

 

İletişim: 

Posta Adresi: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Görükle Kampüsü, 16059, Nilüfer/BURSA
Telefon: +90 224 294 0457 Fax: +90 224 294 0459
E-posta: bilimar3@uludag.edu.tr
Vergi Dairesi: Nilüfer Vergi No: 8880506423
BAPSİS

AVESİS

DAPSİS
 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [11-Kas-2020]

İçerik Görüntüleme : [4.015]