TÜBİTAK PROJELERİ
S.No PROJE ADI FAKÜLTE TÜRÜ GRUP BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
1 Translokatör Protein (TSPO) Genindeki rs6971 Sekans Varyantının Madde Kullanım Bozukluguna Baglı Psikoz ile Iliskisinin Arastırılması FEN-EDEBİYAT 1002 ARDEB 1.03.2024 1.03.2025
2 Panoramik Görüntülerde Kaynak Kamera Tanımlama için Yeni Bir PRNU Tabanlı Yöntem GEMLİK ASIM KOCABIYIK MYO 1002 ARDEB 1.03.2024 1.12.2024
3 Piezoelektrik Valf Tabanlı Alan Taramalı Çoklu Nozul Destekli Termoplastik Granül Beslemeli Yüksek Hızlı 3b Yazıcı MÜHENDİSLİK 1005 ARDEB 15.02.2024 15.08.2025
4 Sütçü İneklerde Zaman Ayarlı Tohumlaına Protokolu Başarısını Arttırmaya Yönelik Uygulamalar VETERİNER 1001 ARDEB 10.02.2024 10.02.2027
5 PETTLEP İmgeleme Tekniği İle Kombine Edilmiş Kalp Atım Hızı Değişkenliği Biofeedback Uygulamalarının Basketbolda Serbest Atış Performansına Etkisinin İncelenmesi SPOR BİLİMLERİ 1002 ARDEB 4.12.2023 4.12.2024
6 TGFß-İlişkili Metastatik Akciğer Kanseri Gelişiminde DUSP4 ve DUSP13'ün Rolünün Araştırılması VETERİNER 1001 ARDEB 15.11.2023 15.11.2025
7 Bifenazate Ve Abamectine Dirençli Yerel Bir Amblyseius Swirskii Popülasyonunda Direncin Kalıtımının Ve Detoksifikasyon Enzimlerinin Rolünün Belirlenmesi ZİRAAT 1002 ARDEB 15.11.2023 15.11.2024
8 Akciğer Kanserinde Nrf2 Ve Malik Enzimin Birlikte Hedeflenmesinin Oksidatif Stres Ve Hücre Canlılığı Üzerine Etkisinin Araştırılması VETERİNER 1002 ARDEB 15.11.2023 15.09.2024
9 Retinitis pigmentosa ile İlişkilendirilen Bir Protein Fosfatazın Siliyogenezdeki Rolünün Araştırılması TIP 1001 ARDEB 1.11.2023 1.11.2025
10 Konuşmacı Doğrulama Sistemlerine Yapılan Tekrar Oynatma Saldırılarının Tespitinde Kanal Dürtü Yanıtının Kestirimi Ve Derin Öğrenme Yöntemleri Ile Sınıflandırılması MÜHENDİSLİK 1001 ARDEB 1.11.2023 1.11.2025
11 Sıçanlarda Deneysel Periferik Sinir Hasarında Yağ Grefti ve Periton Kaynaklı Mast Hücresi Transplantasyonunun Sinir Rejenerasyonuna Etkisi VETERİNER 1002 ARDEB 1.11.2023 1.11.2024
12 R-Spondin Peptitlerini Sentezleyen Nöronlarda Beslenmeye Baglı Nöronal Aktivasyon
Varlıgının Immünohistokimyasal Olarak Arastırılması Ve Glutamaterjik Sistemin Bu
Aktivasyondaki Rolünün Histolojik Olarak Belirlenmesi
TIP 3501 ARDEB 20.10.2023 20.10.2025
13 Broyler Kümesi Iç Ortamında ve Laboratuvar Ölçeğinde Farklı Kimyasal Katkı Maddelerinin Altlığa Uygulanmasının NH3 ve Sera Gazları (CO2,CH4 Ve N2O) Emisyonlarının Azaltılması Üzerine Etkisinin Belirlenmesi ZİRAAT 1001 ARDEB 1.10.2023 1.10.2025
14 Fonksiyonel Bitkisel Bazlı Ürünlerin Geliştirilmesi ZİRAAT 2244 BİDEB 1.09.2023 1.09.2031
15 Endüstrilerin Enerji Yönetimi Performansı Ve Çevre Performansının İyileştirilmesine Yönelik AR-GE Projesi MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 1.09.2023 1.09.2030
16 Farklı kalınlık ve malzemelerden oluşan Tailor Welded Blanks tipinde sac plakanın pres operasyonuna yönelik, dinamik operasyon kabiliyetine sahip pres kalıbı hidrolik dengeleyici sistem geliştirilmesi MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 1.09.2023 1.09.2031
17 24-28 kW gücündeki konvansiyonel kombilerde görev yapacak bakır eşanjörün akışkanlar mekaniği, ısı transferi, termodinamik ve üretim optimizasyonu odaklı hedefler çerçevesinde geliştirilmesi MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 1.09.2023 1.09.2031
18 Yerli Ve Yeni Izolat Bacillus Subtilis 168 E6-5 Proteaz Enzimi Ile Immunoglobulin G1 Tipi
Monoklonal Antikorların Kesilme Potansiyelinin Arastırılması Ve Diger Ticari Proteolitik
Enzimlerle Kıyaslanması
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1002 ARDEB 1.09.2023 1.04.2024
19 Bakteriyel P(3hb) Polimerlerinden Üretilen Tekstil Ürünlerinin Biyobozunurluklarının Arastırılması MÜHENDİSLİK 1002 ARDEB 25.07.2023 25.07.2024
20 Mikro-Çevrenin Üç Boyutlu Akciger Organotipik Tümör Modellerindeki Ilaç Yanıtlarına
Etkisinin Arastırılması
FEN -EDEBİYAT 1002 ARDEB 15.07.2023 15.01.2024
21 Metrobüs Gövde Karkasının Sonlu Elemanlar Analizi Yapılarak Hafifletilmesi MÜHENDİSLİK 1505 TEYDEB 1.06.2023 30.11.2024
22 Yapay Zeka Yöntemleri ile Ökzetik Enerji Sönümleyicilerin Geliştirilmesi ve Prototip Üretimi MÜHENDİSLİK 1505 TEYDEB 1.06.2023 31.05.2025
23 Mevsimlik Tarım İşçilerinin Barınma Alanlarının Tasarımı ve Organizasyonuna Yönelik Bit Destekli Bir Model Önerisi MİMARLIK 1001 ARDEB 1.06.2023 1.06.2025
24 Ölümden Yaşama Uzanan Yol: Anastazis Mekanizmasının Akciğer Kanserindeki Rolü ve Moleküler Biyobelirteçlerin Aydınlatılması FEN -EDEBİYAT 1001 ARDEB 1.06.2023 1.06.2026
25 Eritrosit Süspansiyonlarının Depolama Süresi ve Kosullarının Etkisiyle Salınan
Eksozomların T Lenfositler Üzerindeki Etkileri
TIP 3501 ARDEB 1.06.2023 1.06.2026
26 Triozfosfat Izomeraz Enziminin Meme Kanserinde Iliskili Mekanizmalarının Belirlenmesi FEN -EDEBİYAT 1002 ARDEB 15.05.2023 15.11.2023
27 Geri Dönüşüm PET Matrisli, Doğal ve Yüksek Mukavemetli Elyaf Takviyeli Karma İpliklerden Dokunmuş, Çok Katmanlı Organik Plakalar Geliştirilmesi, Batarya Kutusu Üretimi ve Testleri MÜHENDİSLİK 1505 TEYDEB 1.05.2023 30.04.2025
28 Yaş Meyve ve Sebzelerde Kimyasal Kirlilik Risklerinin Belirlenmesi ve Bunların Tespitine Dayalı Kontrol ve Analiz Yöntemlerinin Geliştirilmesi ZİRAAT 2244 BİDEB 1.05.2023 1.05.2030
29 Sığır Ytiştiriciliğinde Sorun Oluşturan Bazı Beslenme,Metafolik- Enfeksiyöz Hastalıklar ile Paraziter İnvazyonlara Karşı Yerli ve Milli İlaç ve Benzerlerinin Geliştirilmesi VETERİNER 2244 BİDEB 1.05.2023 1.05.2030
30 P3H2 Gen Eksikliğinin Podosit Hücresinde Meydana Getirdiği Stres Yolaklarının Araştırılması TIP 2218 BİDEB 1.05.2023 1.05.2025
31 Enginarda Esmerlesmeye Neden Olan Polifenol Oksidaz (Ppo) Genlerinin Karakterize
Edilmesi Ve Ifade Düzeylerinin Belirlenmesi
ZİRAAT 1002 ARDEB 1.05.2023 1.05.2024
32 Sürücü Koltukları Için Tasarlanmıs Adaptif Bir Negatif Rijitlik Mekanizmasının Deneysel
Olarak Incelenmesi
MÜHENDİSLİK 1002 ARDEB 1.05.2023 1.10.2023
33 Tekstil Ön Terbiye Proseslerinde Sürdürülebilir Nanobubble Teknolojisinin
Kullanılmasının Ekolojik Ve Ekonomik Etkilerinin Incelenmesi
MÜHENDİSLİK 1001 ARDEB 15.04.2023 15.01.2025
34 Diyabetli Ratlarda Deneysel Yara Iyileşmesinde Farklı Nano Ozon  Kullanımının Epitelyal-Mezenkimal Geçiş (Emt) Üzerine Etkileri VETERİNER 1002 ARDEB 15.04.2023 15.04.2024
35 Yasam Döngüsü Analiz Yazılımı Kullanılarak Elektrikli Aracın Karbon Döngü Analizinin
Hesaplanması
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1002 ARDEB 15.04.2023 15.02.2024
36 Su Azaltıcı Özelliğe Sahip, Verimli ve Puzolanli Bağlayıcı Sistemler ile Uyumlu Öğütme Kolaylaştırıcı Katkı Geliştirilmesi MÜHENDİSLİK 1001 ARDEB 1.04.2023 1.04.2026
37 Peyzaj Tasarımları için Türkiye?De Bulunan Doğal ve Antropojen Nerium Oleander L. (Zakkum) Genotiplerinin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu ZİRAAT 1001 ARDEB 1.03.2023 1.09.2025
38 Yapay Seleksiyonla Bifenazate ve Abamectin Karısımı Bir Akarisitle Direnç Kazandırılan
Yerel Bir Amblyseius Swirskii Popülasyonunun Hayat Tablosu ve Avlanma Kapasitesi
Parametrelerinin Incelenmesi
ZİRAAT 1002 ARDEB 1.03.2023 1.03.2024
39 Selüloz Esaslı Kumaşların Su Iticilik Özelliklerinin Objektif Olarak Değerlendirilmesi Için Yeni Bir Yöntem Geliştirilmesi MÜHENDİSLİK 1002 ARDEB 1.03.2023 1.03.2024
41 Erken Çocuklukta Sürdürülebilir Sosyal Duygusal İyi Oluşu Desteklemek İçin Bir Model Önerisi: Duygu Dostu Anaokulları EĞİTİM  1001 ARDEB 15.12.2022 15.04.2025
42 Encorafenib Dirençli Malign Melanom Kök Hücrelerinde Eksozomal miRNA'ların Araştırılarak Encorafenib+Pimasertib ve Curcumin Kombinasyonlarının BRAF İnhibitör Direnç Mekanizması Üzerindeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1002 ARDEB 15.12.2022 15.06.2023
43 Elektrikli Taşıtlar İçin Batarya Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Platformu (BATEG) MÜHENDİSLİK 1004 ARDEB 1.12.2022 1.12.2026
44 Katılım Bankalarının Ve Geleneksel Bankaların Risk Alma Tutumlarının Geleneksel Ve Davranışsal Finans Perspektifinden Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği İ.İ.B.F 1001 ARDEB 15.11.2022 15.05.2024
45 Akvaryum Balıklarında Hastalık Olusturan Aeromonas Spp. Pseudomonas Spp. Vibrio
Spp. Ve Mycobacterium Spp. Etkenlerinin Hızlı Teshisi Amacıyla Qpcr Prob Dizaynı,
Spesifitesi Ve Sensivitesinin Belirlenmesi
VETERİNER 3501 ARDEB 15.11.2022 15.11.2024
46 Görüntü Işleme İle Çiçek Tripsi, Frankliniella Occidentalis (Thripidae:Thysanoptera) Zararının Tespiti ve Mücadelesi Için Entomopatojen Nematodların Robotik Sistem ile Uygulanması ZİRAAT 1001 ARDEB 1.11.2022 1.11.2025
47 Bal Arısından (Apis Mellifera L.) Biyoaktivite Rehberli Biyomolekül İzolasyonu ve Sirtuin Enzimleri Üzerindeki Düzenleyici Mekanizmalarının Rna Seq Yöntemi ile Araştırılması FEN -EDEBİYAT 1001 ARDEB 15.10.2022 15.10.2025
48 Broyler Tavuklarda Farklı Besin Maddeleri Veya Etken Maddelerin Karışımlarıyla İnovo Beslemenin Performans Ve Bağırsak Sağlığı Yönünden İncelenmesi Ve Belirlenen Etkin Karışımın Humoral İmmun Yanıta Etkilerinin Araştırılması VETERİNER 1001 ARDEB 15.10.2022 15.10.2024
49 KAPLAMA TEKNİKLERİ YARDIMIYLA SÜPER EMİCİ POLİMERLERLE YÜKSEK SIVI EMME KAPASİTESİNE SAHİP YÜZEYLERİN GELİŞTİRİLMESİ MÜHENDİSLİK 1505 TEYDEB 1.10.2022 31.05.2024
50 MEŞE MANTARI KATKILI FONKSİYONEL POLİESTER İPLİK ÜRETİMİ MÜHENDİSLİK 1505 TEYDEB 1.09.2022 31.08.2024
51 Metalurjik Atıklardan Çok Katmanlı Radar Emici Malzeme Tasarımı ve Üretim MÜHENDİSLİK 1001 ARDEB 1.08.2022 1.08.2024
52 Türkiye'de Taskınları Olusturan Mekanizmaların ve Taskın Tehlikenin Alansal ve Zamansal Dinamiklerinin Ortaya Çıkarılması FEN -EDEBİYAT 3501 ARDEB 1.05.2022 1.05.2024
53 Elektrikli ve Hibrit Araçlarda Menzil Artışı İçin Açtırılmış ve Termoplastik Matrise Göre Uyumlaştırılmış Elyaf Takviyeli Termoplastik Kompozit, Dövme Çelik Malzemeye İkame Çeki Kolu Geliştirilmesi MÜHENDİSLİK 1505 TEYDEB 1.05.2022 1.05.2024
54 Aerosol ve Damlacık Temas Riskini Azaltan Yenilikçi Kişisel Koruyucu Donanım: Biyobozunur Burun Maskesi DİŞ HEKİMLİĞİ 1005 ARDEB 15.04.2022 15.10.2023
55 Pankreatik Duktal Adenokarsinom Hücrelerinde 6-Fosfofrukto-2-Kinaz/Fruktoz-2,6-Bisfosfataz-2 ile Sentetik Letal Etkileşim Gösteren Metabolik Genlerin Belirlenmesi VETERİNER 1001 ARDEB 15.04.2022 15.10.2024
56 Gökkuşağı Alabalığı (Onchorhynchus Mykiss) Işletmelerinde Görülen Bakteriyel Hastalıklara Yönelik; Maldi-Tof Ms Yerel Veri Kütüphanesi Oluşturulması, Türe Özgü Epidemiyolojik Eşik Değerlerinin (Cut-Off) Belirlenmesi ile Akılcı Antimikrobiyal Kullanımı ve Inaktif Aşıların Geliştirilmesi VETERİNER 1001 ARDEB 15.03.2022 15.03.2025
57 Atmosferik Poliklorlu Dibenzo-P-Dioksinler ve Poliklorlu Dibenzo-Furanların (Pcdds/Pcdfs) Dış Ortam Hava Konsantrasyonları, Gaz/Partikül Dağılımları, Çökelme Akıları ve Zamana Bağlı Değişimlerinin Belirlenmesi MÜHENDİSLİK 1001 ARDEB 15.03.2022 15.03.2025
58 Eklemeli İmalata Yönelik Yerli ve Özgün Tasarım, Malzeme, Üretim ve Tezgah Teknolojilerinin Geliştirilmesi MÜHENDİSLİK SAYEM TEYDEB 1.03.2022 28.02.2025
59 Glioblastoma Tedavisinde Kombin Ilaç Yüklü Katmanlı Nanolif Yüzeylerin Tasarımı ve Kullanılabilirliginin Analizi TIP 1001 ARDEB 1.12.2021 1.12.2024
60 Akciğer Kanserinde Kras Ve p53 Ko-Mutasyonuna Bağlı Gelişen Anti-Pd-L1 Direncinin Belirlenmesine Yönelik Moleküler Gen Biyobelirteçlerin Belirlenmesi FEN -EDEBİYAT 1001 ARDEB 1.12.2021 1.12.2024
61 Kenevir Terbiyesinde Yenilikçi Ve Çevre Dostu Yöntem Geliştirilmesi MÜHENDİSLİK 1001 ARDEB 1.11.2021 1.05.2023
62 Dokunsal Ve Vücut Hareketi Konfor Özelliklerine Sahip Doğal Lif Karişimli Denim Kumaşlarin Geliştirilmesi MÜHENDİSLİK 1505 TEYDEB 1.10.2021 30.06.2023
63 Pes, Pamuk  Ve Pes-Pamuk Karişim Kumaşlarin Yanma Davranişinin Geciktirilmesinde Sürdürülebilir Fonksiyonel Polimerlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu FEN -EDEBİYAT 1505 TEYDEB 1.10.2021 31.08.2023
64 Konuma Özgün Gübreleme İçin Veriye Dayalı Platform TEKNİK BİLİMLER 1071 HORİZON 1.03.2021 1.03.2024
65 Tavukçuluk İşletmelerinden Salınan Kirletici Gazların Fotobiyoreaktör Sistemi ile Azaltılması ZİRAAT 1001 ARDEB 15.02.2021 15.02.2024
66 Sığırlar için Kombine Escherichia coli, Rotavirus ve Coronavirus Aşısı Geliştirilmesi VETERİNER 1007 ARDEB 1.02.2021 1.02.2024
67 Elektrikli Araçlara Yönelik Elektrik Motoru Soğutma Sistemi Ve HVAC Donanımından Oluşan Platform Tasarım Geliştirilmesi MÜHENDİSLİK 1505 TEYDEB 1.12.2020 30.11.2022
68   Türk Hibrit Entomopatojen Nematod Heterorhabditis Bacteriophora Hbh Irkının In Vitro Sıvı Kültürde Üretim Tekniklerinin Optimizasyonu Ve Üretim Sonrası Kalite Kontrolü ZİRAAT 1001 ARDEB 15.07.2020 15.07.2023
69 Taşınım- Işıma Kombin Epişirme Fonksiyonlu Endüstriyel Fırını Pişirme Kalitesi Hızı Ve Enerji Verimliliği Kriterleri Çerçevesinde Geliştirilmesi MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 15.07.2020 15.07.2028
70 Saç Metal Kalıplarının Tasarımı, İmalatı Ve Kullanılmasında Yenilikçi Teknolojilerin Uygulanması MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 15.07.2020 15.07.2028
71 Yeni Nesil Araçlar İçin Yüksek Performanslı ve Güvenli Hava Körükleri Geliştirilmesi MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 15.07.2020 15.07.2027
72 Plastik Enjeksiyon Parça Tasarım Ve Üretiminde Yapay Zeka Tabanlı Yazılım Ve Donanımlar Geliştirerek Gerçek Zamanlı Takip Ve Kontrol Parça Ve Mekanik Özellikleri Ve İmalat Süreçlerini Optimizasyonu MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 15.07.2020 15.07.2027
73 Hafif Sivil Hava Taşıtları Ve Alt Sistemlerinin Geliştirilmesi MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 15.07.2020 15.07.2028
74 Bursa Uludağ Üniversitesi ile Bursa Teknoloji Koordinasyon ve AR-GE Merkezi (BUTEKOM) A.Ş. İşbirliği ile Tekstil, Teknik Tekstiller ve Kompozit Malzemeler Alanlarında Sanayi Doktora Projesi TEKNİK BİLİMLER 2244 BİDEB 15.07.2020 15.07.2028
75 Lazerin Malzemelerin Bağlama Ve Yüzey İşlemlerinde Kullanım Teorisi Ve Uygulamaları MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 15.07.2020 15.07.2028
76 Bursa Uludağ Üniversitesi ile Bursa Teknoloji Koordinasyon ve AR-GE Merkezi (BUTEKOM) A.Ş. İşbirliği ile Tekstilde ve Kompozit Malzemelerde Sürdürülebilirlik Alanlarında Sanayi Doktora Projesi MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 15.07.2020 15.07.2028
77  Havlı kumaşların üretiminde optimizasyon ve çevresel etkinin minimizasyonu MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 15.07.2020 15.07.2028
78 Tekstilde Endüstri 4.0 Uygulamaları İle Akıllı Fabrika Ve Akıllı Ürün Dönüşüm Süreci Tasarımı MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 15.07.2020 15.07.2028
79 Küresel Ölçekte Rekabetçi Ve Yüksek Kaliteli Vasıflı Çeliklerin Üretim Süreçlerinin Geliştirilmesi MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 15.07.2020 15.07.2028
80 Seramik Mekan:Seramiğin Somut Ve Somut Olmayan Küresel Mirasın Araştırılması İle Çağdaş Mekan Tasarımı İçin Yenilikçi Yaklaşımlar Geliştirilmesi MİMARLIK 2244 BİDEB 15.07.2020 15.07.2027
81 Döküm Sektörünün Geleceğine Yönelik Çözümler Geliştirilmesi MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 15.07.2020 15.07.2028
82 Ermaksan Ve Bursa Uludağ Üniversitesi Arasındaki Yüksek Teknoloji Odaklı Sanayi Doktora Projesi MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 15.07.2020 15.07.2028
83 Yeni Nesil
Elektrikli Araçlar Odaklı 2244 Doktora Programı
MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 15.07.2020 15.07.2028
84 Geleceğin Araçlarına Yönelik Yenilikçi Otomotiv Teknolojileri Geliştirilmesi MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 15.07.2020 15.07.2027
85 Otomotiv Sektöründe Enjeksiyon Presle Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 15.07.2020 15.07.2027
86 Elektrikli Araç Platformları İçin Alüminyum Ekstrüzyon Prosesi Kullanılarak Batarya Taşıyıcı Geliştirilmesi Ve Üretimi MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 15.07.2020 15.07.2028
87 Bursa Uludağ Üniversitesi Tyh Ulusalararası Pazarlama A Ş Doktora Programı MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 15.07.2020 15.07.2028
88 Bursa Uludağ Üniversitesi Barutçu Tekstil San Tic. A Ş Doktora Programı MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 15.07.2020 15.07.2028
89 Karadeniz ve Azak Denizi'nin Dalga Spektrumları İklimi MÜHENDİSLİK 2532 UİDB 15.06.2020 15.06.2023
90 Melanom Antijenlerine Spesifik T Hücresi Reseptörleri ile Modifiye Edilen Doğal Öldürücü Hücrelerin Kanser Aşısı Olarak Geliştirilmesi TIP 1003 ARDEB 15.02.2020 15.02.2023
91 Domates Pas Akarı Aculops Lycopersici (Massee), (Acarina: Eriophyidae)?Ye Karşı Kullanılma Potansiyeli Olan Farklı Phytoseiid Türlerinin Etkinliğine Domates Çeşit Farklılıklarının Etkisi ZİRAAT 1001 ARDEB 1.02.2020 1.02.2023
92 Bovine Viral Diyare Virusuna Karşı Yerel Suşlarla Aşı Geliştirilmesi VETERİNER 1001 ARDEB 1.11.2019 1.11.2022
93 Nano Alfa-Sepiyolitin Biyouyumluluk Özellikleri Ile Antikanser Ve Radyobiyolojik Etkilerinin In Vitro Test Yöntemleri Kullanılarak Araştırılması FEN -EDEBİYAT 1001 ARDEB 15.03.2019 15.03.2021
94 Bursa Uludağ Üniversitesi - TUSAŞ Sanayi Doktora Programı MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 19.02.2019 15.05.2027
95 Geleceğin Otomobilleri İçin Rekabetçi Tasarım Ve Malzeme Geliştirme Girdilerinin İleri Teknoloji Uygulamaları İle Geliştirilmesi MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 17.02.2019 15.02.2027
96 Havacılık ve Otomotiv Komponentlerinin Katmanlı İmalat Teknolojisi ile Üretilmesi MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 16.02.2019 15.02.2026
97 Endüstriyel Gerçek Zamanlı Akıllı Kontrol Sistemlerinin Geliştirilmesi MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 16.02.2019 15.02.2026
98 Teknik Tekstillerde Kullanılmak Üzere Yüksek Performanslı İplik Geliştirilmesi MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 15.02.2019 15.02.2026
99 Biyopolimerlerin Sentezi Ve Fonksiyonel Lif Çekiminin Sağlanması MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 15.02.2019 15.02.2026
100 Binek ve Hafif ticari Araçlarda Çevreye Duyarlı, Hafif Ve Yüksek Performanslı İkame Kompozit Parça Tasarımı Ve Üretim Proseslerinin Geliştirilmesi MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 15.02.2019 15.02.2026
101 Geleneksel Fermente Ürünlerin Mikrobiotalarının Araştırılması ve Ürün Geliştirilmesi ZİRAAT 2244 BİDEB 15.02.2019 15.02.2027
102 Gaz Türbinli Motor Teknolojilerinin Geliştirilmesi MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 15.02.2019 15.02.2027
103 Yenilikçi Plastik Titreşim Kaynak Makinesi Ve Mekanik Jiroskop Sistemlerinin Geliştirilmesi MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 15.02.2019 15.02.2027
104 Bütünleşik Sistemlerin ve Kontrol Ünitelerinin Tasarlanması MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 15.02.2019 15.02.2027
105 Ticari Araçlar için Yenilikçi Koltuk ve Alt Komponentlerin Tasarımı, Modellenmesi ve Üretilebilirliği MÜHENDİSLİK 2244 BİDEB 15.02.2019 15.02.2027

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [06-Mar-2024 12:24]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [06-Mar-2024 12:51]

İçerik Görüntüleme : [327]