BURSLAR
 
15 Ocak 2024 |  15:30

BAP VE TÜBİTAK PROJELERİNDE BURS SÜREÇLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Üniversitemizde projeler kapsamında ödenek alan bursiyerlerin burs ödemeleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda bildirilmiştir.

1) BURSİYERİN SGK GİRİŞİNİN YAPILMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

Bursiyerlere ait SGK girişlerinin yapılması için gerekli evraklar sadece bir kereliğine ilk bursiyer girişi yapıldığı sırada yasal süreçlerin oluşabileceği durumu için ıslak imzalı ve elden BAP Birimine teslim edilmelidir. Bursiyerlere ait SGK girişleri ile ilgili işlemler aşağıdaki gibidir.

a) BAP projelerinde görev alacak olan bursiyerlerin SGK giriş işlemleri ile ilgili belgeler, BAP Uygulama Esasları Kılavuzunda ilgili projelerin açıklamaları kısmında belirtilmiştir. SGK girişi ile ilgili evraklar BAP birimine ıslak imzalı olarak elden ulaştırılmalıdır.

b) TÜBİTAK projelerinde ise, TÜBİTAK tarafından ödenekleri aktarılan projelerde, bursiyerin SGK girişinin yapılabilmesi için aşağıdaki belgeler hazırlanıp, BAP Birimine ıslak imzalı olarak elden ulaştırılmalıdır.

1) TÜBİTAK Bursiyer Bilgi Formu ve Taahhütname

2) TÜBİTAK Projeleri Bursiyer SGK Bilgi Formu (FR2.1.2_30)

3) Öğrenci Belgesi

4) Müstahaklık Belgesi

5) Kimlik Fotokopisi

2)  BURS ÖDEMELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Hem BAP hem de TÜBİTAK bursiyerleri için burs ödemelerine esas tüm belgeler, burs ödemesi yapılacak ayın 1’i ile 5’i arasında BAP Birimi’ne elektronik ortamda ulaştırılmalıdır. BAP ve TÜBİTAK bursiyerleri için burs ödemelerine ilişkin süreçler aşağıdaki gibidir:

   a. BAP projelerinden burs alan öğrenciler için evraklar BAPSİS’e yüklenerek birimimize iletilmelidir. BAP Birimi tarafından kullanılmakta olan “Bursiyer Bilgi Formu (FR2.1.2_21)” yeniden düzenlenmiştir. Bursiyer bilgi formuna öğrencinin güncel kimlik bilgilerini içeren kimlik kartının ön ve arka yüzünün görüntüsü eklenmeli ve formda istenen diğer bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Boş bırakılan yerleri eksiksiz olarak doldurulan “Bursiyer Bilgi Formu (FR2.1.2_21)”nun ilgili bölümleri bursiyer ve yürütücü tarafından mavi renkli kalem ile imzaladıktan sonra, form taranarak ekleri (e-devlet üzerinden oluşturulmuş müstahaklık belgesi ve e-devlet üzerinden oluşturulmuş güncel tarihli öğrenci belgesi) ile birlikte BABSİS’e yüklenmelidir.

b. TÜBİTAK projelerinden burs alan öğrenciler için “TÜBİTAK Bursiyer Formu” bursiyer@uludag.edu.tr e-posta adresine proje yürütücüsünün kurumsal e-posta adresi ile ve konu bölümüne proje numarası ve bursiyer öğrencinin Adı Soyadı (Konu: 1234_A****_B****) yazılarak her bursiyer öğrenci için ayrı bir e-posta ile gönderilmelidir.

3) BURSİYERİN SGK ÇIKIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Projenin durdurulması veya bursiyerin çeşitli nedenlerle projeden ayrılması gibi değişikliklerde; hem BAP hem de TÜBİTAK projeleri için bursiyerin işten ayrıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde üniversitenin bu durumu SGK’ya bildirimde bulunması zorunludur. Bildirimde bulunulmaması durumunda işverene cezai müeyyide uygulanmaktadır. Bu nedenle, projenin durdurulması, bursiyerin projeden ayrılması vb. durumlar söz konusu olduğunda durumu bildiren dilekçenin, bursiyerin projeden ayrılmasına en geç 3 (üç) gün kala Proje Yürütücüsü ve bursiyer tarafından BAPSİS’te bulunan ilgili dilekçeler doldurularak BAP Birimine bildirilmesi gerekmektedir. Bu durum cezai yaptırımlar açısından önem arz etmektedir (Olumsuzluk durumunda Proje yürütücüsünden tahsis edilebilecek ceza tutarının alt limiti asgari ücret kadardır.) İlgili dilekçenin süresi içinde teslim edilmemesinden kaynaklanacak tüm sorumluluklar proje yürütücülerine aittir.  

4) İŞ KAZASI VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN BİLGİLER

Bursiyer ile ilgili bir iş kazası meydana gelmesi durumunda, bu iş kazasının işveren tarafından SGK’ya 3 (üç) iş günü içinde bildirilmesi zorunludur. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğünün web sayfasında bulunan “İş Kazası Bildirim Formu” (FR 3.10.3_01) proje yürütücüsü tarafından doldurularak iş kazası bildirim formunun olay günü veya en geç ertesi gün BAP Birimine elden teslim edilmesi gerekmektedir. İş Kazası Bildirim Formunun zamanında BAP Birimine teslim edilmemesi durumunda doğacak sorumluluk proje yürütücüsüne aittir.

5) SAĞLIK RAPORLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Hastalık veya kaza (kazanın mesai saati dışında olması, kaza raporunun sehven “iş kazası” olarak yazılması veya üniversitenin rapordan haberdar olmaması durumları da dahil olmak üzere) sebebiyle sağlık kuruluşlarınca bursiyerlere verilen raporların, rapor tarihinde veya en geç ertesi gün bursiyer veya yakını ya da proje yürütücüsü tarafından BAP Birimine elden yada e-posta ile iletilmesi gerekmektedir.

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 
 
09 Eylül 2023 |  20:37

 

Sayın Akademisyenimiz,
 
TÜBİTAK ve BAP bursiyeri öğrencilerinizin BUÜ BAP birimine burs aldıkları süre boyunca teslim edilmesi gereken evrakları ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır. BAP birimi tarafından kullanılmakta olan “Bursiyer Bilgi Formu (FR2.1.2_21)” yeniden düzenlenmiştir. Bursiyer bilgi formuna öğrencinizin güncel kimlik bilgilerini içeren kimlik kartının ön ve arka yüzünün görüntüsü eklenmeli ve formda istenen diğer bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Boş bırakılan yerleri eksiksiz olarak doldurduğunuz “Bursiyer Bilgi Formu”nun ilgili bölümleri bursiyeriniz ve tarafınızdan mavi renkli kalem ile imzaladıktan sonra, formu tarayarak ekleri (e-devletten alınmış müstehaklik belgesi ve e-devletten alınmış güncel tarihli öğrenci belgesi) ile birlikte BAP birimine;
Evraklar üzerinde tarih ve imza bilgilerinin eksiksiz olduğu mutlaka kontrol edilmelidir. TÜBİTAK bursiyerleri için tarafınızdan gönderilen e-posta, birim e-postasına ulaştığında otomatik bir bilgilendirme mesajı size iletilecektir. Birimimiz tarafından kontrolleri yapılan bursiyer evrakları dijital ortamda saklanacak, herhangi bir eksiklik olması durumunda tarafınıza e-posta ile birimimiz tarafından dönüş yapılacaktır. BAP idari ofise iletilecek bursiyer evrakları, dijital olarak arşivleneceği ve denetimlerde bu şekli ile kullanılacağı için mutlaka aşağıda belirtildiği şekilde numaralandırılmalı ve adlandırılmalıdır.  
 
Projenizin başarı ile sonuçlanması ve sonuçlarınızın alanınızın en iyi dergilerinde yayınlanması dileğiyle çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
 
 
BUÜ BAP Koordinatörlüğü   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BAP BURSİYERLERİ:
FR_2.1.2.21 Bursiyer Bilgi Formu
FR_2.1.2.21 Bursiyer Bilgi Formu (Örnek Form)
 
 
TÜBİTAK BURSİYERLERİ:
Lisans Öğrencisi Bursiyer Bilgi Formu
Lisansüstü Öğrenci Bursiyer Bilgi Formu
Doktora Sonrası Araştırmacı Bursiyer Bilgi Formu
BİDEB 2244 Bursiyer Bilgi Formu
 
Bilgilendirme Notu: 
TÜBİTAK Bursiyer Formlarının şekilsel olarak TÜBİTAK tarafından hazırlanan standart formatında herhangi bir değişiklik olmamıştır.  Ancak formların BAP Bursiyer Birimine teslim edilme şekli yukarıda anlatıldığı gibidir. İşlemler yukarıdaki adımları takip ederek gerçekleştirildiği takdirde, bütün bursiyerler için geçerli olmak üzere birimimize ıslak imzalı ve çıktı olarak herhangi bir evrak getirilmesine gerek yoktur.
 
 

 

Rev2

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [27-Ağu-2023 14:43]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [02-Şub-2024 22:06]

İçerik Görüntüleme : [4.914]