Erasmus+ Öğretmen Akademileri programı kapsamında "Müzik Öğretmeni Eğitimi Akademisi" (TEAM) projesi destek almaya hak kazandı
 Erasmus+ Öğretmen Akademileri programı kapsamında

Erasmus+ Öğretmen Akademileri programı kapsamında 1,5 milyon Avro ile finanse edilen TEAM  (The Teacher Education Academy for Music) projesi Avrupa'daki müzik öğretmeni eğitimini (MTE) ve okul müzik eğitimini (ME), müzik öğretmenlerinin profesyonelleşmesi, dijitalleşme, kültürlerarası öğrenme, gelecekte uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve sosyal uyum gibi güncel ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirmeyi amaçlamaktadır.

Erasmus+ Öğretmen Akademileri programı kapsamında destek gören 16 yeni projeden biri olan TEAM Projesi, okullarda müzik eğitimi ağını güçlendirecek ve müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda hareketliliği teşvik ederek müzik eğitimi için geleceğe yönelik materyaller sağlayacaktır. TEAM, Avrupa Okul Müzik Eğitimi Derneği (EAS) ile yakın işbirliği içinde çalışan, Avrupa çapında işbirliğine dayalı bir araştırma ve geliştirme ağıdır.

TEAM, Avrupa'da müzik eğitimi konusunun mevcut sorunlarını ele alarak uzun vadede Avrupa'da geniş bir müzik eğitimi ağı oluşturmayı hedeflemekte ve Avrupa müzik dernekleriyle kurulan yakın ilişki sayesinde proje sona erdikten sonra da etkisini sürdüreceğini garanti etmektedir.

Projede 11 Avrupa ülkesinden 15 ortak eğitim kurumu yer almaktadır.  Bunun yanı sıra 13 Avrupa ülkesinden ve müzikle ilgili Avrupa STK'larından oluşan çok sayıda “ilişkili ortak” (associate partner)  birlikte çalışacaktır.

Haziran 2023'ten Mayıs 2026'ya kadar sürecek olan TEAM Projesi Almanya’daki Potsdam Üniversitesi tarafından koordine edilmektedir. Proje’nin Türkiye ayağında Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ilişkili ortak olarak yer almakta ve bu ortaklık öğretim üyesi Prof. Dr. Sezen ÖZEKE tarafından koordine edilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için proje sayfası: www.teacher-academy-music.org

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı https://uludag.edu.tr/muzikegitabd

 

Haber: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [16-Kas-2023]

Haber Görüntüleme : [618]