ADEP destekli proje ile bakteri kaynaklı ishal etkenleri araştırılacak
 ADEP destekli proje ile bakteri kaynaklı ishal etkenleri araştırılacak

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) görev yapan Prof. Dr. Ayşegül Eyigör’ün yürütücülüğünü üstlendiği proje ile bakteriyel kaynaklı ishal etkeni olan campylobacterler incelenecek.

BUÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından Araştırma Üniversiteleri Destek Projesi (ADEP) kapsamında desteklenen TOA-2022-1138 projesinde insan, broyler ve sığır kaynaklı termofilik Campylobacter (C. jejuni, C. coli, C. lari ve C. upsaliensis) izolatlarının virulans gen profillerinin belirlenmesi hedefleniyor. BUÜ Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Eyigör’ün yürütücüsü olduğu proje ekibinde; BUÜ Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seran Temelli, doktora öğrencisi Ahmet Gökhan Coşkun, yüksek lisans öğrencisi Fatma Gürler ile Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gülhan Vardar Ünlü, Doç. Dr. Tuğba Kula Atik ve Dr. Öğr. Ü. Yener Özel yer alıyor.

ÖLÜMCÜL HASTALIKLARA SEBEP OLABİLİYOR

Çalışma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ayşegül Eyigör, dünya genelinde insanlarda en önemli ve en sık görülen bakteriyel kaynaklı ishal etkeni olan campylobacterlerin sağlıklı kanatlı hayvanlar ile sığır başta olmak üzere koyun, keçi ve birçok vahşi türlerde bulunabildiğini aktardı. Prof. Dr. Ayşegül Eyigör, insanlara bu hayvanlar ya da onlardan elde edilen hayvansal gıdalar aracılığı ile bulaşabilen campylobacter enfeksiyonunun genellikle hafif ishal ile seyrederken, kimi bireylerde şiddetli ve inatçı mide-barsak enfeksiyonlarına hatta kana karışarak ölüme neden olabilecek hastalıklara sebep olabildiğini vurguladı.

“Halk sağlığı açısından oldukça önemli bir zoonoz olan etken ile mücadele etmek ve koruma stratejileri geliştirmede, yukarıda bahsi geçen taşıyıcı hayvanlar ile insan kökenli campylobacterlerin örneklerde bulunma sıklıklarının belirlenmesi, taşıdıkları virulans (hastalık oluşturma derecesi) genlerinin değerlendirilmesi ve etkenlerin kaynak benzerliğinin saptanması önem arz etmektedir” açıklamasında bulunan Eyigör;

“Bu kapsamda insan kökenli izolatların eldesinde Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri yer almakta ve ishal şikayetiyle üniversite hastanesine başvuran hastalardan alınan kan ve dışkı örneklerinden izole edilen campylobacterler saklanmaktadır. Hayvan kökenli izolatların eldesinde ise ülkemizde özellikle Marmara bölgesinde sağlıklı olarak kesilen broyler ve sığır karkas ve dışkıları kullanılmaktadır” şeklinde konuştu.

“VARLIĞININ İZLENMESİNE DAİR HENÜZ BİR YAPTIRIM YOK”

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin aksine Türkiye’de Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği kapsamında hayvanlarda ve hayvansal gıdalarda Campylobacter varlığının izlenmesine yönelik bir yaptırımın henüz bulunmadığının altını çizen Prof. Dr. Ayşegül Eyigör, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Projeden elde edilen sonuçların, AB uyum süreci içerisinde ulusal mevzuata entegre edilmesi planlanan hayvansal gıdalarda Campylobacter izlemesi kriterleri ve çalışmaları açısından resmi otoriteye ve bilimsel kamuoyuna tarafsız veri sağlayacağını düşünüyoruz. Balıkesir Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliği ile süren bu proje, dünya genelinde özellikle COVID-19 pandemisinden sonra daha da önem kazanan ‘Tek Sağlık’ yaklaşımına önemli bir örnek teşkil etmektedir.”

Bursa Uludağ Üniversitesinde 8’i Mühendislik Fakültesi, 6’sı İlahiyat Fakültesi,  5’i Ziraat Fakültesi, 4’ü Fen ve Edebiyat Fakültesi ile Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Orhaneli Meslek Yüksekokulu’nda 1’er olmak üzere toplam 27 ADEP projesi yürütülmektedir.

Bursa Uludağ Üniversitesinde yürüyen ADEP projelerine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

                                        Haber: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [29-Eyl-2023]

Haber Görüntüleme : [672]