TÜBİTAK 4004 YEŞİL TARIMIN İNOVATİF ÖĞRETMENLERİ PROJESİ
 TÜBİTAK 4004 YEŞİL TARIMIN İNOVATİF ÖĞRETMENLERİ PROJESİ

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnovasyon Merkezi tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında hazırlanan “Yeşil Tarımın İnovatif Öğretmenleri” başlıklı proje destek almaya hak kazanmıştır. 24-25 Haziran 2024 tarihlerinde Fakültemizde yürütülen projenin amacı; öğretmenlerin tarladan sofraya sürdürülebilir tarım sistemleri ile yeşil inovasyon konularında bilgi, beceri ve anlayışlarını güçlendirerek bu konularda edindikleri deneyimleri öğrencilere etkili bir şekilde aktarabilmelerini sağlamaktır.

Projenin hedef kitlesi Bursa’da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki resmi okullarda farklı branşlarda görev yapan 45 öğretmendir.

Projede öğretmenlere sürdürülebilir tarım uygulamaları, organik tarım üretimi, kent bahçeciliği, gıda zincirinin her aşamasında kayıp ve israfı önlemek için geliştirilen teknolojiler ve yenilikçi uygulamalar gibi konularda farkındalık oluşturarak bilgi ve becerilerini artıracak aynı zamanda inovatif ve yeşil düşünce bakış açısıyla çevresel ve ekolojik sorunları çözmeye odaklanmak için eko-girişimcilik ve yeşil inovasyon hakkında bilinçlenmelerini sağlayacak eğitim, atölye uygulamaları ve teknik gezileri içeren 5 günlük eğitim programı uygulanmıştır.

Bu programın sonrasında katılımcı öğretmenler tarafından okullarda sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla öğrencilere yönelik etkinlik alanları oluşturulması sağlanacaktır. Böylece öğretmenlerin projede edinilen bilgi ve deneyimi öğrencilere aktarmalarıyla genç nesilleri bu kritik konularda bilinçli ve aktif bireyler olarak yetiştirmelerine katkı sağlanmış olacaktır.

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [01-Tem-2024]

Haber Görüntüleme : [149]