FAKÜLTEMİZE HOŞGELDİNİZ
 FAKÜLTEMİZE HOŞGELDİNİZ

2023-YKS SONUÇLARINA GÖRE FAKÜLTEMİZE

YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

 

FAKÜLTEMİZE  KAYIT YAPTIRMAYA HAK KAZANAN ÖRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ "E-DEVLET" ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR!

 

1) E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT

2023-YKS sonuçlarına göre Fakültemiz programlarına kayıt hakkı kazanan ve MEB tarafından Lise mezuniyet bilgileri e-devlet portalına sorunsuz aktarılan öğrenciler (2008 yılı öncesinde Lise mezuniyeti bulunanlarda sorunlar olabilmektedir) kayıt işlemlerini https://www.turkiye.gov.tr/  web sitesi e-devlet kapısı üzerinden, 28 Ağustos - 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında kendileri yapacaklardır. Kayıtlar e-devlet üzerinden yapılacaktır.

E-devlet şifresi almamış olan adaylar şifrelerini kimlik kartı/nüfus cüzdanlarının aslı ile bizzat PTT şubelerinden kayıtlardan önce temin etmeleri önerilir.

E-devlet şifresi ile kimlik doğrulamasını tamamlayan öğrenciler, e-devlet kayıtlarını https://www.turkiye.gov.tr/ web sayfasında “e-hizmetler” bölümünde “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında yer alan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden gerçekleştireceklerdir. Kayıt aşamaları sonrasında öğrencilerin karşısına e-devlet kayıt işleminin başarıyla gerçekleştiğine dair uyarı bildirimi çıkacaktır. Uyarı bildirimi alan öğrencilerin üniversiteye kayıtları yapılmış anlamı taşımaktadır.

Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösteren barkotlu çıktı alabileceklerdir. Bu belge öğrenci belgesi niteliğinde bir belge değildir. Üniversitemiz web sayfasında belirtilen Akademik Takvimde yer alan kayıt yenileme tarihlerinde ders seçim işlemlerini gerçekleştiren ve kesin kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, öğrenci belgelerini e-devlet üzerinden temin edebileceklerdir.

Fakültemize yeni kayıt olan öğrencilerin ders seçim işlemleri otomatik olarak yapılmamaktadır.  Kullanıcı Adı ve Şifresi ile Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden şahsen gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 Öğrenciler, öğrenci kimlik kartlarını eğitim-öğretim başladıktan Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosundan teslim alabileceklerdir.

 

E-devlet üzerinden kayıt yapan öğrencilerin kesin kayıt işlemleri, Üniversitemiz tarafından iki (2) iş günü içerisinde Öğrenci Otomasyon Sistemine yansıtılmaktadır. Öğrenciler kesin kayıt durumlarını Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden sorgulayabileceklerdir.

 

2) E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT HAKKI OLMADIĞI İÇİN ZORUNLU OLARAK FAKÜLTEMİZE GELEREK KAYIT YAPTIRACAK ADAY ÖĞRENCİLER!

Fakülteye kayıt hakkı kazanan ancak e-devlet üzerinden elektronik kayıt hakkı olmayan (Aşağıda durumları belirtilen öğrencilerle sınırlı olmak üzere) öğrenci adaylarının, 28 Ağustos 2023 – 01 Eylül 2023 tarihleri arasında YKS yerleştirme belgesinde belirtilen tarihte ve kayıt yerinde şahsen veya noterden vekâlet verecekleri kişiler aracılığı ile başvuru yapılması halinde Üniversitemiz yetkilileri tarafından kayıtları yapılacaktır.

Lise mezuniyet bilgileri e-devlete aktarılamayan adaylar (Lise diplomasının aslı, Mezun olunan Liseden veya ilgili Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak "İLGİLİ MAKAMA" mezuniyet yazısı veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile kesin kayıt)

 

 KKTC Uyruklu Öğrenciler için Kayıt Belgeleri (Elektronik kayıt yaptıramayacak adaylar)

 

3) KAYIT HAKKI KAZANDIKLARI HALDE KAYIT OLMAYA ENGEL DURUMLAR

Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç, Yükseköğretim Genel Kurul Kararı uyarınca, YKS Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda eşit seviyede örgün iki (önlisans-önlisans veya lisans/lisans) programa kayıt yaptıralamaz ve eğitime devam edilemez. Farklı bir yükseköğretim kurumunda kayıt yaptıracağı programla aynı seviyede kaydı bulunan adaylar, halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan kayıt tarihinden önce ilişiklerini kesmedikleri takdirde yerleştirildikleri yeni yükseköğretim programına kayıt işlemleri yapılamayacaktır.

*Aynı seviyede farklı bir yükseköğretim programında kaydı olmasına rağmen Fakültemize kayıt yaptıran adayların tespit edilmesi halinde kaydı silinecektir.

Lise mezuniyet durumları; MEB aracılığıyla e-devletten sorgulanamadığı için belirlenen kayıt tarihlerinde kayıt olmaya gelenlerden lise diploması/geçici mezuniyet belgesinin aslını ve fotokopisini teslim etmeyen öğrenci adayları kayıt yaptıramazlar.

 

4) E-DEVLETTEN KAYIT YAPAMADIĞI İÇİN FAKÜLTEMİZE KESİN KAYIT YAPTIRMAK ÜZERE GELECEK OLAN ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR!

Kayıt bürolarına sadece kayıt hakkı kazanan aday alınacak olup ailelerin girişine izin verilmeyecektir.

Kayıt işlemleri, kayıt takviminde belirtilen kayıt günü ve saatinde gerçekleştirilecektir. Kayıt tarihi ve yeri ile ilgili bilgiler adayların YKS yerleştirme sonuç belgelerinde de ayrıca yer almaktadır. Lise mezuniyetleri ile ilgili MEB sorgusu yapılamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı ve fotokopisi istenecektir.

 

5) YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YETERLİK/MUAFİYET SINAVI

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olmak isteyen veya İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı okumak isteyen tüm öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Seviye Tespit Sınavına girmek zorundadırlar.

Zorunlu ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Bölümleriyle İlgili Detaylı Bilgi için TIKLAYINIZ.

 

 6) BELGE İSTENİLEN PROGRAMLARA YERLEŞEN ADAYLARIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

Kayıt esnasında veya sonrasında Fakültemiz programlarına kayıt yaptıracak adaylar herhangi bir belge talep edilmeyecektir. Sadece lise mezuniyeti MEB aracılığıyla sorgulanamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı ve fotokopisi istenecektir.

 

7) ASKERLİK İŞLEMLERİ (ASAL)

         Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;

a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2024-YKS'ye başvurabilirler.),

c) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar,

2023-YKS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

 

8) MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ

- Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık eğitimi görecek olan veya Uludağ Üniversitesi Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesinin 9. maddesinden yararlanan öğrenciler hariç, Fakülteye ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin, ilk kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen on (10) iş günü içinde ilgili birime muafiyet için Yönergede belirtilen belgelerle birlikte dilekçeyle başvurmaları gerekmektedir. Bu öğrenciler, sonraki yarıyıl/yıllarda muafiyet talebi ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerine yönelik istekte bulunamazlar.

- Zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı ile ilgili yeterlik veya muafiyet sınavına giren ve 1. sınıfa başlayacak olan öğrenciler sınav sonuçları resmi olarak ilan edildiği tarihten itibaren on (10) iş günü içinde ilgili birime muafiyet için başvurmaları gerekir.

- Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık eğitimi görecek öğrenciler ise hazırlık sınıfını başarı ile tamamladıklarında eğitim-öğretim başlamadan onbeş (15) iş günü önce muafiyet talebinde bulunmaları gerekmektedir.

 

Muafiyet ve İntibak Formu için TIKLAYINIZ.

 

9) İZİNLİ AYRILMA (KAYIT DONDURMA) İŞLEMLERİ

Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince mazeretlerinden dolayı izinli ayrılmak isteyen öğrencilerin, nedenlerin açıklanması veya belgelenmesiyle birlikte, izinli sayılmak isteyen öğrencinin ilan edilen akademik takvimde belirtilen ders başlangıç tarihinden en az 10 iş günü öncesinde kayıtlı olduğu birime yazılı olarak başvurması zorunludur.

İzinli ayrılmak isteyen öğrencilere mazeretlerinden dolayı ilgili birim kurulu kararı ile öğrenimleri süresince toplam iki yarıyıl, öğrenim süreleri sekiz yarıyılı aşan lisans programları için toplam üç yarıyıl süre ile izin verilebilir ve bu süre öğrenim süresinden sayılmaz. İzinli sayılan öğrenci öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu yarıyılın sınavlarına giremez.

 

İzinli Ayrılma (Kayıt Dondurma) Talep Formu için TIKLAYINIZ.

 

10) KURUMSAL E-POSTA ADRESİNİN AÇILMASI

Fakültemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler https://parola.uludag.edu.tr adresine e-devlet kullanıcı adı ve şifresi ile girerek e-posta hesabını oluşturabilir. Bu kullanıcı bilgileri; Öğrenci Otomasyonu, Öğrenci E-Posta Hesabı ve UKEY sistemlerinde de geçerli olacaktır.

 

Üniversitemizde daha önce kaydı olan öğrenciler https://parola.uludag.edu.tr adresine e-devlet kullanıcı adı ve şifresi ile girdiklerinde aktif hesap bilgisi varsa görebilir, dilerse şifresini değiştirerek hesabını kullanabilir.

 

11)DERS KAYIT İŞLEMLERİ

Fakültemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrenciler ders seçim işlemlerini http://uludag.edu.tr/oidb sayfasında ilan edilen; 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde Öğrenci Otomasyon Sistemi üzerinden kendileri yapmaları gerekmektedir. Sistemsel olarak otomatik ders seçimi yapılmaz.

 

 

12) KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME İŞLEMLERİ

2023-YKS sonucunda Fakültemize yerleşen öğrencilerin ücret yatırmaları gerekmemektedir.

 

Akademik Takvim için TIKLAYINIZ.

 

*   E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT YAPAN ÖĞRENCİLERİN,

AYRICA Fakültemize KAYIT İÇİN GELMELERİNE, yukarıda belirtilen durumlar dışında HERHANGİ BİR EVRAK TESLİM ETMELERİNE GEREK BULUNMAMAKTADIR!

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [25-Ağu-2023]

Haber Görüntüleme : [938]