Sanat Tarihi Bölümü

       İnsanlığın başlangıcından günümüze kadar üretilmiş olan sanat eserlerini, kronolojik gelişme ve yöresel boyutlarıyla inceleyen uzmanları yetiştirmek amacıyla eğitim veren bir bilimdir. Bu bağlamda, Sanat Tarihçisi olacak bir kişiden, sanata ve sosyal bilimlere ilgili olmaları, ayrıca bu alanlara yatkın olmaları beklenir. Bir Sanat Tarihçisinin aldığı eğitimle birlikte estetik duygusu gelişen, sanata yönelen, ayrıntıların farkına varabilen, eleştirel yorum gücüne sahip bireyler haline gelmesi doğal bir sonuçtur. Objektif bir bakış açısıyla hem teknik hem de estetik anlamında değerlendirme yapabilmeleri aldığı eğitimin getirdiği bir beceridir. Sanat Tarihi eğitimi gören bir kişinin uyarıcılar arasındaki farkları algılayabilmesi, analitik düşünme gücü yüksek kişiler olmasını sağlamaktadır.