2021 Sayıştay Denetimine Esas Bilgi Formları

Sayıştay Başkanlığınca yürütülen 2021 Mali Yılı denetimi kapsamında Kurumumuzdan istenen verileri içerecek şekilde harcama birimleri tarafından doldurulacak tablo örnekleri aşağıdaki linklerde yer almaktadır.

Not: 

1- İlgili bilgi formlarının format ve düzeninde herhangi bir değişiklik, ekleme ve çıkarma yapılmamalıdır.

2-Tablolar doldurulurken oluşturulan “Harcama Talimatı/onay belgesinde” yer verilen hukuki dayanak ve gerçekleştirme usulü alanlarında yer alan bilgiler dikkate alınacaktır.   

3- Aboneliğe bağlı ödemeler, Devlet Malzeme Ofisinden yapılan alımlar ve ilan bedelleri ödemelerine ilişkin bilgilere tablolarda yer verilmeyecektir.    

4- Tablolarda yer alan “Alımın Gerçekleştiği Tarih” alanına fatura tarihi ; “Harcama Kodu” alanına harcamanın 4 üncü düzeyde ekonomik kodu yazılacaktır. (06.1.6.03, 03.2.1.01… vb) 

 

İLGİLİ TABLOLAR:

TABLO 1- İHALE BİLGİ FORMU

TABLO 2- YAPIM SÖZLEŞMELERİ BİLGİ FORMU 

TABLO 3- 22D YAPIM İŞLERİ BAKIM ONARIM BİLGİ FORMU

TABLO 4- 22D MAL HİZMET BİLGİ FORMU

TABLO 5- 22D DIŞINDAKİLER BİLGİ FORMU

TABLO 6- GELİR GETİRİCİ GAYRIMENKULLER BİLGİ FORMU

TABLO 7- ALACAK İCRA SÜRECİ BİLGİ FORMU

TABLO 8- YARGI SÜRECİ BİLGİ FORMU

TABLO 9- KİRALIK ARAÇ BİLGİ FORMU

TABLO 10- GEÇİCİ KABULÜ YAPILAN İŞLER BİLGİ FORMU

TABLO 11- ELEKTRİK NAKLİ KAPSAMINDAKİ TRAFOLAR BİLGİ FORMU

TABLO 17- BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONTROLLERİNİ DEĞERLENDİRME FORMU (BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI)

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [10-Eki-2021 17:49]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [10-Eki-2021 17:49]

Duyuru Görüntüleme : [1.590]