2022-2026 Dönemi BUÜ Stratejik Planı Kamuoyuyla Paylaşıldı
 2022-2026 Dönemi BUÜ Stratejik Planı Kamuoyuyla Paylaşıldı

Üniversitemizin 5 yıllık yol haritasının belirlendiği 2022-2026 Stratejik Plan Çalışması tamamlanarak  kamuoyu  ile paylaşılmıştır.

Bursa Uludağ Üniversitesi olarak yüklendiğimiz sorumlulukları yerine getirmek ve sahip olduğumuz hedeflerimize ulaşmak için bir yol haritası olarak hazırlanan 2022-2026 Dönemi Stratejik Planı, bilimsel araştırma kapasitemizin arttırılması, sahip olduğumuz girişimci ruh ile üniversite-sanayi iş birliğinin arttırılarak bilginin ekonomik değere dönüştürülmesi ve insan kaynağımızın zenginleştirilmesi temeline dayanmaktadır.   Stratejik Plan döneminin sonunda

çalışanlarımızın, öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve diğer paydaşlarımızın katkıları ile yürütülen faaliyetler neticesinde; üniversitemizin bilimsel, kültürel, beşeri ve fiziksel kaynak seviyesini arttırmak hedeflenmiştir.

2022-2026 Dönemi Stratejik Plan çalışmaları Araştırma Üniversitesi olmanın verdiği sorumluluk çerçevesinde sırasında Araştırma Üniversitesi odaklı olarak 5 farklı çalışma ekibi kurulmuş Eğitim-Öğretim alanında Prof. Dr. Salih Çepni, Araştırma alanında Prof. Dr. Mehmet Cansev, Girişimcilik alanında Prof. Dr Fatih Çavdur, Toplumsal Katkı alanında Prof. Dr. Funda Coşkun, Kurumsal Kapasite alanında Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz ve Prof. Dr. Tolga Demirbaş danışmanlığında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Koordinatörlüğünde geniş bir katılımcı kitlesinin katkıları ve Üst Yönetimimizin sınırsız desteği ile bir yılı aşkın süren yoğun çalışmalar sonucunda 4 Amaç 9 hedef ve bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak 38 göstergeden oluşan 2022-2026 Dönemi Stratejik Planı nihai halini almıştır.

Stratejik Planın tamamına ulaşmak için tıklayınız...

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Haberler Haber Arşiv

Haber Tarihi : [04-Oca-2022]

Haber Görüntüleme : [1.567]