Bursa Uludağ Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesinde Gerçekleşen Değişiklik

Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunun 14 Mart 2024 gün ve 2024-05 sayılı oturumunda görüşülerek alınan 2 nolu kararı uyarınca Bursa Uludağ Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesinin 11 nci maddesi birinci fıkrasının d bendinden sonra olacak şekilde aşağıdaki bent eklenmiştir:

"e) Birim Kalite Komisyonu, görev alanına giren KYS dokümantasyonu (form, kılavuz talimat vb.) ile ilgili yeni doküman, doküman değişikliği ve doküman iptali konularında Birim personelinden gelen talepleri değerlendirir; uygun görülen talepleri bağlı olduğu Birim yönetimi vasıtasıyla Kalite Koordinatörlüğüne UDOS üzerşnden gönderir." 

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [27-May-2024 08:11]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [27-May-2024 08:21]

Duyuru Görüntüleme : [57]