4.6 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR ANA SÜRECİ
Süreç Tanımı      
Doküman Kodu       Yayın Tarihi R.No Rev.Tarihi
Mediko-Sosyal ve Gençlik.Danış.Mer.Alt Süreci RIT-ST-SKD-01 15.12.2006 9 16.08.2011
Kültür Hizmetleri Alt Süreci RIT-ST-SKD-02 15.12.2006 12 05.03.2013
Spor Hizmetleri Alt Süreci RIT-ST-SKD-03 15.12.2006 8 16.08.2011
Beslenme Hizmetleri Alt Süreci RIT-ST-SKD-04 15.12.2006 11 26.04.2013
Sosyal Tesisler ve İşletme Hizmetleri Alt Süreci RIT-ST-SKD-05 15.12.2006 6 16.08.2011
Kreş ve Anaokulu Alt Süreci RIT-ST-SKD-06 15.12.2006 7 16.08.2011
Destek Hizmetleri Alt Süreci RIT-ST-SKD-07 15.12.2006 9 19.06.2012
Talimat      
       
Genel Temizlik Talimatı RIT-TA-SKD-01 15.12.2006 0  
Revir Bakım ve Sterilizasyon Talimatı RIT-TA-SKD-02 15.12.2006 0  
İlaç Deposu Bakım ve Kullanma Talimatı RIT-TA-SKD-03 15.12.2006 1 11.05.2007
Diş Ünitesi Bakım ve Sterilizasyon Talimatı RIT-TA-SKD-04 15.12.2006 2 17.08.2007
Etkinlik Alanı Kullanım Talimatı RIT-TA-SKD-05 15.12.2006 1 30.01.2007
Demirbaş Kullanım Talimatı RIT-TA-SKD-06 15.12.2006 0  
Sponsorluk İşlemleri Talimatı RIT-TA-SKD-07 15.12.2006 0  
Çim ve Toprak Futbol Sah.Bakım Talimatı RIT-TA-SKD-08 15.12.2006 0  
Tenis Kortlarının Bakım Talimatı RIT-TA-SKD-09 15.12.2006 1 30.01.2007
Spor Salonu Bakım Talimatı RIT-TA-SKD-10 15.12.2006 0  
Ücretsiz Yemek Yardımı Talimatı RIT-TA-SKD-11 15.12.2006 1 30.01.2007
Yemek Sip.Verme Haz.ve Sonuçl.Değer.Tal. RIT-TA-SKD-12 15.12.2006 1 30.01.2007
Haftalık Kart-Günlük Fiş Satış Talimatı RIT-TA-SKD-13 15.12.2006 1 30.01.2007
Oda Kullanım Talimatı                          RIT-TA-SKD-14 15.12.2006 1 06.02.2007
Çamaşır ve Ütü Odaları Kullanım Talimatı  RIT-TA-SKD-15 15.12.2006 1 06.02.2007
Televizyon Sal. Kul.Talimatı                       RIT-TA-SKD-16 15.12.2006 1 06.02.2007
Misafirhane Kullanım Talimatı                      RIT-TA-SKD-17 15.12.2006 1 06.02.2007
Okuma Salonu Kul. Talimatı                         RIT-TA-SKD-18 15.12.2006 1 06.02.2007
U.Ü.Yurtları Nöb.Mem. Görev Talimatı RIT-TA-SKD-19 15.12.2006 1 06.02.2007
Kreş ve Anaokuluna Başlama Talimatı RIT-TA-SKD-20 15.12.2006 0  
İlişik Kesme İşlemleri Talimatı RIT-TA-SKD-21 15.12.2006 0  
Kreş ve Anaokulu Temizlik Talimatı RIT-TA-SKD-22 15.12.2006 0  
Öğr.Yurtları Bilgisayar Odası Kullanım Talimatı RIT-TA-SKD-23 06.02.2007 0  
Spor Merkezi Bakım ve Kullanma Talimatı RIT-TA-SKD-24 01.05.2007 0  
Tıbbi Atık Talimatı RIT-TA-SKD-25 01.05.2007 0  
Kesici Delici Alet Talimatı RIT-TA-SKD-26 25.07.2007 0  
Form      
       
Diş Tedavi Kartı RIT-FR-SKD-01 15.12.2006 0  
Öğrenci Sağlık Kartı RIT-FR-SKD-02 15.12.2006 0  
Memur Sağlık Kartı RIT-FR-SKD-03 15.12.2006 0  
Demirbaş Malzeme Talep Formu RIT-FR-SKD-04 15.12.2006 0  
Etkinlik Proje Formu RIT-FR-SKD-05 15.12.2006 5 05.03.2013
Sponsorluk Formu RIT-FR-SKD-06 15.12.2006 0  
Sponsorluk Sözleşmesi RIT-FR-SKD-07 15.12.2006 0  
Tutanak 1 RIT-FR-SKD-08 15.12.2006 0  
Yayın Talep Formu RIT-FR-SKD-09 15.12.2006 0  
Üye Kayıt Formu RIT-FR-SKD-10 15.12.2006 2 05.10.2009
Çim Futbol Sahası Çalışma Programı RIT-FR-SKD-11 15.12.2006 0  
Toprak Saha Çalışma Programı RIT-FR-SKD-12 15.12.2006 0  
Kapalı Tenis Kortları Çalışma Programı RIT-FR-SKD-13 15.12.2006 0  
Personel İmza Listesi RIT-FR-SKD-14 15.12.2006 1 07.04.2009
Gönüllü Öğrenci Bilgi Formu RİT-FR-SKD-14 07.06.2012 0  
Spor Salonları Çalışma Programı RIT-FR-SKD-15 15.12.2006 0  
Talep Formu RIT-FR-SKD-16 15.12.2006 0  
Zimmet Tutanağı RIT-FR-SKD-17 15.12.2006 0  
Öğrenci Yemek Bursu Başvuru Formu RIT-FR-SKD-18 15.12.2006 2 15.09.2011
Vezne Teslim Listesi RIT-FR-SKD-19 15.12.2006 0  
Zimmet Tutanağı RIT-FR-SKD-20 15.12.2006 0  
Aylık Yemek Listesi RIT-FR-SKD-21 15.12.2006 0  
Bilanço RIT-FR-SKD-22 15.12.2006 0  
Muayene Kabul Komisyonu Personel Tutanağı RIT-FR-SKD-23 15.12.2006 5 29.02.2012
Muayene Kabul Koms.Ücretli Öğr.Tutanağı RIT-FR-SKD-24 15.12.2006 3 15.12.2011
Muayene Kabul Koms.Ücretsiz Öğr.Tutanağı RIT-FR-SKD-25 15.12.2006 2 22.06.2009
Yemek Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi RIT-FR-SKD-26 15.12.2006    
Beslenme Hizmetleri Teknik Şartnamesi RIT-FR-SKD-27 15.12.2006 0  
Tutanak 2 RIT-FR-SKD-28 15.12.2006 0  
Yemek Dağıtım Hazırlık Formu RIT-FR-SKD-29 15.12.2006 0  
Yemek Dağıtım Sonuç Formu RIT-FR-SKD-30 15.12.2006 3 02.01.2012
Ücretsiz Yemek Yiyen Öğrenci Listesi RIT-FR-SKD-31 15.12.2006 0  
Ücretsiz Yemek Kartı Teslim Listesi RIT-FR-SKD-32 15.12.2006 1 14.10.2008
Yurt Bilgi Formu RIT-FR-SKD-33 15.12.2006 0  
Yurt İmza Çizelgesi RIT-FR-SKD-34 15.12.2006 0  
İzin Çizelgesi RIT-FR-SKD-35 15.12.2006 0  
Yurt Misafirhane Çizelgesi RIT-FR-SKD-36 15.12.2006 0  
Nöbet Takip Föyü RIT-FR-SKD-37 15.12.2006 0  
Taahhütname RIT-FR-SKD-38 15.12.2006 3 02.09.2016
Vukuat Raporu RIT-FR-SKD-39 15.12.2006 0  
Yurt Başvuru Formu RIT-FR-SKD-40 15.12.2006 5 24.06.2019
Yurt Ziyaretçi Formu RIT-FR-SKD-41 15.12.2006 0  
Öğrenci Bilgi Formu RIT-FR-SKD-42 15.12.2006 0  
AGTE RIT-FR-SKD-43 15.12.2006 0  
Aile Katılım Formu RIT-FR-SKD-44 15.12.2006 1 13.04.2009
Anaokulu Grubu Bilgi Formu RIT-FR-SKD-45 15.12.2006 0  
Kreş Grubu Bilgi Formu RIT-FR-SKD-46 15.12.2006 0  
Başvuru Formu RIT-FR-SKD-47 15.12.2006 0  
Durum Değerlendirme Raporu RIT-FR-SKD-48 15.12.2006 0  
Gezi Planı RIT-FR-SKD-49 15.12.2006 0  
Görüşme Formu RIT-FR-SKD-50 15.12.2006 0  
Görüşmeye Çağrı Yazısı RIT-FR-SKD-51 15.12.2006 0  
Sosyal Etkinliklere Katılım İzin Formu RIT-FR-SKD-52 15.12.2006 0  
Kayıt ve künye Defteri RIT-FR-SKD-53 15.12.2006 0  
Taahhütname RIT-FR-SKD-54 15.12.2006 0  
Kreş ve Anaokulu Ziyaretçi Kayıt Defteri RIT-FR-SKD-55 15.12.2006 0  
Öğrenci Yoklama Defteri RIT-FR-SKD-56 15.12.2006 0  
Çocuğun Sağlık Durumu RIT-FR-SKD-57 15.12.2006 0  
Çocuğun Yuvadaki İlk Gün Formu RIT-FR-SKD-58 15.12.2006 0  
Çocuk Teslim Belgesi RIT-FR-SKD-59 15.12.2006 0  
Malzeme İhtiyaç Pusulası RIT-FR-SKD-60 15.12.2006 0  
Muayene Kabul Raporu RIT-FR-SKD-61 15.12.2006 0  
Zimmet Çizelgesi RIT-FR-SKD-62 15.12.2006 0  
Sözleşmeli Personel Bilgi Formu RIT-FR-SKD-63 15.12.2006 2 26.03.2008
Personel İmza Çizelgesi RIT-FR-SKD-64 15.12.2006 1 26.03.2008
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğr.Sözleşme Formu RIT-FR-SKD-65 15.12.2006 1 26.03.2008
Kısmi Zam. Çalışan Öğrenci Başvuru Formu RIT-FR-SKD-66 15.12.2006 0  
Sözleşmeli Pers. Bilgi Güncelleme Formu RIT-FR-SKD-67 15.12.2006    
Sözleşmeli Personel İzin Dilekçesi RIT-FR-SKD-68 15.12.2006 1 16.06.2008
İşçi Sözleşmesi RIT-FR-SKD-69 15.12.2006    
Tıbbi Anamnez Formu RIT-FR-SKD-70 05.02.2007    
Sağlıklı Raporu RIT-FR-SKD-71 05.02.2007    
Sporcu Sağlık Raporu RIT-FR-SKD-72 05.02.2007    
Öğrenci İstirahat Rapor RIT-FR-SKD-73 05.02.2007 0  
Revir Kayıt Defteri RIT-FR-SKD-74 05.02.2007    
Diş Poliklinik Kayıt Defteri RIT-FR-SKD-75 05.02.2007 0  
Genel Poliklinik Kayıt Defteri RIT-FR-SKD-76 05.02.2007    
Sevk Kağıdı RIT-FR-SKD-77 05.02.2007 0  
Diş Sevk Kağıdı RIT-FR-SKD-78 05.02.2007 1  
Sağlık Karnesi Taahhütnamesi RIT-FR-SKD-79 05.02.2007    
Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Formu RIT-FR-SKD-80 05.02.2007    
İlişik Kesme Belgesi RIT-FR-SKD-81 05.02.2007 4 01.07.2010
Diğer Üniversiterin Yabancı Uyruklu Öğrecilerin Sevk Kağıdı Taahhütnamesi RIT-FR-SKD-82 05.02.2007 0  
Öğrenci Yurdu Nöbetçi Memur Takip Formu RIT-FR-SKD-83 06.02.2007 0  
Arıza Bildirim Formu RIT-FR-SKD-84 06.02.2007 1 01.05.2007
Muay.Kab.Koms.Kreş ve An.Kahvaltı Tut. RIT-FR-SKD-85 06.03.2007 2 22.06.2009
Muay.Kab.Koms.Kreş ve An.Öğle Yem.Tut. RIT-FR-SKD-86 06.03.2007 2 22.06.2009
Spor Hizm.Ölçme Değer. Anket Formu RIT-FR-SKD-87 06.03.2007 0  
Üniv.Sp.Fedrs.Faal.Katılan U.Ü.Takımları RIT-FR-SKD-88 06.03.2007 0  
Mediko-Sos.ve PDM Değerlendirme Anketi RIT-FR-SKD-89 06.03.2007    
Yemek Hizmeti Ölç.Değ.Anket Formu RIT-FR-SKD-90 06.03.2007 4 16.11.2016
Kreş ve Anaokulu Veli Memnuniyet Anketi RIT-FR-SKD-91 06.03.2007    
Öğrenci Yurtları Öğrenci Memnuniyet Anketi RIT-FR-SKD-92 06.03.2007 1 30.01.2008
Destek Hizmetleri Giden Evrak Defteri RIT-FR-SKD-93 01.05.2007 0  
Destek Hizmetleri Gelen Evrak Defteri RIT-FR-SKD-94 01.05.2007 0  
Destek Hizmetleri Olur Defeteri RIT-FR-SKD-95 01.05.2007 0  
Destek Hizmetleri Sevk Kağıdı Kayıt Defteri RIT-FR-SKD-96 11.05.2007 0  
Destek Hizmt. Sağlık Karnesi Kayıt Defteri RIT-FR-SKD-97 11.05.2007 0  
Kreş ve Anokulu Kabul Tebligatı RIT-FR-SKD-98 11.05.2007 0  
Kreş ve Anaokulu İlaç Takip Defteri RIT-FR-SKD-99 11.05.2007 0  
Kreş ve Anaokulu Gelen Evrak Defteri RIT-FR-SKD-100 11.05.2007 0  
Kreş ve Anaokulu Giden Evrak Defteri RIT-FR-SKD-101 11.05.2007 0  
Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantaj Cetveli RIT-FR-SKD-102 11.05.2007 0  
Kontrole Tabi İlaç Kayıt Formu RIT-FR-SKD-103 11.05.2007 1 03.07.2007
İlaç Malzeme Sayı ve Miat Kontrol Formu RIT-FR-SKD-104 11.05.2007 0  
Günlük Yemek Kontrol Formu RIT-FR-SKD-105 11.05.2007 0  
Yemek Sıcaklıkları Kontrol Formu RIT-FR-SKD-106 11.05.2007    
İlaç Deposu Derece Kontrolü Formu RIT-FR-SKD-107 11.05.2007    
Şikayet Formu RIT-FR-SKD-108 03.07.2007 0  
Buzdolabı Derece Kontrol Formu RIT-FR-SKD-109 03.07.2007    
Diş Ünitesi Bak. ve Sterilizasyon Tal.Kont.For. RIT-FR-SKD-110 03.07.2007 0  
Revir Bakım ve Steriliz.Talimat Kontr.Formu RIT-FR-SKD-111 03.07.2007    
MSM Aylık/Yıllık İstatistik Formu RIT-FR-SKD-112 03.07.2007    
U.U. Öğrenci Yurtları Öneri Şikayet Formu RIT-FR-SKD-113 26.07.2007 0  
Öğretmen Seyir Defteri RIT-FR-SKD-114 08.08.2007 0  
Ünv. Sporları Fed. Faal. Takip Çizelgesi RIT-FR-SKD-115 13.08.2007 0  
Faaliyet Planı Gerç. Etk. Def. 200.../200... RIT-FR-SKD-116 15.08.2007 0  
Topluluk Kuruluş Başvuru Formu RIT-FR-SKD-117 15.08.2007 0  
Etkinlik Katılım Formu RIT-FR-SKD-118 15.08.2007 0  
Salonlar Tahsis Çizelgesi RIT-FR-SKD-119 15.08.2007 0  
Topluluk Genel Kurul Evrakları RIT-FR-SKD-120 15.08.2007 3 07.04.2011
Birlik Seçimleri Evrakları RIT-FR-SKD-121 15.08.2007 0  
Faaliyet Katılımcı Listesi RIT-FR-SKD-122 23.08.2007 0  
Kreş ve Anaokulu Boy-Kilo Takip Formu RIT-FR-SKD-123 23.08.2007 0  
Spor Müd. Çevre Bakım ve Onarım Formu RIT-FR-SKD-124 23.08.2007 0  
Tenis Kortları Bakım ve Onarım Formu RIT-FR-SKD-125 23.08.2007 0  
Spor Salonu Bakım ve Onarım Formu RIT-FR-SKD-126 23.08.2007 0  
Çim Saha Bakım ve Onarım Formu RIT-FR-SKD-127 23.08.2007 0  
Şube Kuruluş Başvuru Formu RIT-FR-SKD-128 23.08.2007 0  
Şube Başkanı Seçimi Evrakları RIT-FR-SKD-129 23.08.2007 0  
Sözleşmeli Personel Bilgi Formu RIT-FR-SKD-130 23.08.2007 0  
Haftalık Yemek Kartı Sayıları RIT-FR-SKD-131 23.08.2007 1 29.05.2009
Mediko-Sosyal Merkezi Bilgi Formu RIT-FR-SKD-132 23.08.2007 0  
Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerine Baş. Form RIT-FR-SKD-133 23.08.2007    
Hizmet İsteği Formu RIT-FR-SKD-134 23.08.2007 0  
Topluluk Etkinlik Raporu Formu RIT-FR-SKD-135 15.02.2010 1 05.03.2013
Anaokulu Veli Memnuniyeti Anketi RİT-FR-SKD-136 15.03.2011 0  
Kreş Veli Memnuniyeti Anketi RIT-FR-SKD-137 15.03.2011 0  
Temizlik Şirketi Personeli Yemek Formu RIT-FR-SKD-138 29.02.2012 0  
Öğrenci Toplulukları Faaliyet Planı RİT-FR-SKD-139 25.12.2012 0  
Gönüllü Öğrenci Bilgi Formu RİT-FR-SKD-140 07.05.2013 0  
Öğrenci Bilgi Formu RİT-FR-SKD-141 07.05.2013 0  
Mediko Sosyal Merkezi İstatistik Formu RİT-FR-SKD-142 07.05.2013 1 11.02.2015
Giden Evrak Kayıt (Zimmet) Defteri RİT-FR-SKD-143 31.01.2014 0  
Bahar Şenlikleri Davet Formu RİT-FR-SKD-144 03.03.2014 0  
Kırmızı Salon Tutanak Formu RİT-FR-SKD-145 03.03.2014 0  
SKD Beslenme Müdürlüğü Fişi İhma Tutanağı RİT-FR-SKD-146 05.06.2014 0  
Psikolojik Danışma Değerlendirme Anketi RİT-FR-SKD-147 18.02.2015 1 15.10.2018
Akşam Yemek Dağıtım Çizelgesi RİT-FR-SKD-148 29.07.2015 0  
Günlük Ana Yemek Kontrol Formu RİT-FR-SKD-149 19.07.2016 0  
Günlük Kreş Anaokulu Öğle Yemeği Kontrol Formu RİT-FR-SKD-150 19.07.2016 0  

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [04-Eki-2019 06:50]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

Duyuru Görüntüleme : [937]