4.5 ÖĞRENCİ İŞLERİ ANA SÜRECİ
Süreç Tanımı      
Doküman Kodu       Yayın Tarihi R.No Rev.Tarihi
Öğrenci İşleri Alt Süreci RIT-ST-OID-01 15.12.2006 20 29.04.2013
Akademik Birim İşleri Alt Süreci RIT-ST-OID-02 15.12.2006 5 26.12.2011
Talimat      
       
Yeni Kayıt Talimatı RIT-TA-OID-01 15.12.2006 0  
Katkı Payları Talimatı RIT-TA-OID-02 15.12.2006 1 31.01.2007
Kendi İmk.ile Öğr.Gör.Yab.Uyr.Öğr.İşlm.Tal. RIT-TA-OID-03 15.12.2006 2 05.03.2008
Burslu olarak Öğr.Gör.Yab.Uyr.Öğr.İşlm.Tal. RIT-TA-OID-04 15.12.2006 1  
Sicil Defteri Hazırlama Talimatı RIT-TA-OID-05 15.12.2006 0  
Diploma Defteri Hazırlama Talimatı RIT-TA-OID-06 15.12.2006 0  
ÖnKayt.ve Öz.Yet.Sın.İle Alınc.Öğr.Kont.Belir.T RIT-TA-OID-08 15.12.2006 0  
Başarı Oranları Hesaplama Talimatı RIT-TA-OID-09 15.12.2006 1 31.05.2007
Dikey Geçiş Kontenjanları Belirleme Talimatı RIT-TA-OID-10 15.12.2006 0  
Yatay Geçiş Kontenjanları Belirleme Talimatı RIT-TA-OID-11 15.12.2006 0  
Öğr.İşleri ve Eğit.Yürütme Kur.(ÖYÜK)Talimatı RIT-TA-OID-12 15.12.2006 0  
Tanıtım KomisyonuTalimatı RIT-TA-OID-13 15.12.2006 0  
Lisansüstü Kontenjanları Belirleme Talimatı RIT-TA-OID-14 15.12.2006 0  
Kontenjan Belirleme Talimatı RIT-TA-OID-15 31.05.2007 0  
Form      
       
Öğrenci Dosyası  RIT-FR-OID-01 15.12.2006 1 15.08.2008
Yeni Öğrenci Belgesi  RIT-FR-OID-02 15.12.2006 0  
Öğrenci Bilgi Formu RIT-FR-OID-03 15.12.2006 0  
Lisansüstü Eğitim Öğrenci Sicil Formu ve Durum Bildirimi RIT-FR-OID-04 15.12.2006 3 20.03.2015
Kimlik Teslim Formu RIT-FR-OID-05 15.12.2006 2 30.06.2009
Adres Değişikliği Formu RIT-FR-OID-06 15.12.2006 0  
Kılık-Kıyafet Taahhütnamesi RİT-FR-ÖİD-07 15.12.2006 0  
Kayıtlarla İlgili Yönlendirme İlanı Formu RIT-FR-OID-08 15.12.2006 0  
Yab.Uyrk.Öğr.İçin Lisans Prog. Başv.Formu RIT-FR-OID-09 15.12.2006 1 02.04.2008
İlişik Kesme Belgesi RIT-FR-OID-10 15.12.2006 0  
Eksik Belge Tamamlama Formu RIT-FR-OID-11 15.12.2006 0  
Ders Planları(Fak.,Y.Ok,Kons, MYO,Böl.,Prog.) RIT-FR-OID-12 15.12.2006 6 13.04.2016
Yabancı Uyruklu Öğrenci Dosyası RIT-FR-OID-13 05.02.2007 0  
Lisansüstü Eğitim Ders Planları RIT-FR-OID-14 01.05.2007 3 03.07.2015
Sicil Defteri RIT-FR-OID-15 11.05.2007    
Diploma Defteri RIT-FR-OID-16 11.05.2007 0  
Gelen Evrak Defteri RIT-FR-OID-17 11.05.2007 0  
Giden Evrak Defteri RIT-FR-OID-18 11.05.2007 0  
Yıllık İş Akış Takvimi RIT-FR-OID-19 11.05.2007 3 06.01.2012
Öğrenci Kimlik Kartı RIT-FR-OID-20 13.06.2007 0  
Geçici Mezuniyet Belgesi RIT-FR-OID-21 13.06.2007 0  
Önlisans Diploması RIT-FR-OID-22 13.06.2007 0  
Lisans Diploması RIT-FR-OID-23 13.06.2007 0  
Yüksek Lisans Diploması RIT-FR-OID-24 13.06.2007 0  
Doktora Diploması RIT-FR-OID-25 13.06.2007 0  
Diploma Eki Mezuniyet Transkripti RIT-FR-OID-26 13.06.2007 0  
Onur Belgesi RIT-FR-OID-27 13.06.2007 0  
Yüksek Onur Belgesi RIT-FR-OID-28 13.06.2007 0  
Öğrenci Belgesi  RIT-FR-OID-29 13.06.2007 0  
Ara Transkript RIT-FR-OID-30 13.06.2007 0  
U.Ü Yabancı Uyruklu Öğrenci Taahhütnamesi RIT-FR-OID-31 03.07.2007 0  
U.Ü.Eğitim Fak.Yabancı Diller Eğitimi Böl. Taahhüt RIT-FR-OID-32 03.07.2007 0  
U.Ü.Yabancı Uyruklu Eksik Belge Tamamlama Formu RIT-FR-OID-33 26.07.2007 0  
U.Ü. Kayıt Yap. Yabancı Uyruklu Öğrenci Taahhütnam RIT-FR-OID-34 26.07.2007 0  
İngilizce Öğrenci Belgesi RIT-FR-OID-35      
İlan Edilmiş Sınav Notu Geri Çekme Talep Formu RIT-FR-OID-36 21.01.2010 1 03.01.2017
Diplomasına İkinci Kez Talep Eden Öğrenci Bilgi Formu RIT-FR-OID-37 08.03.2010    
Askerlik Durumu Beyan Dilekçesi RIT-FR-OID-38 11.11.2011 0  
Kayıt Yenileme Öncesi Kontrol Formu RIT-FR-OID-39 11.11.2011 1 09.01.2015
Yatay Geçiş Başvuru Formu RIT-FR-OİD-40 26.12.2011    
Yatay Geçiş Sonuç Formu RIT-FR-OID-41 26.12.2011 1 11.07.2013
Şifre/Şifre Değişikliği Talep Formu RIT-FR-OID-42 26.12.2011 0  
Öğretim Elemanı İçin Şifre Talep Formu RIT-FR-OID-43 26.12.2011 0  
Erasmus İzin Dilekçesi RİT-FR-ÖİD-44 10.02.2012 0  
Lisansüstü Eğitim Başvuru Formu RİT-FR-ÖİD-50 18.01.2012 1 22.02.2012
Lisansüstü Eğitim Ders Seçimi Formu RİT-FR-ÖİD-51 18.01.2012 2 20.03.2015
Lisansüstü Eğitim Danışman Öneri Formu RİT-FR-ÖİD-52 18.01.2012 3 20.03.2015
Lisansüstü Eğitim Danışman Değişiklik Önerisi Formu RİT-FR-ÖİD-53 18.01.2012 2 20.03.2015
Yüksek Lisans Tez Konusu / Adı Önerisi veya Değişiklik Formu RİT-FR-ÖİD-54 18.01.2012 3 20.03.2015
Lisansüstü Eğitim Seminer Sunum Duyurusu RİT-FR-ÖİD-55 18.01.2012 2 25.02.2013
Lisansüstü Eğitim Seminer veya Tez Sav Sınavı İzleyici Katılım Listesi RİT-FR-ÖİD-56 18.01.2012 2 25.02.2013
Lisansüstü Eğitim Seminer Değerlendirme Formu RİT-FR-ÖİD-57 18.01.2012 2 25.02.2013
Yüksek Lisans Tez Gelişme Raporu RİT-FR-ÖİD-58 18.01.2012 3 20.03.2015
Lisansüstü Eğitim Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu RİT-FR-ÖİD-59 18.01.2012 3 20.03.2015
Tez Çalışmasının Yazım Kurallarına Uygunluğu Formu RİT-FR-ÖİD-60 18.01.2012 1 22.02.2012
Lisansüstü Eğitim Tez Jürisi Kişisel Değerlendirme Raporu RİT-FR-ÖİD-61 18.01.2012 2 20.03.2015
Lisansüstü Eğitim Tez Savunma Sınavı Ortak Raporu RİT-FR-ÖİD-62 18.01.2012 4 20.03.2015
Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu RİT-FR-ÖİD-63 18.01.2012 3 20.03.2015
Doktora Yeterlik Sınav Sonuç Tutanağı RİT-FR-ÖİD-64 18.01.2012 3 20.05.2015
Doktora Tez İzleme Komitesi Önerisi veya Değişikliği Formu RİT-FR-ÖİD-65 18.01.2012 3 20.03.2015
Doktora Tez Önerisi Savunma ve Sonuç Formu RİT-FR-ÖİD-66 18.01.2012 2 20.03.2015
Doktora Tez Konusu Değişiklik Önerisi Formu RİT-FR-ÖİD-67 18.01.2012 3 20.03.2015
Doktora Tez İzleme Komitesi Raporu RİT-FR-ÖİD-68 18.01.2012 2 20.03.2015
Lisansüstü Eğitim Kontenjan Talep Formu RİT-FR-ÖİD-69 18.01.2012 5 20.03.2015
Lisansüstü Eğitim Kontenjan İlan Tablosu RIT-FR-OİD-70 26.12.2011 0  
Lisansüstü Eğitim Haftalık Ders Programı RİT-FR-ÖİD-71 18.01.2012 3 20.03.2015
Araştırma Görevlisi Danışman Değerlendirme Raporu RİT-FR-ÖİD-72 18.01.2012 1 22.02.2012
Lisansüstü Eğitim Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi RİT-FR-ÖİD-73 18.01.2012 3 20.03.2015
Lisansüstü Eğitim Bilimsel Hazırlık Programı Ders Seçimi Formu RİT-FR-ÖİD-74 18.01.2012 2 20.03.2015
Lisansüstü Eğitim Sınav Programı Çizelgesi RİT-FR-ÖİD-75 25.02.2013 1 20.03.2015
Lisansüstü Eğitim Yatay Geçiş Başvuru Formu RİT-FR-ÖİD-76 29.04.2013 0  
Yatay Geçiş İntibak Çizelgesi RİT-FR-ÖİD-77 29.04.2013 1 20.03.2015
Lisansüstü Eğitim Danışman Tercih Formu RİT-FR-ÖİD-78 29.04.2013 0  
Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Kontrol Formu Önlisans RİT-FR-ÖİD-79 11.07.2013 0  
Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Kontrol Formu Lisans RİT-FR-ÖİD-80 11.07.2013 0  
Kurumiçi-Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Formu Lisans RİT-FR-ÖİD-81 11.07.2013 1 04.07.2014
Kurumiçi-Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Formu Önlisans RİT-FR-ÖİD-82 11.07.2013 1 04.07.2014
Sınav Evrakı Kayıt Formu RİT-FR-ÖİD-83 02.04.2014 0  
Sınav Evrakı Teslim Formu RİT-FR-ÖİD-84 02.04.2014 0  
Sınav Evrakı Takip Formu RİT-FR-ÖİD-85 02.04.2014 0  
Lisansustu Ders İntibak Cizelgesi RİT-FR-ÖİD-86 20.03.2015 0  
Lisansüstü Sınav Evrakı Takip ve Teslim Formu RİT-FR-ÖİD-87 04.03.2016 0  
Mezuniyet İşlemleri Başvuru Formu RİT-FR-ÖİD-88 03.01.2017 0  
Mezuniyet Komisyonu Dilekçesi RİT-FR-ÖİD-89 03.01.2017    
Öğrenci Kimlik Kartı RİT-FR-ÖİD-90 07.09.2018 0  

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [04-Eki-2019 06:44]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

Duyuru Görüntüleme : [917]