4.4 İDARİ VE MALİ İŞLER ANA SÜRECİ
Süreç Tanımı      
Doküman Kodu       Yayın Tarihi R.No Rev.Tarihi
Satınalma İşlemleri Alt Süreci RIT-ST-IMD-01 15.12.2006 2 23.11.2010
Ayniyat Saymanlığı İşlemleri Alt Süreci RIT-ST-IMD-02 15.12.2006 2  
Maaş İşlemleri Alt Süreci RIT-ST-IMD-03 15.12.2006 7 23.11.2010
Tahakkuk İşlemleri Alt Süreci  RIT-ST-IMD-04 15.12.2006 6 23.11.2010
Taşınır İşlemleri Alt Süreci RIT-ST-IMD-05 25.07.2007 3 23.11.2010
İç Hizmetler Alt Süreci RIT-ST-IMD-06 23.11.2010 0  
Talimat      
       
Malzeme Depolama Şartları Talimatı RIT-TA-IMD-01 15.12.2006 1 25.07.2007
Tedarikçi Değerlendirme Talimatı RIT-TA-IMD-02 15.12.2006 0  
Araç Kullanma Talimatı RIT-TA-IMD-03 15.12.2006 3 23.11.2010
Form      
       
Talep Formu RIT-FR-IMD-01 15.12.2006 2  
Yaklaşık Maliyet Cetveli RIT-FR-IMD-02 15.12.2006 0  
Teklif İsteme Yazısı RIT-FR-IMD-03 15.12.2006 0  
Sipariş Yazısı RIT-FR-IMD-04 15.12.2006 0  
Kira Sözleşmesi Formu RIT-FR-IMD-05 15.12.2006 0  
Bilim.Arşt.Proj.Koms.Başk.Malz.Talep Fr. RIT-FR-IMD-06 15.12.2006 0  
Erasmus Taahhütname RIT-FR-IMD-07 15.12.2006 2  
Tasnif Esnasında Hatalı Bulunan Malz.Tut. RIT-FR-IMD-08 06.03.2007 1 25.07.2007
Performans Gösterge Çizelgesi RIT-FR-IMD-09 06.03.2007 1 25.07.2007
Teklif Döküm Cetveli RIT-FR-IMD-10 06.03.2007 0  
Süresi İçinde Teslim Edilmeyen Malz Fr. RIT-FR-IMD-11 25.07.2007 1 07.07.2008
Hurda ve Kayıp Bildirim Formu RIT-FR-IMD-12 26.07.2007 0  
HEK ve İmha Taşınır Mal. Kom. Raporu RIT-FR-IMD-13 25.07.2007 0  
Satınalma Talep Formu (150 kodlu) RIT-FR-IMD-14 12.01.2009    
Satınalma Talep Formu (253/255 kodlu) RIT-FR-IMD-15 12.01.2009    
Satınalma Talep Formu (254 kodlu) RIT-FR-IMD-16 12.01.2009    
Satınalma Talep Formu (255 kodlu) RIT-FR-IMD-17 12.01.2009    
Satınalma Talep Formu (Hizmet) RIT-FR-IMD-18 12.01.2009    
U.Ü.Rektörlüğünce İşletme Hakkı Kiraya Verilen Yere Ait İşyeri Teslim Tutanağı RIT-FR-IMD-19 06.04.2009 0  
U.Ü. İşyeri Kontrol ve Denetim Formu RIT-FR-IMD-20 06.04.2009 0  
Taşıt ve Sürücü Görevlendirme Onay Belgesi RIT-FR-IMD-21 15.12.2006 5 10.10.2012
Vasıta Çıkış Formu RIT-FR-IMD-22 15.12.2006 1 23.11.2010
Makine-Taşıt Arıza Bildirim Formu RIT-FR-IMD-23 15.12.2006 2 23.11.2010
Resmi Araç Malzeme Talep Raporu RIT-FR-IMD-24 06.03.2007 2 23.11.2010
Talep Formu RIT-FR-IMD-25 07.08.2007 2 23.11.2010
EK-2 Formu RIT-FR-IMD-26 03.01.2007 1 23.11.2010
Sabit Çalışma Alanları RIT-FR-IMD-27 03.01.2007 2 23.11.2010
Çalışma Planı RIT-FR-IMD-28 03.01.2007 5 25.05.2011
Ehliyet Takip Çizelgesi RIT-FR-IMD-29 03.01.2007 2 23.11.2010
Personel Servis Aracı Takip Formu RIT-FR-IMD-30 03.01.2007 3 23.11.2010
Servis Puantaj Formu RIT-FR-IMD-31 25.01.2008 1 23.11.2010
İş Yeri Teslim Tutanağı RIT-FR-IMD-32 25.01.2008 1 23.11.2010
Aylık Temizlik Hizmetleri Kontrol Formu RIT-FR-IMD-33 25.01.2008 6 23.11.2010
İç Hizmetler Kabu Tutanağı RIT-FR-IMD-34 25.01.2008 1 23.11.2010
İlaçlama Talep Formu RIT-FR-IMD-35 23.11.2010 1 25.05.2011
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Talep Formu RIT-FR-İMD-36 02.01.2012 0  
Hizmet Alımı Talep Formu RIT-FR-İMD-37 02.01.2012 1  
Temsil ve Tanıtma Giderlerine İlişkin Talep Formu RIT-FR-İMD-38 02.01.2012 1  
Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Talep Formu RIT-FR-IMD-39 02.01.2012 1  
Yatırım Talep Formu-1 RIT-FR-İMD-40 02.01.2012 2 09.01.2014
Yatırım Talep Formu-2 RIT-FR-İMD-41 02.01.2012 2 09.01.2014
Yatırım Talep Formu-3 RIT-FR-İMD-42 02.01.2012 2 09.01.2014
Yatırım Talep Formu-4 RIT-FR-İMD-43 02.01.2012 2 09.01.2014
Yatırım Talep Formu-5 RIT-FR-İMD-44 02.01.2012 2 09.01.2014
Yatırım Talep Formu-6 RIT-FR-İMD-45 02.01.2012 1 09.01.2014
Yatırım Talep Formu-7 RIT-FR-İMD-46 02.01.2012 2 09.01.2014
Yatırım Talep Formu-8 RIT-FR-İMD-47 02.01.2012 1 09.01.2014
Görev Giderleri Talep Formu RIT-FR-IMD-48 06.01.2012 0  
Mal ve Malzeme Alım İlanı Formu RİT-FR-İMD-49 26.02.2014 0  
Teklif Mektubu (Mal ve Malzeme Alımı) Formu RİT-FR-İMD-50 26.02.2014 0  
Mal ve Malzeme Alımı Sipariş Formu RİT-FR-İMD-51 26.02.2014 1 02.12.2015
Mal ve Malzeme Alımı Sipariş Listesi Formu RİT-FR-İMD-52 26.02.2014 0  
Hizmet Alımı İlanı Formu RİT-FR-İMD-53 26.02.2014 0  
Teklif Mektubu (Hizmet Alımı) Formu RİT-FR-İMD-54 26.02.2014 0  
Hizmet Alımı Sipariş Formu RİT-FR-İMD-55 26.02.2014 1 02.12.2015
Hizmet Alım Sipariş Listesi Formu RİT-FR-İMD-56 26.02.2014 0  
Mal ve Hizmet Alımı Satınalma Talep Formu RİT-FR-İMD-57 26.02.2014 0  
Taşıt Görev Emri Formu RİT-FR-İMD-58 25.04.2014 0  

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [04-Eki-2019 06:38]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

Duyuru Görüntüleme : [945]