Student Affairs

Öğrenci İşleri Bürosu, Fakültemizdeki tüm öğrencilerin dosyalarının oluşturulması, güncellenmesi ve arşivlenmesinden sorumludur. Bu bağlamda öğrencilerle ilgili her türlü belgelerin [Öğrenci Belgesi, Askerlik Tecil Belgesi (EK-C2), Öğrenci Kimlik Kartı, vs.] hazırlanmasını, üniversite içi ve dışı birimlerle her türlü öğrenci prosedürünü (askerlik işlemleri, af, yatay/dikey geçiş işlemleri, vs), eğitim kurumlarıyla her türlü işlemleri ve üniversite bünyesinde öğrencilerle ilgili her türlü kararın dosyalanıp arşivlenmesini yürütür.
ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU

Uludağ Üniversitesi

İİBF Öğrenci İşleri Bürosu

Görükle Kampüsü/BURSA

Tel: +90 224 294 10 21

Faks: +90 224 294 11 99

E-mail: iibfogis@uludag.edu.tr

BÖLÜMLER

İLGİLİ

TELEFON

ÖĞRENCİ İŞLERİ SORUMLUSU Yücel GÖKBAK

294 10 21

İKTİSAT Şengül SEVİNÇ

294 11 79

MALİYE Melis KAVUŞMUŞ

294 10 22

ÇAL. EKO. END. İLŞK. Deniz AMBAR

294 10 28

İŞLETME  (Örgün) Nesime BÜYÜK

294 07 30

İŞLETME  (2.Eğitim) Nesime BÜYÜK

294 07 30

KAMU YÖNETİMİ (Örgün) Esra ARIKAN KANDEMİR

294 10 23

KAMU YÖNETİMİ (2.Eğitim) Esra ARIKAN KANDEMİR

294 10 23

ULUSLARARASI İLİŞKİLER Sevim KUŞELİ

294 07 37

EKONOMETRİ Esra ARIKAN KANDEMİR

294 10 23

DİPLOMA ODASI Şenol ÜSTÜNEL

294 10 32

A BLOK ÖĞR. DANIŞMA BANKOSU Ali ER

294 10 44

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. T.C. KİMLİK NUMARASINI İÇEREN NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ Evlilik nedeniyle soyadı değişen öğrenciler (EVLİLİK CÜZDANINI ) , Mahkeme Kararı ile Nüfus Cüzdan Bilgilerinde değişiklik olan öğrenciler (MAHKEME KARARINI) getireceklerdir.

2. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KÜTÜPHANESİ’ NDEN ALINACAK İLİŞİK KESME YAZISI

3. BİLGİ EDİNME FORMU(Öğrenci İşleri Danışma Bankolarından Alınacak)

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGELESİNİ KAYBEDEN ÖĞRENCİLERİN YAPACAĞI İŞLEMLER

Geçici Mezuniyet Belgesini kaybeden mezun öğrencilerimizin gazeteye verecekleri kayıp ilanı ile birlikte şahsen veya Noter vekaletnamesi verdikleri kişi tarafından Öğrenci İşleri Danışma Bankolarına Müracaatından 1 gün sonra Öğrenci İşleri bürosundan teslim alınacaktır.

DİPLOMASINI KAYBEDEN ÖĞRENCİLERİN YAPACAĞI İŞLEMLER

Diplomasını kaybeden mezun öğrencilerimiz Ulusal gazeteye verecekleri ilanı ve Halk Bankası Uludağ Üniversitesi şubesine 100 TL yatırdıklarına dair dekontla birlikte Öğrenci İşleri Danışma Bankolarında dolduracakları formlarla müracaat ederler. Yeni diplomaları 1 ay içinde çıkarılır.

KENDİ İSTEĞİ İLE KAYIT ALMA İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Kendi isteği ile kaydını almak isteyen öğrencilerimize Lise Diplomalarının verilebilmesi için aşağıda yazılı işlemlerin yapılması gerekmektedir. Dilekçe verildikten 1 gün sonra Lise Diploması hazırlanarak Öğrenci işleri Bürosu’ndan teslim alınacaktır.

1. BİLGİ EDİNME FORMU (Öğrenci İşleri Danışma Bankolarından Alınacak)

2. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KÜTÜPHANESİ’ NDEN ALINACAK İLİŞİK KESME YAZISI

ÖĞRENCİ BELGESİ-ASKERLİK TECİL BELGESİ (EK-C2)

Öğrenci Belgesi/Askerli Tecil Belgesi (EK-C2) almak isteyen öğrenciler, Diploma Bürosuna Öğrenci Kimlik Kartları ile başvuruda bulunarak aynı anda belgeyi alabilirler. Yabancı Uyruklu Öğrencilerimiz kendi ülkelerindeki askerlik tecil işlemleri ile ilgili yazıyı almak için Öğrenci İşleri Bürosu’na başvuruda bulunduktan sonra ertesi gün teslim alacaklardır.

EK-III (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU)

İkametgah tezkerelerini uzatmak isteyen Yabancı Uyruklu öğrencilerimiz Öğrenci İşleri Danışma Bürosuna Öğrenci Kimlik Kartları ile başvuruda bulunduktan sonra ertesi gün aynı bürodan alacaklardır.

ŞİFRE İŞLEMLERİ

Şifresini unutan öğrencilerimizin Öğrenci İşleri Bürosuna başvurarak veya iibfogis@uludag.edu.tr adresine (Nüfus Cüzdanı bilgilerini) mail attıklarında E-mail adreslerine yeni şifre gönderilir.

STAJLAR İÇİN

İşyerlerinde gönüllü olarak staj yapmak isteyen öğrencilerimize 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5.Maddesi çerçevesinde aşağıdaki kurallar dâhilinde staj yapma imkânı verilecektir.

1. Staj başvuruları 13 Haziran Cuma günü mesai saati bitimine kadar yapılacaktır.

2. Stajlar 1 Temmuz 2013 – 30 Eylül 2014 tarihleri arasında 30 gün süre ile yapılacaktır. Staj süresi işyerinin de kabulüne bağlı olarak 1 Temmuz – 31 Temmuz, 1 Ağustos – 31 Ağustos, 1 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır.

3. Staj için 4. ve 6. Yarıyıl öğrencileri ile 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda mezuniyeti söz konusu olmayan 8.Yarıyıl öğrencileri başvurabilecektir.

4. Staj yeri bulamayan öğrencilerin başvurusu alınarak Dekanlığın sağlamış olduğu staj yerleri, öğrencilerin başarı sıralamasına göre değerlendirilerek dağıtılacaktır.

5. Başvuran sayısının çok olması halinde U.Ü.İ.İ.B. Fakültesi Staj Yönergesi’nde belirtilen kurallara göre sıralama yapılacaktır.

Not: Staj Başvuru Formları, A Blok Staj Bürosu’ndan alınıp, gerekli yerler doldurulduktan sonra tekrar aynı yere teslim edilecektir.

NOT : FAKÜLTEMİZ TARAFINDAN DÜZENLENEREK ÖĞRENCİLERE VERİLEN BELGELERDEN HERHANGİ BİR ÜCRET ALINMAMAKTADIR


ÖZEL DURUMLARDA YATAY GEÇİŞ (21 Eylül 2013 – 28772 RG)

2013-2014 eğitim-öğretim döneminden önce Suriye ve Mısır’da önlisans, lisans ve lisansüstü (Tıpta

Uzmanlık ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık programları hariç) düzeyde eğitime başlayan Türk vatandaşı,

bu ülkelerin vatandaşı ile bu ülkelerdeki yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim

kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde;

1) Şiddet olayları ve insani kriz nedeniyle eğitim öğretimin sürdürülemez olduğu Yükseköğretim

Kurulu tarafından tespit edilen ülkelerde öğrenim gören öğrenciler Türkiye’deki yükseköğretim

kurumlarına yatay geçiş başvurusu yapabilirler.

2) Öğrenciler yatay geçiş için gerekli tüm belgelere sahip olması durumunda birinci sınıfa ve son sınıf

dahil yatay geçiş yapabilirler.

3) Öğrencilerin başvurduğu bölümün ilgili yılındaki ÖSYS kontenjanının %10’unu geçmemek üzere

yatay geçiş başvuruları değerlendirilir.

4) Yatay geçiş için istenen belgelere sahip olmayan öğrenciler Gaziantep, Kilis 7 Aralık, Harran

(Şanlıurfa), Mustafa Kemal (Hatay), Osmaniye Korkut Ata, Çukurova, Mersin Üniversitelerinde özel

öğrenci olarak ders alabilirler, belgelerini sağlayanlar yatay geçiş hakkından yararlanabilirler.

5) Özel Durumlara ilişkin yatay geçiş başvurularında başvuru formuna aşağıdaki belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

a. Onaylı Öğrenci Belgesi Aslı,

b. TC Kimlik/Pasaport Fotokopisi

c. Lise Diploması onaylı örneği veya aslı

d. Ara Sınıfa Yapılacak Başvurularda Not Durum Çizelgesi (Transkript): Başvuran öğrencininayrılacağı kurumdan alacağı, öğrenim gördüğü dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı ile birlikte ders içeriklerini gösteren onaylı belge.

e. Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görmüş öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Belgesininonaylı fotokopisi veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.

f. Disiplin cezası almadığını gösterir belge.

Return Home

Add Date : [07-Eki-2019 20:35]

Last Update Date : [(Veri Yok)]

Counter : [11.070]