Birim İç Kontrol Teşkilatlanması ve Diğer Konular

ORGANİZASYON ŞEMASI

 

BİRİM PERSONEL LİSTESİ

Görev Unvanı Kadro Unvanı Adı Soyadı
Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Yasemin ÖZDEMİR
Kalite Mühendisi Mühendis Gülçin YORĞUN
Kalite Uzmanı Öğr. Gör. Dr. Hatice Nehrin TUNALI SARI
Kalite Mühendisi Mühendis Kadir YAVUZEL

 

 

GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

Adı Soyadı Kadro Unvanı Görev Unvanı Görevleri Yerine Bakacak
Yasemin ÖZDEMİR Öğr. Gör. Kalite Koordinatörü

Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin iç ve dış kalite güvence sisteminin sağlanması için;

a) Kalite Yönetim Sisteminin kurulması için gerekli teknik altyapıyı belirlemek, uygulanmasını sağlamak ve bu bağlamda çalışmaları yürütmek,

b) Kalite Komisyonunun sekreterya hizmetlerini yürütmek,

c) Kalite Yönetim Sisteminin performansını ve ihtiyaçlarını raporlamak,

ç) Kalite çalışmaları kapsamında Üniversitenin akademik ve idari birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

d) Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konularda dış paydaşlar ile ilişkilerin yürütülmesini sağlamak,

e) Kalite Komisyonunca belirlenen ve Senato tarafından onaylanan hedeflerin performans ölçümlerini yapmak,

f) Gerekli dokümanların hazırlanması, revizyon yapılması, yayımlanması, kayıtların tutulması ve dağıtımlarının yapılmasını sağlamak,

g) Akademik ve idari birimlerin Kalite Temsilcileri ile yapılan toplantıların koordine edilmesini sağlamak,

ğ) Kalite iç değerlendirme planını hazırlamak ve iç değerlendirme çalışmalarını koordine etmek,

h) Kalite temsilcilerinin, iç değerlendiricilerin, kalite sürecinden sorumlu kimselerin ve bu süreçte görev alan çalışanların Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili gerekli eğitimlerinin karşılanmasını sağlamak,

ı) İç ve dış değerlendirme faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak ve bu faaliyetlerin aksaklığa uğramaması için gerekli tedbirleri almaktır.

 
Gülçin YORĞUN Mühendis Kalite Mühendisi

 a) Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve yürütülmesi için gerekli planlama çalışmaları yapmak,

b) Kalite Komisyonunun ile ilgili yazışmaları yapmak,

c) Kalite Yönetim Sisteminin performansını ve ihtiyaçlarını içeren raporları hazırlamak,

ç) Kalite çalışmaları kapsamında Üniversite birimleri ve dış paydaşlar arasındaki yazışmaları hazırlamak,

d) Koordinatörlüklerden istenen dokümanları hazırlanmak, revizyon hazırlık çalışmalarını yapmak; yayımlanmasını, kayıtların tutulmasını ve dağıtılmasını yapmak,

e) Kalite Koordinatörlüğünün yürütmekte olduğu toplantıların yazışmalarını yapmak ve tutanaklarını hazırlamak,

f) Kalite iç değerlendirme planını yazışmalarını yapmak,

g) Birim Kalite temsilcilerinin, Birim Kalite Komisyonlarının, iç değerlendiricilerin, kalite sürecinden sorumlu kimselerin ve kalite süreçlerinde görev alan çalışanların Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili gerekli eğitimlerinin planlanmasını yapmak,

ğ) İç ve dış değerlendirme faaliyetleri ile ilgili yazışmaları yapmaktır.

Kadir YAVUZEL

H.Nehrin TUNALI SARI

H.Nehrin TUNALI SARI Öğr. Gör. Dr. Kalite Uzmanı  

a) Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve yürütülmesi için gerekli planlama çalışmaları yapmak,

b) Kalite Komisyonunun ile ilgili yazışmaları yapmak,

c) Kalite Yönetim Sisteminin performansını ve ihtiyaçlarını içeren raporları hazırlamak,

ç) Kalite çalışmaları kapsamında Üniversite birimleri ve dış paydaşlar arasındaki yazışmaları hazırlamak,

d) Koordinatörlüklerden istenen dokümanları hazırlanmak, revizyon hazırlık çalışmalarını yapmak; yayımlanmasını, kayıtların tutulmasını ve dağıtılmasını yapmak,

e) Kalite Koordinatörlüğünün yürütmekte olduğu toplantıların yazışmalarını yapmak ve tutanaklarını hazırlamak,

f) Kalite iç değerlendirme planını yazışmalarını yapmak,

g) Birim Kalite temsilcilerinin, Birim Kalite Komisyonlarının, iç değerlendiricilerin, kalite sürecinden sorumlu kimselerin ve kalite süreçlerinde görev alan çalışanların Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili gerekli eğitimlerinin planlanmasını yapmak,

ğ) İç ve dış değerlendirme faaliyetleri ile ilgili yazışmaları yapmaktır.

Gülçin YORĞUN

Kadir YAVUZEL

Kadir YAVUZEL Mühendis Kalite Mühendisi

a) Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve yürütülmesi için gerekli planlama çalışmaları yapmak,

b) Kalite Komisyonunun ile ilgili yazışmaları yapmak,

c) Kalite Yönetim Sisteminin performansını ve ihtiyaçlarını içeren raporları hazırlamak,

ç) Kalite çalışmaları kapsamında Üniversite birimleri ve dış paydaşlar arasındaki yazışmaları hazırlamak,

d) Koordinatörlüklerden istenen dokümanları hazırlanmak, revizyon hazırlık çalışmalarını yapmak; yayımlanmasını, kayıtların tutulmasını ve dağıtılmasını yapmak,

e) Kalite Koordinatörlüğünün yürütmekte olduğu toplantıların yazışmalarını yapmak ve tutanaklarını hazırlamak,

f) Kalite iç değerlendirme planını yazışmalarını yapmak,

g) Birim Kalite temsilcilerinin, Birim Kalite Komisyonlarının, iç değerlendiricilerin, kalite sürecinden sorumlu kimselerin ve kalite süreçlerinde görev alan çalışanların Kalite Yönetim Sistemleri ile ilgili gerekli eğitimlerinin planlanmasını yapmak,

ğ) İç ve dış değerlendirme faaliyetleri ile ilgili yazışmaları yapmaktır.

Gülçin YORĞUN

H.Nehrin TUNALI SARI

 

İÇ KONTROL EYLEM  PLANI ÇALIŞMA GRUBU

Adı Soyadı Birmi Görevi Dahili Telefonu E Posta
Öğr. Gör. Yasemin ÖZDEMİR Kalite Koordinatörlüğü Kalite Koordinatörü 40075 yaseminoz@uludag.edu.tr
Gülçin YORĞUN Kalite Koordinatörlüğü Kalite Mühendisi 42913 gulcinyorgun@uludag.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. H.Nehrin TUNALI SARI Kalite Koordinatörlüğü Kalite Uzmanı 55133 ntunali@uludag.edu.tr
Kadir YAVUZEL Kalite Koordinatörlüğü Kalite Mühendisi 42914 kadiryavuzel@uludag.edu.tr

 

İSG ORGANİZASYON ŞEMASI

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ORGANİZASYON ŞEMASI

FR 3.10.3 _29

        Kalite Koordinatörlüğü İSG Organizasyon Şeması

İşveren Vekili

Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Ferudun YILMAZ

Rektör

İşveren Vekili
Prof. Dr. İrfan KIRIŞTIOĞLU
Rektör Yardımcısı

Öğr. Gör. Yasemin ÖZDEMİR 

Kalite Koordinatörü

Risk Değerlendirme

Ekibi

Öğr.Gör.Yasemin ÖZDEMİR

Gülçin YORĞUN

Öğr. Gör. Dr. H.Nehrin TUNALI SARI

Kadir YAVUZEL

Destek Elemanları

Kadir YAVUZEL

 

Çalışan Temsilcisi

 

 

İlk Yayın Tarihi: 26.05.2022

Web sitemizde yayınlanan son versiyonu kontrollü dokümandır

Revizyon No/Tarih:0

Sayfa 1 / 1

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [13-Nis-2021 12:44]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [22-Şub-2024 10:46]

İçerik Görüntüleme : [4.843]