Hakkımızda

Koordinatörlüğümüz "Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği" 7'nci maddesi uyarınca oluşturulan Bursa Uludağ Üniversitesi Kalite Komisyonunun çalışmalarının kurumsal olarak yürütülebilmesi ve bilgi akışının hızlanndırılması amacıyla Bursa Uludağ Üniversitesi Yönetim Kurulunun 20 Nisan 2017 tarihli 2017-08 sayılı oturumunda 26 numaralı kararı ile kurulmuştur.

Kalite Koordinatörlüğünün görev kapsamı 27 Haziran 2019 tarihli, 2019-10 sayılı Üniversitemiz Senato oturumunda 4 no'lu karar ile onaylanan "Bursa Uludağ Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi" sinin 9'uncu maddesinde aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Madde 9 (1) Kalite Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır:

a) KYS’nin kurulumu için gerekli teknik altyapıyı belirleyip, uygulanmasını sağlamak ve bu bağlamda çalışmaları yürütmek,

b) KYS’nin performansını ve ihtiyaçlarını raporlamak,

c) KYS ile ilgili konularda dış paydaşlar ile ilişkilerin yürütülmesini sağlamak,

ç) Kalite çalışmaları kapsamında Birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

d) Kalite Komisyonunca belirlenen ve Senato tarafından onaylanan hedeflerin performans ölçümlerini yapmak,

e) Gerekli dokümanların hazırlanması, revizyonu, yayımlanması, kayıtların tutulması ve dağıtılmasını sağlamak,

f) Akademik ve idari birimlerin Kalite Temsilcileri ile yapılan toplantıların koordine edilmesini sağlamak,

g) Kalite iç değerlendirme planını hazırlamak ve iç değerlendirme çalışmalarını koordine etmek, 

ğ) Kalite temsilcilerinin, iç değerlendiricilerin, kalite sürecinden sorumlu kimselerin ve bu süreçte görev alan çalışanların KYS ile ilgili gerekli eğitimlerinin yapılmasını sağlamak,

h) Değerlendirme faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak ve bu faaliyetlerin aksaklığa uğramaması için gerekli tedbirleri almak,

ı) Kalite Komisyonu veya Öğrenci Kalite Komisyonu tarafından takip edilmesi kararlaştırılan veriler ile ulusal ve uluslararası kriterlere ait verilerin takibini yapmak, kaydetmek ve raporlamaktır.

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [15-Kas-2022 06:46]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [15-Kas-2022 06:47]

İçerik Görüntüleme : [2.154]