Etkinlikler
Kültür ve Özgün Bilgi Üretimi
16-12-2022
Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi
Şermin Yaşar ile Kelime Müzesini ve Türkçeyi Konuşuyoruz
16-12-2022
Microsoft Teams
Yazılışının 950. Yılında Dîvânu Lugâti't-Türk ve Kâşgarlı Mahmud
02-12-2022
Şadırvanlı Han
İnalcık'ın Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Tarihi ile İlgili Çalışmaları
18-11-2022
Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi
Türk Dilinin Dünü, Bugünü
04-11-2022
Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi
Osmanlı Konuşma Dili: Osmanlı Nece Konuşurdu?
21-10-2022
Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi
Bursa'nın Edebiyatı / Edebiyatın Bursa'sı Bilgi Şöleni
14-10-2022
Merinos AKKM
20. Yüzyılın Tezhib Ustaları
17-09-2022
Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi
100.Yılında Milli Mücadelede Bursa Sempozyumu
16-09-2022
Tayyare Kültür Merkezi
TDE Kariyer Planlama Dersi Söyleşileri V
27-12-2021
Çevrimiçi
TDE Kariyer Planlama Dersi Söyleşileri IV
20-12-2021
Çevrimiçi
TDE Kariyer Planlama Dersi Söyleşileri III
13-12-2021
Çevrimiçi
TDE Kariyer Planlama Dersi Söyleşileri II
06-12-2021
Çevrimiçi
TDE Kariyer Planlama Dersi Söyleşileri I
29-11-2021
Çevrimiçi

Anasayfaya Dön