Bölüm Hakkında

Bölümümüzün Faaliyetlerini Yürüttüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bölümler Binası

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1990-1991 ders yılında faaliyete başlamıştır. Bölüm, ilk mezunlarını 1994 yılında vermiştir. Bölümde hâlihazırda 8 profesör, 2 doçent, 5 doktor öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi doktor, 1 öğretim görevlisi, 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

AMACIMIZ

Edebiyatla ilgili konuları yazar, eser ve devir bağlantısı içinde ele almak, edebiyat tarihine kaynaklık eden özgün belgeleri ve bunların araştırma yöntemlerini göstermek, ürünleri edebiyat tarihi, toplum kültürü, edebiyat sosyolojisi ve dil bakımından değerlendirmek, bunlarla ilgili sonuçlara varmak, öğrencileri bu doğrultuda gerekli bilgilerle donatmak, Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş bireyler yetiştirmek bölümün amaçlarıdır. 

ÖZGÖREVİMİZ-UZGÖRÜMÜZ

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün özgörevi; çağdaş bilgilerle donanmış bireyleri dil ve edebiyat tarihi yönünden aydınlatmak, alana yönelik çalışmaları uluslararası sahada duyurabilmek, bu yolla evrensel çalışmalara katkıda bulunabilmektir. Bunları yaparken Türk kültürünün kaynaklarını araştırmak, ürünleri yazar, eser, devir bağlantısı içinde ele alarak, uygun inceleme yöntemlerini geliştirmek, elde edilen bulguları, ulaşılan sonuçları edebiyat ve dil açısından değerlendirebilmektir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, belirlediği uzgörü ve özgörev çerçevesinde kendi öz kültürünü tanıyan, evrensel bilgiye kolayca ulaşabilen, çağa uygun araştırma ve geliştirme yöntemleri bulan, çağdaş düşünebilen, gelecek kuşaklara edinimlerini tarafsızca ve doğru olarak aktarabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

LİSANS EĞİTİMİ

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde I. ve II. örgün lisans eğitimi yapılır. Dört yıllık lisans programı, genel çerçeve içinde sekiz yarı yıl olarak düzenlenmiştir. İlk dört yarı yılda öğrencinin Türk dilinin ve edebiyatının temel kavramlarını ve çeşitli disiplinlerle ilişkilerinin öğretilmesi öngörülmekte, alacağı seçmeli derslerin de bu çalışmaları desteklemesi beklenmektedir. Son dört yarı yıldaysa edinilen bilgiler ışığında karşılaştırmalı ve uygulamalı öğretime devam edilmektedir. 

LİSANS PROGRAMLARI

Lisans programı; Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Bilimi olmak üzere beş ana bilim dalında hizmet vermektedir. Eski Türk Dili Ana Bilim Dalında Türkçenin en eski devirlerinden başlayarak Karahanlı dönemine kadarki tarihsel gelişimi incelenmekte, Yeni Türk Dili Anabilim Dalında Türkçenin ses bilgisi, biçim bilgisi, anlam bilgisi, cümle bilgisi, köken bilgisi, sözcük bilgisi konularında ve Türk Lehçeleri hakkında ayrıntılı bilgilendirme ve metin incelemesi yapılmaktadır. Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında Türk edebiyatının 11.-19. yüzyıllarını kapsayan dönemi, bilgilendirme ve metin tahlilleriyle verilmektedir. Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalında Tanzimat’tan günümüze kadar yaşanan edebî gelişmeler incelenmektedir. Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalında ise başlangıçtan günümüze kadar gelen süreçte gelenekler etrafında ortaya çıkan veriler, edebî ölçeklerle değerlendirilmektedir. 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yüksek lisans ve doktora programları, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsünün organizasyonu altında yürütülmektedir. Lisansüstü programlarımızın amacı, öğrencilerimizin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Mevcut ve yeni kurulacak üniversitelere çağdaş bir vizyona sahip, yaratıcı, bilgi altyapısıyla donanmış, entelektüel, yorum yapabilen, disiplinler arası çalışan, araştırmacı, üretken öğretim elemanı ve araştırmacılar yetiştirmektir. 

OLANAKLARIMIZ

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2003 yılından beri Görükle Yerleşkesinde yeni ve modern binasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Fen-Edebiyat Fakültesi, E Blok ikinci katta konuşlandırılan bölümde akademik personele ait odalarla birlikte bir toplantı ve seminer odası ile beş derslik bulunmaktadır. Akademik personel, internet ve bilgisayar donanımlı odalarda çalışma olanağına sahiptir. Teknik olarak tam donanımlı “akıllı sınıf” derslerde kullanılabilmektedir. Yerleşkede bulunan çevrimiçi kaynaklar ve çeşitli linklerle hizmet veren merkez kütüphanenin yanı sıra fakülte kütüphanesi ve internetten yararlanma olanakları da öğrencilere sunulmaktadır.


Bölümümüz, şeffaf ve rekabet gücü yüksek bir “Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA)” yaratmayı hedefleyen bir yeniden yapılanma süreci olan Bologna Süreci ile ilgili hazırlıklarını tamamlamak üzeredir. Bununla birlikte Erasmus ve Farabi öğrenci değişimi programlarıyla da öğrencilere önemli katkılarda bulunmaktadır.
İki buçuk milyonu aşan nüfusuyla Türkiye’nin dördüncü büyük şehri olan Bursa’nın öğrencilere kaliteli yaşam olanakları sunması, Bursa Uludağ Üniversitesinin her geçen yıl artan eğitim kalitesi ve sosyal olanakları öğrencilerin üniversitemizi, dolayısıyla da bölümümüzü tercih etmelerine neden olmaktadır. Üniversiteye giriş sıralamasında bölümümüz, Türkiye çapında üst sıralarda yer almakta, bu da gelen öğrencinin başarı seviyesinin artmasına yol açmaktadır. Bunun yanında akademik personel sayısı yeterli düzeydedir. Her öğretim elemanı kendi alanıyla ilgili dersleri vermektedir.

MEZUNLARIMIZ

Bölüm mezunlarının büyük çoğunluğu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ilk ve orta öğretim kademelerinde Türk Dili ve Edebiyatı / Türkçe öğretmeni olarak görev almaktadır. Ayrıca Milli Eğitim ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarının çeşitli kademelerinde, Türk Dil Kurumunda, TRT’de ve özel sektörde iş bulabilmekte, özel öğretim kurumlarında öğretmen olarak görev yapabilmektedir.
Başarılı ve istekli mezunlara gerek Bursa Uludağ Üniversitesinin, gerek diğer üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde lisansüstü eğitim sunularak geleceğin akademisyenleri yetiştirilmektedir.

   

Bölümümüzün Dersliklerinden

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [25-Nis-2024 12:38]

İçerik Görüntüleme : [7.963]