2022 Yılı Akademik Faaliyetlerimiz

Özkan, M. S., & Akça, F. (2022). The mediating role of gratitude in the relationship between self-efficacy and psychological resilience in elderly individuals: The case of Malatya. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, (62), 123-142.

Akça, F. (2022). Yaşlı Bireylerde Öz Yeterlik ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişkide Minnettarlığın Aracı Rolü: Malatya İli Örneği. Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences, (62), 123-142.

Kuşci, İ., & Oğuz Duran, N. (2022). Kültürel Tevazu Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması İçin Bir Ön Çalışma/A Preliminary Study For The Adaptation Of The Cultural Humility Scale To Turkish. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi29, 97-109.

Kuşci, İ., & Oğuz Duran, N. (2022). Borçluluk Hissi ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modellemesiyle İncelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi12(1), 21-33.

Belen, H. (2022). Fear of COVID-19 and Mental Health  The Role of Mindfulness in During Times of Crisis. International Journal of Mental Health and Addiction20(1), 607–618.

Duru, H. (2022). Analysis of Relationships between High School Students’ Career Maturity, Career Decision-Making Self-Efficacy, and Career Decision-Making Difficulties. International Journal of Psychology and Educational Studies9(1), 63-78.

Duru, H., & Gültekin, F. (2022). Psikolojik Danışmanların ve Psikolojik Danışman Adaylarının Rehabilitasyon Psikolojik Danışmanlığına İlişkin Değerlendirmeleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (63), 49–77.

Arpacı, İ., Karataş, K., Kuşci, İ., & Al Emran, M. (2022). Understanding the social sustainability of the Metaverse by integrating UTAUT2 and big five personality traits  A hybrid SEM-ANN approach. Technology in Society71(2022), 1-10.

Arpacı, İ., Karataş, K., Kıran, F., Kuşci, İ., & Topçu, A. (2022). The Mediating Role of Positivity in the Relationship Between State Anxiety and Problematic Social Media Use During the COVID-19 Pandemic. Death Studies, 46(10), 2287–2297.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [16-Eyl-2022 12:31]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [16-Nis-2024 09:18]

İçerik Görüntüleme : [1.154]