2023 Yılı Akademik Faaliyetlerimiz

Arpağ, B. ve Oğuz-Duran, N. (16-17 Nisan 2023). Belirsizliğe Tahammülsüzlük Düzeyinin Farklı Gelişim Dönemlerinde İncelenmesine Yönelik Bir Alanyazın Taraması. 4. Uluslararası Kapadokya Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Nevşehir.

Arpağ, B. ve Oğuz-Duran, N. (2023). Lise Öğrencilerinin Belirsizliğe Tahammülsüzlük Düzeylerinin Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Bakımından İncelenmesi. 4. Uluslararası Kapadokya Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Nevşehir.

Bekir, S ve Eldeleklioğlu, J. (2023). School belongingness, peer relations, and insomnia as predictors of middle school pupils’ problematic online gaming. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 23(2), 91-97. https://doi.org/10.15557/PiPK.2023.0012

Belen, H. (2023). A longitudinal examination of the association between fear of COVID-19, resilience, and mental health during COVID-19 outbreak. Psychology Health & Medicine, 28 (1), 253-259

Camadan, F., Kaya, Ö.S., & Yazıcı, H. (2023). The role of forgiveness and self-esteem in the explanation of well-being. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3), 1013-1036. https://doi.org/10.19171/uefad.1259144

Camadan, F., ve Alpaydın, F. (2023). Türkiye’deki psikolojik danışma ve rehberlik uygulama ve araştırma merkezlerinin incelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(2), 654-675. https://doi.org/10.51460/baebd.1276204

Duru H., ve Gültekin, F. (2023). Parental support, perfectionism and career development: A model test for middle school students. Career Development Quarterly ,71(3),175-188.

Gür, H. ve Duran, N. O. (2023). Mi̇nnettarlığın di̇ji̇talleşti̇ri̇lmesi̇: si̇stemati̇k gözden geçi̇rme. F. Kayalar (Ed.), Eğitim bilimlerinde i̇leri ve çağdaş çalışmalar içinde (s. 31-50). Duvar Yayınları, İ̇zmi̇r.

Gür, H. ve Oğuz-Duran, N. (2023). Üniversite öğrencilerinde motivasyon düzenleme ve bilinçli farkındalık temelli öz-yeterlik: cinsiyete göre inceleme ve motivasyon düzenlemede bilinçli farkındalık temelli öz-yeterliğin rolü. Eğitim bilimleri alanında akademik araştırma ve derlemeler içinde. Platanus Kitap, Ankara.

Harman, E. ve Oğuz-Duran, N. (2023). Varoluşsal Anlamsızlık Ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması: Üniversite öğrencileri için bir ön çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36 (3), 984-1012. https://doi.org/10.19171/uefad.1255425

Ogur E., Baştürk Ş., Gültekin F., & Şahin Ş. (2023). Views of foreign students learning Turkish on Turkish instructors. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET) , 10(3), 1916-1941.

Oğuz-Duran, N. ve Demirbatır, R. E. (2023). "Eğitim Bilimlerinde İleri ve Çağdaş Çalışmalar" içinde Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinde Şefkat Korkusunun Program, Cinsiyet ve Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi. Duvar yayınları.

Yıldız, M. (25-26 Şubat 2023). Pandemi Döneminde Türk Lise Öğrencilerinin Karakter Güçleri. 6. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi’nde sunuldu, Ankara.

Yurtseven Yılmaz, H., ve Yıldız, M. (2023). Öğretmen Adaylarında Okumaya Yönelik Tutum ve Dijital Bağımlılık Arasındaki İlişkide Denetim Odağının Aracı Rolü. E-International Journal of Educational Research, 14(5), 207–221. https://doi.org/10.19160/e-ijer.1347668

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [04-Nis-2024 06:45]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [16-Nis-2024 09:19]

İçerik Görüntüleme : [158]