Akreditasyon

 

Mimarlık Bölümü’nde, 2001 yılında Akreditasyon Komitesi’nin kurulmasının ardından, National Architectural Acrediting Board (NAAB)’a başvuru kararı alınmıştır. Mimarlık Bölümü verdiği eğitimin kalitesini arttırabilmek amacı ile, 2007 yılında uluslararası alanda ‘eşdeğerlilik’ (Substantial Equivalency) belgesi vermeye karar alan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki National Architectural Accrediting Board’a (NAAB) yine 2007 yılında başvurmuş ve bu kapsamda çalışmalarını tamamlamıştır. 2007 yılında başlanılan akreditasyon çalışmaları kapsamında, NAAB Genel Sekreteri Sharon Matthews, Uludağ Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nü ziyaret ederek, Mimarlık Bölümü’nün NAAB’nin çalışma takvimine alınması yönünde olumlu görüş bildirmiştir. Bunun üzerine Mimarlık Bölümü'ne ilişkin Özdeğerlendirme Raporu hazırlanmış, 25-28 Kasım 2007 tarihlerinde NAAB Ziyaret Takımı Mimarlık Bölümü’nde kabul edilmiş, verilen 2. Ziyaret Raporu doğrultusunda 3. ve son ziyaret için çalışmalara hız verilmiştir. 2008 ve 2009 yılları sonunda Yıllık Rapor’larla, öneriler doğrultusunda yapılan düzenlemeler NAAB Yönetim Kurulu’na aktarılmıştır. Bütçe kısıtlamaları nedeni ile 2010 yılında NAAB süreci yavaşlatılmıştır. Ancak, 2010 yılı sonunda akreditasyon ve eğitimde kalite çalışmalarının hızla desteklenmesi yönünde karar alınmış ve özdeğerlendirme sürecinin MİAK üzerinden akreditasyonu birincil hedef haline gelmiştir. 2011 yılında Mimarlık Bölümü, ulusal bir akreditasyonun öneminin bilincinde olarak, bu Özdeğerlendirme Raporu ile MİAK’a başvurusunu yapmıştır.  2012 yılının Aralık ayında MİAK Ziyareti gerçekleşmiş ve Mimarlık Lisans Programı akreditasyon süreci başarıyla tamamlanmıştır.

Ziyaret Takımı Raporu’nun değerlendirilmesi sonucunda Mimarlık Akreditasyon Kurulu’nun 06.07.2013 tarihli 4/10 no’lu toplantısında alınan kararla, MİAK Süreçler Belgesi (2012)’nin 8.2.2.b maddesi uyarınca Mimarlık Lisans Eğitimi Programımızın akreditasyon durumu “3. Yılda Özelleşmiş Değerlendirme Yapılan Koşullu 6 Yıl Süre” olarak belirlenmiştir. 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [07-Eki-2019 20:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [(Veri Yok)]

İçerik Görüntüleme : [6.422]