Yapı Bilgisi Anabilim Dalı
 
 

 

Prof. Dr. Nilüfer AKINCITÜRK

(Dekan)

E-Posta: nilturk@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42609

Özgeçmiş

 

Mimari Tasarım

Binalarda Deprem Güvenlikli Tasarım

Binalarda Yangın Güvenlikli Tasarım

Bina Programlama

 

 

 

 

Prof. Dr. Murat TAŞ

(Senatör)

E-posta: murattas@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42137

Özgeçmiş

Mimari Teknoloji

Yapı Üretimi ve Teknoloji

Teknoloji Yönetimi

Koruma Stratejileri Yönetimi

Kentsel Dönüşüm İçin Nitelikli Konut Üretimi

Prof. Dr. Nilüfer TAŞ

(Dekan Yardımcısı)

E-posta: nilufertas@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42138

Özgeçmiş

Afet Zarar Azaltma

Afet Sonrası Barınma

Konut

Kullanıcı Memnuniyeti

Yapım Yönetimi

 

Prof. Dr. Filiz ŞENKAL SEZER

(Dekan Yardımcısı)

E-posta: filizs@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42126

Özgeçmiş

 

 
 

Enerji Verimliliği 

Yapı Kabuğu 

Isıl Konfor 

Kullanıcı Memnuniyeti

Düşey Sirkülasyon Elemanları 

Giydirme Cephe Sistemleri 

Prof. Dr. Bilal BAĞBANCI

E-posta: mbilal@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42147

Özgeçmiş

 

 

Yapı Mühendisliği

Sonlu Elemanlar Yöntemi

Tarihi Yapılar

Deprem Analizleri

 

Prof. Dr. Yasemin ERBİL

(Bölüm Başkan Yardımcısı)

E-posta: yaseminerbil@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 55229

Özgeçmiş

Yapım Yenilikleri

Kullanıcı Memnuniyeti

Mimarlık Eğitimi

Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri

 

 

Doç. Dr. Z. Sevgen PERKER

E-posta: zsperker@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42127

Özgeçmiş

 

 

 

 

Mimarlıkta Malzeme

Yapıda Malzeme Sorunları

Geleneksel Yapı ve Malzeme 

Yapı Elemanları

 

 

 

Doç. Dr. Rengin BECEREN ÖZTÜRK

E-Posta: renginb@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42146

Özgeçmiş

 

Mimarlıkta Malzeme

Sürdürülebilirlik ve Malzeme

Lamine Ahşap Malzeme

Ekolojik Malzeme

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ŞİMŞEK

E-posta: zsimsek@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42620

Özgeçmiş

 

 

Yangın Güvenliği

Duman Kontrolü

Beton

Su yalıtımı

Hastane Yapıları

 

Arş. Gör. Sibel ERSOY

E-Posta: golemen@uludag.edu.tr

Dahili Tel:  42640

Özgeçmiş

 

 

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Mimarlık

Mevcut İlköğretim Okulları

Mevcut Bina

Kalite

 

Arş. Gör. Ayşegül SAYDAMER

E-Posta: asaydamer@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42640

Özgeçmiş

 

 

Ahşap

Taşıyıcı Sistem

Geleneksel Yapı

 

 

 

Arş. Gör. Egemen KAYMAZ

E-Posta: ekaymaz@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42640

Özgeçmiş

 

 

Bina Dış Kabuğu

Tahribatsız Test Yöntemleri

Isıl Konfor

Görsel Konfor

 

 

Arş. Gör. Yiğit Can YARDIMCI

E-Posta: yardimci@uludag.edu.tr

Dahili Tel: 42072

Özgeçmiş

 

 

Mimari Tasarım

Bina Dış Kabuğu

Kullanıcı Memnuniyeti

Yapı Bilgi Modellemesi

Sanal Gerçeklik Teknolojilerinin Mimaride Kullanımı

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [3.952]