Mezuniyet

MEZUNİYET: MEZUNİYET İŞLEMLERİNE İLİŞKİN KARŞILAŞILAN SIKÇA SORULAN SORULAR*

 

*Aşağıdaki sorular 21 Eylül 2020 tarihinde yürürlükte olan “Bursa Uludağ Üniversitesi önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği”ne göre cevaplandırılmıştır. Bu tarihten sonra yapılabilecek değişiklikler için tıklayınız. 

 

Mezuniyet/Ek Sınav/Eksik Akts Tamamlama için nereye başvurmalıyım?

 

Mezuniyet/Ek Sınav/Eksik Akts Tamamlama için mimarlık evrak kayıt bürosuna resmi olarak dilekçe ve öğrenci tarafından doldurulup imzalanmış kontrol listesi  ile birlikte başvurmalısınız.

Başvurumu yaptıktan sonra süreç nasıl işler? Mezuniyet/Ek Sınav/Eksik Akts Tamamlama kontrol listesi nedir?

Kontrol listesi için tıklayınız.

Mezuniyet Ek Sınav/Eksik Akts Tamamlama başvuru işlemlerim ne kadar sürede gerçekleşir?

Verilen dilekçeler ve belgeler her ayın ilk gününden, son haftasındaki pazartesiye kadar Öğrenci işleri tarafından toplanarak konularına göre gruplanır ve kontrol edilir. Belgeler ayın son haftası kontrol için Mezuniyet Komisyonuna iletilir. Aynı hafta mezun durumundaki öğrencilerin listesi fakülte yönetim kuruluna gönderilir ve yapılacak ilk toplantıda konu gündeme alınır. Mezuniyet belgeleri öğrenci işleri tarafından hazırlanır. Tüm bu işlemler ORTALAMA 4-6 HAFTA ARASINDA gerçekleşir.

 

Mezuniyet aşamasında sorun yaşanmaması adına öğrencilerimizin tüm kredilerini kurallara uygun olacak şekilde kontrol etmiş olmaları gerekmektedir. En az 2.00 GANO ve 240 AKTS (2014-2015 müfredat yılı sonrası için) tamamlamış olmalıdır. Kontrol sunumu için tıklayınız. 

 

* Pandemi nedeniyle mezuniyet işlemlerinin uzaktan yapılmasına karar verilmiştir. Mezuniyet talep başvurusunda ıslak imza, elden teslim vb. işlemleri sanal ortama taşınmış olup, ilgili başvuru dilekçesi ıslak imza ile imzalanıp pdf formatında (mimevrakkayit@uludag.edu.tr) adresine, duyurusu yapılan tarihlerde ve mesai saatleri içerisinde e-posta gönderilecektir.

Ardından kütüphaneden ilişik kesilmesi gerekmektedir. Online ilişik kesme işlemi için tıklayınız.

 

Mezuniyet aşamasına geldiğimde hangi müfredat yılını dikkate alacağım? 

Taslak transkript butonuna tıkladığınızda çıkan belgede görünen eğitim öğretim yılı müfredat yılınızdır. Her öğrenci kendi bağlı olduğu müfredat yılına tabidir. Tabi olduğunuz müfredat yılı kurallarına otomasyonunuzun Müfredat Görüntüleme butonundan ulaşabilirsiniz. Öğrenciler yapılan değişiklikleri takip etmekle yükümlüdür.

 

Kaç adet alan dışı seçmeli ders almam gerekmektedir?

Alan dışı dersler otomasyonda 5 grubu dersi olarak gösterilmektedir. Almanız gereken alan dışı seçmeli ders sayısı müfredat yılınıza ait eğitim planında belirtilmektedir.

 

Kaç adet alan içi seçmeli ders almam gerekmektedir?

Alan içi dersler otomasyonda 3 grubu dersi olarak gösterilmektedir. Buna bağlı olarak öğrenciler kendilerinin sorumlu oldukları müfredatlarında belirlenmiş olan sayılarda ders seçmelidir. Bu bilgiye otomasyonlarında bulunan müfredat görüntüleme butonundan ulaşabilmektedir. Alan içi seçmeli derslerde aynı yılın güz ve bahar dönemleri (3.-4. yarıyıl, 5.-6.yarıyıl, 7.-8.yarıyıl) kendi içinde bir bütün olarak değerlendirilir. Görsel anlatım için tıklayınız.

 

Seçmeli ders seçimi yaparken seçeceğim dersin alan dışı veya alan içi seçmeli dersi olduğunu nasıl anlayabilirim?

Alan dışı dersler otomasyonda 5 grubu, alan içi dersler ise 3 grubu dersi olarak gösterilmektedir. Ders seçimi yaparken derslerin yanında gözüken ders gruplarına (3 ve 5 grubu) dikkat ederek seçim yapmanız gereklidir. Ders seçim dönemi dışında bu bilgiye otomasyonlarında bulunan müfredat görüntüleme butonundan ulaşabilmektedir. Mezuniyet aşamasında alan dışı ve alan içi seçmeli ders kontrolleri otomasyonda derslerin yanında yer alan ders grupları esas alınarak incelenmektedir.

 

Mezuniyet aşamasına geldiğimde seçmeli ders sayımı nasıl kontrol edebilirim? 

Alan dışı dersler otomasyonda 5 grubu, alan içi dersler ise 3 grubu dersi olarak gösterilmektedir. Buna bağlı olarak öğrenciler kendilerinin sorumlu oldukları müfredatlarında belirlenmiş olan sayılarda seçmeli dersi başarıyla tamamlamalıdır. Sorumlu oldukları seçmeli ders sayılarına otomasyonlarında bulunan müfredat görüntüleme butonundan ulaşabilmektedir. Alan içi seçmeli derslerde aynı yılın güz ve bahar dönemleri (3.-4. yarıyıl, 5.-6.yarıyıl, 7.-8.yarıyıl) kendi içinde bir bütün olarak değerlendirilir. Görsel anlatım için tıklayınız.

 

Mezuniyet başvuru dilekçesi için tıklayınız.

Uluslararası mezun durumundaki öğrencilere ilişkin duyuru metni için tıklayınız

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Oluşturma Tarihi : [22-Eyl-2020 14:59]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [27-Mar-2023 06:45]

İçerik Görüntüleme : [7.213]